Monthly Archives: juli

  Gebouwcertificaten en GPR Gebouw Certificeringen zijn een veel gebruikt middel om duurzame ontwerpkaders te geven aan gebouwen. Deze gebouwcertificaten fungeren zowel als label, maar ook als mechanisme om duurzaamheid objectief te beoordelen en gebouwen onderling te vergelijken. Daarnaast hanteren de meeste gebouwcertificaten een holistische benadering tot duurzaam bouwen, waarbij verder gekeken wordt dan bijvoorbeeld

Lees meer