DGJ Zomerblog #2 – BREEAM IN-USE

 

De bestaande bouw gestructureerd verduurzamen
De Nederlandse overheid probeert de gebouwde omgeving te verduurzamen door gebouweigenaren te stimuleren en te betrekken bij dit proces. De eisen waaraan bestaande gebouwen aan moeten voldoen worden door de jaren heen aangescherpt, en diverse subsidiekansen worden ingezet om de gebouweigenaren te prikkelen. De duurzaamheidssubsidies zijn te behalen door middel van duurzaamheidscertificering. In deze blog wijden we verder uit over wat ons betreft het beste duurzaamheidscertficaat voor de bestaande bouw en renovaties, namelijk: BREEAM-in-USE.

Het BREEAM-in-USE certificaat is een internationaal erkent certificaat en opgesteld door de DGBC. Het certificeringstraject van BREEAM-in-USE wordt beschouwd als een zeer aangenaam en gebruiksvriendelijk traject, waarbij opdrachtgevers niet in onmogelijke bochten worden gedwongen.

Duurzaamheidsthema’s
BREEAM In-Use bestaat uit drie onderdelen: Asset, Beheer en Gebruik. Elk onderdeel bevat verschillende sub-thema’s waaronder: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Op elk sub-thema kunnen credits behaald worden wanneer er aan de eisen wordt voldaan. De behaalde credits bepalen de score van een gebouw, dit kan verschillen van Acceptable (score tussen 10% tot 25%) tot Outstanding (als meer dan 85% van de credits behaald zijn). Door vroegtijdig in het renovatietraject de uitgangspunten van het BREEAM-in-USE certificaat mee te nemen vergroot het de kansen aanzienlijk op het behalen van een subsidiabele score van >55%.

Fiscaal voordeel en certificering
Met het BREEAM-in-USE certificaat kunnen gebouweigenaren in aanmerking komen voor een Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) regeling. Voor de EIA-regeling dient na de huidige labelbepaling, een maatwerkadvies gemaakt te worden, waarnaar wordt gehandeld en er minimaal drie label sprongen worden gerealiseerd. Dit sluit aan bij de wettelijke regelgeving m.b.t. labelverplichting 2023 (minimaal label C) en 2030 (minimaal label A). Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel voor de opdrachtgevers op.

Aansluitend op het EIA-traject, kunt u uw eigen mate van duurzaamheidsambities realiseren en extra financieel voordeel realiseren door ook een MIA-traject te doorlopen. Bij een Very Good score van minimaal 55% komt een gebouweigenaar in aanmerking voor de MIA 13,5% regeling en vanaf een Excellent van minimaal 70% komt een gebouweigenaar in aanmerking voor de MIA 27% regeling. Zodra de score is bepaald en het certificaat is toegekend, dan is dit één jaar geldig en kan het nog twee keer worden verlengd. Met het her-certificeren kunnen telkens de 10% stappen gerealiseerd worden om zodoende stapsgewijs verbeteringen te realiseren, welke ook beter aansluiten bij een MJOP. Indien er geen verbeteringen uitgevoerd worden, dan is het her certificeren slechts een formaliteit.

Certificering kan plaatsvinden zodra er ten opzichte van de huidige situatie 10% verbetering plaats vindt. Sinds de drie onderdelen los van elkaar kunnen worden gecertificeerd, en er  subonderdelen zijn aangebracht, kan er specifiek worden gekozen welke maatregelen er uitgevoerd gaan worden. Doordat er op veel verschillende thema’s verbetering gehaald kan worden, is het voor een gebouweigenaar goed toepasbaar om zijn persoonlijke duurzaamheidsambities te realiseren.

De EIA en de MIA regelingen worden met zeer grote regelmaat gecombineerd, want het levert een groot financieel voordeel op. Om een gevoel te krijgen wat een ‘groot’ financieel voordeel is, geeft onderstaande rekenvoorbeeld een indicatie. Er is hier een gebouw van 10.000 m2 aangehouden en welke minimaal drie labelsprongen weet te realiseren.

De Groene Jongens
De Groene Jongens begeleidt gebouweigenaren tijdens dit soort trajecten. Dit doen wij onder andere bij Hendriks Bouw & Ontwikkeling en bij Louwman. Het begeleidingstraject bestaat uit een gebouwopname waarmee de huidige situatie kan worden bepaald, gevolgd door een ambitieplan en tot slot het vastleggen van de nieuwe situatie. Daarnaast staan we altijd open om mee te denken met de klant en zijn of haar persoonlijke duurzaamheidsambities mee te nemen in het proces.

Delen