DGJ Zomerblog #3 – Circulair Bouwen

 

Milieu investeringsaftrek voor Circulair Bouwen

In tegenstelling tot de voorgaande twee DGJ Zomerblogs bespreken we in deze derde editie geen gebouwcertificering, maar zullen we ons verdiepen in een subsidietraject. Dankzij de regeling Milieu investeringsaftrek (MIA) is extra fiscaal voordeel te behalen wanneer circulariteit primair opgenomen wordt in het gebouwontwerp. Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling moet een milieuprestatie berekening (MPG) en een materialenpaspoort overlegd kunnen worden, welke uiteraard aan een aantal aanvullende voorwaarden moeten voldoen. Door middel van deze regeling wordt getracht om circulaire materiaalketens te stimuleren. Bovendien kan de markt op deze manier meer ervaring opdoen met MPG-berekeningen en materialenpaspoorten. In deze blog behandelen we deze MPG-berekeningen, materialenpaspoorten en de MIA-regeling.

Milieuprestatie gebouwen

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft inzicht in de milieubelasting van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Deze maatregel is door de overheid in het leven geroepen om in combinatie met de energieprestatie van een gebouw een compleet beeld te creëren van de milieubelasting van een gebouw.

Bij alle stappen in de levenscyclus van gebouwmaterialen kan schade aan het milieu ontstaan. Hierbij kun je denken aan uitputting van grondstoffen en uitstoot van CObij productie en transport, maar bijvoorbeeld ook aan schade door afval of verhoogde toxiciteit voor mensen. In totaal zijn er 11 categorieën waar de milieubelasting van een materiaal in wordt uitgedrukt. De totale MPG-score wordt uitgedrukt in een schaduwprijs. Deze schaduwprijs wordt uitgedrukt in euro’s per vierkante meter gebouwoppervlak per jaar. Deze euro’s geven aan hoeveel geld er nodig is om de schade aan het milieu ongedaan te maken. Hoe hoger de MPG-score, hoe meer schade het gebouw naar verhouding aanricht aan het milieu. Momenteel ligt de grenswaarde om een bouwvergunning te krijgen op €1,00/m2BVO/jaar, maar deze waarde zal in de toekomst steeds verder dalen.  Om in aanmerking te komen voor de subsidie ligt de grenswaarde op €0,50/m2BVO/jaar.

Naast de MPG-score wordt de berekening ook getoetst op circulariteit van materiaalgebruik. Hiervoor worden de verschillende fases van de Life Cycle Analysis (LCA) gebruikt. Deze fases helpen met het toebedelen van milieulast aan een bepaalde levensfase van een product of materiaal. In onderstaand figuur zie je de LCA fases van een gebouw.

Van de MPG-berekening wordt getoetst wat de verhouding is tussen fase D (de hergebruik fase) en fase A (de productie fase). Deze verhouding mag niet groter zijn (d.w.z. dichter bij nul komen) dan -0,75 om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Materialenpaspoort

Naast een MPG-berekening dient er ook een materialenpaspoort overlegd te worden. Een materialenpaspoort is een overzicht van informatie over alle materialen die zijn verwerkt in een gebouw. Dit paspoort ondersteunt eigenaren bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het vastgoed en geeft aan welke materialen er vrij zullen komen wanneer het gebouw het einde van de levensduur bereikt. Hierdoor wordt de restwaarde van een gebouw na afloop van de levensduur vele malen inzichtelijker. Bovendien draagt een paspoort bij aan het bewustzijn van materiaalgebruik in het gebouw over de gehele levenscyclus van het gebouw. Doordat een materialenpaspoort meer inzicht verschaft in de aanwezigheid van materialen en producten in gebouwen kan het bovendien helpen in het ontwikkelen van ketensamenwerkingen en het opzetten van nieuwe initiatieven in de bouwsector. Op deze manier ondersteunt een materialenpaspoort hergebruik van materialen en producten, het opzetten van ketensamenwerkingen en het sluiten van materiaalkringlopen. Momenteel bestaan er verschillende initiatieven om tot een materialenpaspoort te komen, waarbij Madaster een van de koplopers is.

Milieu investeringsaftrek

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de subsidieregeling, kan aanspraak gemaakt worden op Milieu investeringsaftrek (MIA). De MIA biedt een fiscale stimulans voor milieuvriendelijke investeringen. Een van de mogelijke investeringen heeft betrekking op circulaire utiliteitsgebouwen, waarvoor 36% van het investeringsbedrag in mindering gebracht kan worden op de fiscale winst. Dit geldt tot een maximum van €1200,- per m² BVO. Onderstaand voorbeeld geeft aan welke netto winst deze regeling kan betekenen in voor een gebouw van 2500 m² BVO.

De rol van DGJ

De Groene Jongens begeleidt dergelijke trajecten, veelal in samenwerking met een subsidieadviseur. Hierin kan DGJ de desbetreffende projectontwikkeling voorzien van een MPG-berekening en een materialenpaspoort. Indien niet direct aan de benodigde scores of voorwaarden wordt voldaan kunnen we adviseren wat mogelijke optimalisaties in het gebouwontwerp zijn om toch te kunnen voldoen aan de subsidiabele scores. Heeft u interesse gekregen in circulair bouwen en wilt u meer weten over het thema, de MPG, het materialenpaspoort of de milieu investeringsaftrek? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Delen