Een (Gronings) gasloze en duurzame toekomst

De afgelopen maanden hebben we veelvuldig in het nieuws kunnen horen dat de exploitatie van de aardgasbel in Noord-Nederland naast een aardige duit in de staatskas (en in de kas van NAM-eigenaars Shell en Exxon Mobile) toch ook wat vervelende bijeffecten met zich meebrengt. Inmiddels hebben de aardbevingen ten gevolge van de gasboringen voor miljoenen aan schade gezorgd en de afhandeling hiervan schijnt op zijn zachtst gezegd niet helemaal netjes te verlopen. Daar lijkt nu gelukkig verandering in te komen: de Groningers worden gecompenseerd en de gaswinning gaat de komende jaren verder teruggeschroefd worden.

Dit is natuurlijk goed nieuws voor de Groningers, maar deze maatregelen zijn onderdeel van een grotere ontwikkeling, namelijk de transitie van fossiele- naar duurzame energieopwekking. In plaats van op grote schaal olie, gas en kolen te verbranden gaan we steeds meer energie halen uit hernieuwbare en natuurlijke bronnen, zoals de zon, wind en water. Deze verandering is al in gang gezet en de gevolgen hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar: grote windparken op zee, zonnepanelen op daken en waterkrachtcentrales voorzien nu al een belangrijk deel van onze huizen, gebouwen, industrie en auto’s van duurzame elektriciteit. Dit zet zich de komende jaren alleen maar verder voort, waardoor we rond 2050 niet of nauwelijks meer afhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen.

En dat is een positief en belangrijk vooruitzicht voor ons allemaal.

Want we kunnen het ons niet veroorloven om onze energie ook de komende vijftig jaar uit fossiele brandstoffen te halen. Enerzijds omdat het steeds ingewikkelder en duurder gaat worden om het gas en de olie uit de grond te halen en anderzijds omdat de gevolgen van het winnen en verbranden van fossiele brandstoffen op termijn ervoor zorgt dat we niet meer fatsoenlijk kunnen leven op aarde. Door de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van olie, gas en kolen (voornamelijk CO₂) warmt de aarde op en als dit niet beperkt wordt zullen grote delen van de aarde onbewoonbaar worden, sterven planten, dieren en insecten uit, en zijn we niet in staat om iedereen van voedsel en water te voorzien. Dit is niet echt een gezellig toekomstbeeld.

Gelukkig zie je dat er overal stappen worden gezet om fossiele brandstoffen uit te bannen en onze samenleving duurzamer in te richten. En zelf kunnen we ook ons steentje bijdragen, want we werken bij een bedrijf dat letterlijk bouwt aan de toekomst en hierdoor hebben we directe invloed op hoe de wereld er straks uitziet. Met elke gasinstallatie die wij vervangen voor een warmtepomp zorgen we ervoor dat er minder fossiele brandstoffen worden uitgestoten. Elke zonnepaneel, LED-armatuur, en andere energiebesparende maatregel die we uitvoeren draagt meteen bij aan een duurzamere gebouwde omgeving. Het werk dat we doen heeft dus impact op de toekomst en dat is een geweldig uitgangspunt. Laten we dit uitgangspunt gebruiken om de komende jaren ervoor te zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Heel Groningen en de rest van de aarde zal ons dan dankbaar (mogen) zijn.

De Groene Jongens

Delen