BREEAM-NL

Steeds meer mensen horen de term BREEAM, zijn bezig in een project met BREEAM of we zien het uiteindelijke resultaat pronken in de entree van een gebouw, maar wat is BREEAM precies en wat kan BREEAM voor de klant betekenen?

De eerste vraag: Wat is BREEAM precies? Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). Nee wat is BREEAM nou echt? BREEAM is een internationaal erkend duurzaamheidskeurmerk dat in de volle breedte de duurzaamheid meet van een bouwproject door te meten op negen verschillende duurzaamheidcategorieën. Hierdoor worden de werkelijke prestaties van het gebouw inzichtelijk gemaakt.De negen categorieën zijn: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling.

Een BREEAM-traject heeft op verschillende vlakken invloed op de werkzaamheden van Lomans. Het bedrijfsbureau moet bijvoorbeeld rekening houden met meer ventilatiecapaciteit, hogere verlichtingseisen en hogere thermische eisen. Dit valt allemaal onder de categorie gezondheid. Ook voor water(verbruik) en energie heeft de installateur een belangrijke rol. Zonder de installateur geen energieneutraal gebouw, zonder kun je geen BREEAM certificaat halen. Andere categorieën vallen volledig buiten de scope van de installateur, zoals Landgebruik en Ecologie. Dit maakt BREEAM een heel integraal vraagstuk.

Een klant kiest om meerdere redenen voor BREEAM. Zo is het financieelaantrekkelijk, want het pand is meer waard en de maandelijkse kosten zijn minder dan bij een doorsnee gebouw. Het energieverbruik, de watervraag en het onderhoud neemt af, dus de meer-investering wordt in de loop der tijd terugverdiend. Op de lange termijn verdient een organisatie dus geld op BREEAM!

Naast de financiële beweegreden stijgt de productiviteit en gezondheidvan de mensen in het gebouw. BREEAM beoordeeld namelijk zwaar op onder andere klimaat, ventilatie, verlichting en fijn stoffen.

Tot slot is een gebouw voorbereid op de toekomst. Momenteel is BREEAM bovenwettelijk en dus niet verplicht, maar met de huidige trends en bepalingen voor 2023 (Label C) en 2030 (Label A) kunnen we allemaal verwachten dat het in de toekomst een verplichting gaat worden om aan de BREEAM-richtlijnen te voldoen!

De Groene Jongens helpt hier intern en extern graag bij. Zo begeleiden we BREEAM-trajecten in goede banen.

Wil jij in de toekomst hier ook bij betrokken zijn of heb je interesse voor uw eigen gebouw?

Neem dan gerust contact met ons op!

De Groene Jongens

Delen