OPLOSSINGEN

Van ambitie, naar concept, naar business case.

Duurzaamheid is energie, materiaal, ecologie, gezondheid, welzijn, adaptatie, esthetiek en nog veel meer. De Groene Jongens staart zich niet stuk op enkele aspecten van duurzaamheid, maar werkt naar een zo optimaal mogelijke integratie van duurzaamheidsthema’s in planontwikkelingen. De kunst is om zo vroeg mogelijk de ambities en eisen van het project te bepalen en deze te vertalen naar een technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar concept. De Groene Jongens is in staat om in een vroeg stadium op basis van slimme ontwerp- en rekentools duurzaamheidsprestaties te simuleren en de lange-termijn business case van het gebouw te bepalen.

Per fase de juiste oplossing

Afhankelijk van de opgave en de moment in de life cycle van het gebouw – nieuwbouw, renovatie of gebruiksfase – hebben we verschillende trajecten en diensten, omdat per fase de ambities, uitgangspunten en technische mogelijkheden veelal verschillend zijn. Ook maken we per fase gebruik van certificeringstools en subsidies. Onze werkwijze blijft echter wel altijd staan: we werken van een ambitie naar een concept en business case.

Bij elk vraagstuk de juiste kennis

Ons uitgangspunt is dat mens, natuur en techniek in balans zijn, waarbij thema’s zoals gezondheid en comfort, slimme gebouwen (smart buildings), circulaire economie, bio-based en CO2-neutraal concreet invulling krijgen in onze ontwerpen en projecten. Dit doet de Groene Jongens altijd in verschillende samenwerkingsverbanden met vooruitstrevende denkers, ontwikkelaars, architecten, bouwers en installateurs. Wij pretenderen niet alles het beste te weten, maar geloven wel dat we in staat zijn om de juiste kennis, partijen en oplossingen samen te brengen bij elk vraagstuk. DGJ werkt daarom altijd samen met architecten en projectmanagers bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsconcept en de bijbehorende business case.

 

Daarnaast halen we externe kennis op bij ontwerp- en ingenieursbureaus, deskundigen, aannemers, installateurs en leveranciers. Dit geldt ook voor de vertaalslag en technische inpassing van specifieke duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatadaptatie, ecologie en gebruikerskwaliteit.

DIENSTEN

Portfolio-studies
Iedereen wil graag verduurzamen, maar waar te beginnen? DGJ helpt graag bij het planmatig en effectief verduurzamen van gebouwportfolio’s. We analyseren het portfolio om vervolgens een routekaart uit te zetten om dit portfolio – afhankelijk van het tijdspad en de ambitie – aan te pakken.

Haalbaarheidsstudies
Op basis van simulatieberekeningen vertalen we duurzaamheidsprestaties naar ontwerpconcepten. Hiermee maken we inzichtelijk welke effecten duurzaamheidsmaatregelen op de milieu-, energie- & comfortprestaties van een gebouw. Vervolgens berekenen we de business cases (TCO) van de gebouwconcepten.

Duurzaamheidscertificaten
DGJ ondersteunt in verschillende duurzaamheidscertificeringen, zoals BREEAM-NL, GPR Gebouw en WELL Certificate. Daarnaast geven we energieadvies specifiek gericht op energielabelverbetering en de afgifte van het energielabel van uw gebouw.

Integraal en duurzaam gebouwontwerp
In een duurzaam gebouw is sprake van synergie: het bouwkundig, bouwfysisch en installatietechnisch ontwerp zijn in balans. Waardoor alle energiestromen en de materialisatie perfect op elkaar afgestemd zijn en de gebouwgebruikers in een intelligente, comfortabele en gezonde omgeving kunnen verblijven.

Smart Building Solutions
Gebouwen zitten vol met waardevolle data. Wij gebruiken die data om de prestaties van het gebouw inzichtelijk te maken, te monitoren en voortdurend te verbeteren. Zo houden we het gebouw maximaal comfortabel met de hoogste efficiëntie.

Circulair bouwen
Circulair bouwen is het nieuwe grote vraagstuk in de gebouwde omgeving. DGJ heeft een eigen, realistische visie op circulariteit. We gebruiken MPG, Madaster, CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) en circulaire ESCo-constructies om gebouwen zo circulair mogelijk te maken.

 

PORTFOLIO

Basisschool ’t Ronde

Gemeentehuis Zuidplas

Metropolitan Amsterdam

Huis in de Duinen

De Nieuwe Lunet

Louwman Ridderkerk

Baker & McKenzie

Gemeentehuis Dronten

PostNL Amsterdam

Marienburg Soest

ESCo De Oersprong

Metaaltechniek

De Groene Jongens | Nachtegaalstraat 60 bis |  3581 AL Utrecht | +31857734229 | info@degroenejongens.nl