Basisschool ’t Ronde

Basisschool ’t Ronde

Locatie: Leusden

Looptijd: 2019-2020

Uitvoering: 2020

Opdrachtgever:  Studio WA!

In samenwerking met: Studio WA!

Opdracht DGJ: Haalbaarheidsstudie & Duurzaam installatietechnisch ontwerp

Functie: Basisschool

’t Ronde is een bijzondere basisschool welke in 1978 is gebouwd en in 1981 en 2007 deels is aangepast. Het tegenovergestelde van structuralisme is daarbij het uitgangspunt punt geweest van de architect Jan Verhoeven en dit is nagestreefd tot in detail.

In opdracht van StudioWA! heeft De Groene Jongens een definitief installatietechnisch ontwerp ontwikkeld voor het renovatietraject  “ ’t Ronde” in Leusden.  Dit ontwerp is onderdeel van een groter traject, waarbij De Groene Jongens in eerder stadium is aangehaakt om diverse maatregelen met betrekking tot het verduurzamen en verbeteren van de school ten aanzien van het comfort te simuleren en te berekenen. Door de inzichten die in de EPC-variantenstudie zijn gecreëerd zijn er bewuste maatregelen gekozen om ervoor te zorgen dat ’t Ronde een energieneutraal gebouw gaat worden door de renovatie.

Tijdens de VO fase zijn de gekozen maatregelen van de haalbaarheidsstudie in verder detail uitgewerkt en ingetekend in de nieuwe plattegronden. Vervolgens zijn principeschema’s, berekeningen en technische omschrijvingen verder doorontwikkeld in de DO-fase. Deze zorgen ervoor dat op basis van deze stukken bouwkundige en installatietechnische partijen de juiste blauwdrukken hebben om de renovatie van ’t Ronde uit te voeren.

De Groene Jongens zet zich primair in voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit uitgangspunt wil DGJ dan ook zo optimaal mogelijk uitgewerkt zien bij basisschool ‘t Ronde. Naast een energiezuinig gebouw betekent dit voor gebouwen met een onderwijsfunctie dat een gezond en prettig binnenklimaat wordt gerealiseerd. Dat we met onze haalbaarheidsstudie en door middel van het installatietechnisch voorlopig en definitief ontwerp hieraan bij hebben kunnen dragen aan een duurzamere basisschool.