De Boschstede

De Boschstede

Locatie: Nieuwstraat 32 ’s-Hertogenbosch

Looptijd: 2021-2022

Uitvoering: 2022

Opdrachtgever: Domus Magnus

Opdracht DGJ: Haalbaarheidsstudie 2023-2030 Paris Proof

Functie: Renovatie zorgcomplex

Voor woonorganisatie Domus Magnus heeft De Groene Jongens een routekaart uitgestippeld voor verzorgingshuis de Boschstede in Den Bosch, waaruit duidelijk is geworden wat de huidige energieprestaties van het gebouw is en wat de mogelijkheden en concrete stappen zijn om het gebouw te verduurzamen.

Hierbij zijn de duurzaamheidsdoelen m.b.t. energieprestaties gericht op de eisen vanuit het RVO en BouwInvest. Hierbij is het streven om in 2030 te voldoen aan een energielabel A en worden deze richting 2050 verder aangescherpt in lijn met de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. De verschillende gebouwconcepten zijn allen financieel onderbouwd met investerings,- onderhouds- en verbruikskosten voor de aankomende periode.

Deze routekaart van De Groene Jongens heeft Domus Magnus instaat gesteld een bewuste keuze te kunnen maken voor de renovatie plannen voor de aankomende jaren om zo continu aan de wet en regelgeving te kunnen blijven voldoen en bewuste maatregelen op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Delen