Gemeentehuis Dronten

Gemeentehuis Dronten

 

Locatie: Dronten

Looptijd: 2018 – 2020

Opdrachtgever: Gemeente Dronten

Opdracht DGJ: Duurzaamheidsonderzoek, GPR Gebouw en Circulariteit

Functie: Gemeentehuis

 

Vooronderzoek duurzaam gebouwontwerp

De gemeente Dronten heeft de wens uitgesproken om haar gemeentehuis te verduurzamen. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden hebben De Groene Jongens een inventarisatie gemaakt van de huidige status van het gebouw. Naar aanleiding hiervan zijn een drietal verduurzamingsmogelijkheden bepaald. Elk van deze stappen heeft effect op het energieverbruik van het gebouw, het toekomstige comfortniveau van de werkplekken en de terugverdientijd van de investering. In dit rapportage worden deze varianten toegelicht en worden de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.

De gemeente Dronten was dusdanig tevreden met dit rapportage dat ze ons gevraagd hebben om een rol te blijven spelen in het vervolgtraject. De Groene Jongens is aangehaakt gebleven om naast de GPR Gebouw certificering ook lead te zijn in de totstandkoming en uitvoering van de circulariteitsambities van de gemeente. We hebben hierbij verschillende zaken terug laten keren in het ontwerp en gedurende de uitvoering. In beginsel is de CirculariteitsPrestatie Gebouw module van GPR Gebouw gebruikt om circulariteit zo goed mogelijk terug te laten keren in de ontwerpfase. Daarnaast zijn de materiaalstromen van het gebouw in kaart gebracht; dit gaat zowel over de materiaalstromen die gedurende de renovatie uit het gebouw komen, als ook de nieuwe materialen die toegevoegd worden. De secundaire stromen zijn aan de hand van de 10 R’en zo hoogwaardig mogelijk elders toegepast. Daarnaast is een materialenpaspoort aangemaakt in Madaster, zodat ook in de toekomst zo circulair mogelijk met alle materialen in het gemeentehuis om te gaan. Tot slot hebben we ook de tijdelijke huisvesting zo circulair mogelijk ingericht, waarbij hergebruik en circulaire toepassingen zo veel mogelijk zijn toegepast.

Al met al is het gemeentehuis een uitstekend en veelzijdig voorbeeld voor een circulair renovatietraject.