Gemeentehuis Dronten

Gemeentehuis Dronten

 

Locatie: Dronten

Looptijd: 2018 – 2019

Opdrachtgever: Gemeente Dronten

Opdracht DGJ: Adviesrapportage voortraject duurzaam ontwerp

Functie: Gemeentehuis

 

Vooronderzoek duurzaam gebouwontwerp

De gemeente Dronten heeft de wens uitgesproken om haar gemeentehuis te verduurzamen. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden hebben De Groene Jongens een inventarisatie gemaakt van de huidige status van het gebouw. Naar aanleiding hiervan zijn een drietal verduurzamingsmogelijkheden bepaald. Elk van deze stappen heeft effect op het energieverbruik van het gebouw, het toekomstige comfortniveau van de werkplekken en de terugverdientijd van de investering. In dit rapportage worden deze varianten toegelicht en worden de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.

De gemeente Dronten was dusdanig tevreden met dit rapportage dat ze ons gevraagd hebben om een rol te blijven spelen in het vervolgtraject. Hierin zullen we het gekozen installatieprincipe verder uitwerken tot een volwaardig technisch ontwerp. Bovendien heeft de gemeente gekozen om voor een GPR Gebouw certificering te gaan. In dit traject zullen wij een begeleidende rol spelen.