ESCo De Oersprong

Kindcentrum de Oersprong

 

Locatie: Ulft

Looptijd: 2015 – 2040

Opdrachtgever: Lithos Bouw & Ontwikkeling

Opdracht DGJ: Ontwerptraject en ESCo

Functie: Basisschool en kinderdagverblijf

 

Van ontwerp tot oplevering

In samenwerking met Lomans hebben wij alle installaties verzorgd en deze opdracht van ontwerp (door middel van een vraagspecificatie van de opdrachtgever) tot en met de oplevering uitgevoerd onder UAVGC-2012 voorwaarden. De wens van de opdrachtgever was een energie-neutrale school. Hier is in het ontwerp van het pand al rekening mee gehouden. Zo is er om warmteverlies tegen te gaan kritisch gekeken naar het aantal benodigde vierkante meters. De lokalen zijn aan de zuidkant van het gebouw gesitueerd om optimaal gebruik te maken van de zonnewarmte. Aan de noordzijde zitten juist zo min mogelijk ramen wat dit een goede locatie maakt voor de gymzaal.

 

Energie-neutraal

Het gehele gebouw is energie-neutraal ontworpen en gerealiseerd met het oog op de lange termijn; alle partijen zijn geselecteerd op het nastreven van een duurzame realisatie voor tenminste de komende 25 jaar. Een centrale rol in het project spelen duurzame installaties. Op het dak van Kindcentrum De Oersprong is een PV-installatie geplaatst met 360 zonnepanelen. Andere duurzame oplossingen zijn een gesloten bron met warmtepomp en CO2-gestuurde ventilatie.

 

ESCo

Om aan de wens van een energie-neutraal gebouw te voldoen binnen het gestelde budget moest er naar nieuwe manieren van samenwerken gekeken worden. We staan door middel van een prestatiecontract als Energy Service company (ESCo) gedurende 25 jaar garant voor het berekende energieverbruik en het onderhoud van de installaties. Op deze manier ervaart de eindgebruiker wel de lusten, maar niet de lasten.

 

Slimme gebouwen

Om het energieverbruik continue te kunnen monitoren hebben wij een op maat gemaakt softwarepakket laten ontwikkelen. Alle prestatie-indicatoren die zijn vastgesteld, zijn opgenomen in deze software, waardoor zowel De Groene Jongens als Kindcentrum De Oersprong op ieder ogenblik de voortgang van de prestatie-indicatoren kan monitoren en evalueren. Het systeem is geheel gericht op de energieprestatie op de lange termijn. Naast het monitoren van de energieprestaties brengt het systeem ook de huidige comfortprestaties van de school in beeld.