Daniel Huisman

Afstudeerstagiair

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Het kabinet beoogt een afvalloze samenleving en heeft de ambitie om voor 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met vijftig procent te verminderen. De gebouwde omgeving is een belangrijke pijler in deze transitie en er moet nog veel gebeurden om dit te realiseren.

Tijdens mijn afstudeerstage voor de opleiding Bachelor Built Environment in de richting Circulair bouwen ga ik bij De Groene Jongens onderzoek doen naar de haalbaarheid van een subsidiabele Milieu Prestatie Gebouw (MPG) voor kantoorgebouwen.

Met dit afstudeeronderzoek wil ik helpen met de transitie naar een circulaire economie en mijzelf klaar te stomen voor het werkveld.

T: 06-26812752
E: d.huisman@degroenejongens.nl
L: Linkedin


2011-2015

Middenkaderfunctionaris Bouw, Landstede Harderwijk

2016 - Heden

Bachelor Built Environment, Hogeschool Utrecht

2020 - Heden

Afstudeerstagiair, De Groene Jongens