De Groene Jongens

BREEAM kosten, BREEAM subsidie
29-5-2024

BREEAM kosten en subsidies: Hoe je duurzaam bouwen betaalbaar maakt

BREEAM kosten en subsidies: Hoe je duurzaam bouwen betaalbaar maakt

Het doorlopen van een BREEAM-NL traject brengt natuurlijk kosten met zich mee, maar aan de andere kant zijn er verschillende subsidies en regelingen waar aanspraak op gemaakt kan worden. In dit artikel leggen wij uit wat de mogelijkheden zijn die je als bedrijf hebt om subsidies te krijgen wanneer je besluit een BREEAM-NL traject te doorlopen, en wat voor BREEAM kosten daarbij kunnen komen kijken.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA)

Door te kiezen voor een BREEAM-NL traject maak je in 2024 aanspraak op verschillende subsidiemogelijkheden. Eén hiervan is de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Deze subsidie zorgt ervoor dat je een deel van de investering af kan trekken van je belastbare winst. De hoogte van de aftrek hangt af van de behaalde score. Voor BREEAM-NL nieuwbouw is de MIA-aftrek 27% bij de score Excellent (≥ 70%) en 45% bij de score Outstanding (≥85%). Voor BREEAM-NL in-use zijn de benodigde scores lager, namelijk Very Good voor 27% en Excellent voor 45%. Meer uitleg over het verschil tussen de verschillende BREEAM-certificaten en scores vind je in dit artikel. Daarnaast moeten bepaalde categoriescores voldoen aan losse eisen. Onze BREEAM-experts weten precies hoe deze efficiënt en impactvol behaald kunnen worden.

BREEAM Subsidies

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Naast de MIA-regeling kun je ook gebruikmaken van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). De werking van deze regeling is hetzelfde als de MIA. Je maakt aanspraak op deze subsidie wanneer je energiebesparende investeringen doet. De technieken die hiervoor in aanmerking komen, bepaalt de overheid elk jaar opnieuw, en zijn te vinden op de volgende lijst: Energielijst (rvo.nl). De hoogte van de subsidie bedraagt 40%. Het voordeel van deze subsidies is de mogelijkheid om ze te combineren. De eisen voor de MIA zijn te behalen met onder andere investeringen die op de energielijst staan, waardoor er ook aanspraak gemaakt kan worden op de EIA.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)

Een onderdeel van een goede BREEAM-score is energieproductie. Ook hier is een subsidie voor, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Met deze subsidie krijg je 15 jaar lang een vergoeding voor elk opgewekt kilowattuur. Let wel op, de hoogte van deze subsidie kan verschillen, en hangt af van een aantal factoren. Wel is zeker dat het behalen van een BREEAM-NL certificaat met de juiste maatregelen kan zorgen voor de MIA, EIA en SDE++.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed is de DUMAVA-regeling nog beschikbaar. Deze regeling bedraagt 20% van de kosten voor losse maatregelen, en bij integrale maatregelen kan deze oplopen tot 40%. De lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor deze regeling vind je op de website van het rvo

BREEAM kosten en subsidies

De kosten van een BREEAM traject kunnen ver uiteenlopen door bijvoorbeeld grootte van het gebouw, het gestelde ambitie niveau en andere bijkomende kosten. De werkelijke BREEAM kosten voor een bepaald project is dus lastig om te bepalen. Onze adviseurs kunnen een vrijblijvende offerte opstellen zodat je een idee krijgt van de kosten voor jou project. 

Om toch een indicatie te geven hoeveel kosten er bespaard kunnen worden geven we hieronder is een kort rekenvoorbeeld. Deze geeft aan hoeveel subsidie er gehaald kan worden voor een BREEAM-NL in-use traject met een Excellent score:

Bij een investering van een miljoen euro in bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties, en een investering van 200.000 euro in energiebesparende maatregelen, kunnen de volgende aftrekposten geteld worden:

€1.000.000 * 45% = €450.000 (MIA)

€200.000 * 40% = €80.000 (EIA)

In totaal komt dit neer op €530.000 aan aftrekposten. Bij een belastingpercentage van ongeveer 25% komt dit neer op een netto voordeel van €132.500.

BREEAM-NL logo

Wat is jouw BREEAM-NL ambitie?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Daarom is het mogelijk om alleen de Quickscan uit te voeren zonder verdere stappen te ondernemen. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat er geen ambitie is om verbeteringen door te voeren; in dat geval kan direct met de Expertfase worden gestart zonder eerst een Quickscan te doen.

Als BREEAM Expert kunnen wij BREEAM-NL In-Use certificeringtrajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie. Wil je meer weten over de BREEAM scores? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over BREEAM-NL In-Use!

Krijg advies van een BREEAM expert!

BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BREEAM-NL certificering? Neem dan hieronder contact op met Remy.

remy@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Bekijk hier meer nieuws: