De Groene Jongens

BREEAM-NL Gebouw
28-02-2024

BREEAM-NL Certificering: Wat zijn de onderdelen en hoe behaal ik een certificering?

Ontdek hoe BREEAM-NL jou als ondernemer in de bouwsector helpt inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van je bedrijfsvastgoed. Gebouwen die voldoen aan de BREEAM-NL certificering, excelleren op het gebied van materiaalgebruik, energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat. Of je nu huurder of pandeigenaar bent, als ondernemer pluk je op verschillende manieren de vruchten van deze duurzame investering. Uit welke onderdelen bestaat een certificaat eigenlijk en wat heb ik nodig om een specifieke kwalificatie te behalen? In dit artikel vertellen we je daar meer over.

Het BREEAM-NL Certificaat

BREEAM-NL is een internationale certificeringsmethode die gericht is op duurzaamheid, gezondheid, kostenbesparing en toekomstbestendigheid.  De BREEAM-NL methode is specifiek gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. Net als bij GPR Gebouw worden zowel nieuwbouw- als bestaande bouwprojecten bij BREEAM-NL beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties en het beheer van gebouwen. 

Een BREEAM certificaat geeft aan wat een gebouw scoort op het gebied van duurzaamheids- en gezondheidsprestaties. Eerst wordt er besloten of het over een In-Use of Nieuwbouw traject gaat. Ook is binnen deze trajecten de optie om de Asset, Beheer of beide te laten certificeren. Wij voeren bij de Groene Jongens voornamelijk In-Use Asset scans uit en daar zullen we dus wat meer over vertellen. Omdat het alleen over het gebouw gaat zijn er 8 onderdelen van belang; Gezondheid. Energie, Transport, Water, Materiaalstromen, Bestendigheid, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling.

Gezondheid

Dit onderdeel analyseert hoe de gezondheid van gebouwgebruikers en de omgeving wordt beïnvloedt door het gebouw. De bekeken factoren lopen sterk uit een, van gebruikte verbrandingsinstallaties (verwarming) tot hoeveel daglicht treed er binnen in relevante ruimtes.

Energie

Dit onderdeel gaat in op de energieprestatie van het gebouw. Het belangrijkste element hierin is het gescoorde energielabel. Verder worden er extra punten toegekend bij bijvoorbeeld gebruik van zonnepanelen, slim energie gebruik (afstemming van vraag en aanbod van energie), monitoring en zuinige elektrische installaties (verlichting, liften/rolpaden).

Transport

Dit thema licht uit hoe duurzaam transport mogelijk is rondom de asset. Denk hierbij aan genoeg laadpalen, nabijheid van openbaar vervoer en veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Water

Om het waterverbruik te verminderen analyseert dit onderdeel hoe zuinig installaties die water verbruiken zijn (wc, douche, wastafel), maar ook of er goed wordt gemonitord wat er verbruikt wordt en of hemelwater hergebruikt kan worden.

Materiaalstromen

Een duurzaam gebouw gaat zuinig om met materialen, dit onderdeel checkt toekomstige aanpasbaarheid, conditie en voorzieningen voor afvalstromen (recycling).

Bestendigheid

Om lang mee te gaan moet de asset goed bestand zijn tegen (toekomstige) natuurproblemen. Ook moeten er maatregelen zijn voor bescherming tegen andere externe factoren als voertuigen en diefstal.

Landgebruik en ecologie

Dit onderdeel toetst hoe het gebouw samengaat met de natuur. Is er genoeg groenvoorziening op het perceel? en zijn er voorzieningen voor dieren om te kunnen leven op het perceel?

Vervuiling

Als laatst wordt externe vervuiling bekeken. Belangrijke factoren hierin zijn gebruik van chemische middelen, koudemiddelen en vervuiling van grondwater.

Waar moet ik minimaal aan voldoen om bepaalde scores te halen?

BREEAM-NL is een erg complexe en uitgebreide certificeringsmethode. Onze Experts weten alle details en kunnen specifieke vragen beantwoorden. Voor nu lichten we wat belangrijke dingen uit over waar je minimaal aan moet voldoen om een bepaalde classificatie te behalen binnen BREEAM-NL In-Use Asset. In de figuur staan alle BREEAM classificaties en de minimale score die hierbij hoort.

BREEAM-NL rating Outstanding Excellent Very good Pass

"Good"

Om de classificatie “Good” te behalen dient het project een minimale score van 45% te hebben. Daarnaast moet het voldoen aan WAT01 C of D. Hierbij moet het waterverbruik van het gehele perceel of op gebouwniveau gemeten worden.

"Very Good"

Wil je Very Good behalen? Dan moet je project minimaal score 55% hebben. Daarnaast moet het voldoen aan ENE01 met minimaal 24/40 punten. Bij dit onderdeel is de vraag welke energieprestatie wordt behaald, conform een actueel energielabel. Daarnaast moet het ook voldoen aan RSL 01 waarbij criteria worden gesteld aan het overstromingsrisico.

"Excellent"

Om de classificatie “Exellent” te behalen moeten er worden voldaan aan de vereisten bij “Good” en “Very Good” . Voor dit niveau zijn er geen extra vereisten, er moet wel worden voldaan aan de minimale score 70%.

"Outstanding"

Om “Outstanding” te behalen moet er opnieuw worden voldaan aan de verplichtte eisen van de lagere kwalificaties en een score van meer dan 85%. Daarnaast moet er voldaan worden aan het punt RSC 02 waarbij er criteria zijn gesteld aan de afval scheiding, opslag en afvoer waardoor optimaal hergebruik of recycling van het afval mogelijk wordt gemaakt.

BREEAM-NL logo

BREEAM-NL Nieuwbouw of Beheer certificaat?

Naast het onderdeel Asset kunnen er ook punten worden behaald voor het onderdeel Beheer. Bij de Groene Jongens voeren we ook Beheer certificaten uit. Daarnaast kunnen we ook Nieuwbouw certificaten voor Asset en Beheer afgeven. Heb je hier meer vragen over? Neem dan vooral contact met ons op. Op die manier kunnen we kijken wat er benodigd is in jou specifieke project.

Wil je meer weten over de BREEAM scores? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over BREEAM-NL In-Use!

Krijg advies van een BREEAM expert

BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BREEAM-NL certificering? Neem dan hieronder contact op met Remy.

remy@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen

Remy breeam expert

Bekijk hier meer nieuws: