De Groene Jongens

BCI Gebouw

Wij bieden inzicht in de mate van circulariteit in jouw projecten

Waarom kiezen voor een BCI berekening?

BCI staat voor de Building Circularity Index© en is een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getest meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen. BCI Gebouw brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu impact en circulariteit samen in één integrale tool.

De Groene Jongens is partner van BCI gebouw. Als BCI-Expert kunnen we naast het uitvoeren van BCI-berekeningen, ook de berekeningen valideren. Ook kunnen wij je adviseren over het optimaliseren van je vastgoed op het gebied van circulair bouwen. Dit doen we door optimalisaties aan te dragen voor materiaal keuze en verbetering van de verbindingen tussen materialen. We bieden de optie voor het uitvoeren van een MPG-berekening die nodig is als invoer voor de BCI-berekening. Ook voldoet BCI Gebouw aan de eisen die het RVO stelt aan het materialenpaspoort om in aanmerking voor de MIA/VAMIL subsidie.

BCI Gebouw is een hulpmiddel waarmee de mogelijkheden voor hergebruik en circulariteit van vastgoed kan worden vastgesteld. Dit instrument draagt bij aan een van de belangrijkste doelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: namelijk het meetbaar maken van circulariteit, om zo bewustwording te creëren bij de samenleving als geheel. Terwijl andere meetinstrumenten zich voornamelijk richten op het gebruik van grondstoffen en materialen, biedt BCI Gebouw ook inzicht in hoe gemakkelijk een gebouw gedemonteerd kan worden.

De BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair en 100% volledig circulair is. Hierdoor is het een stuk makkelijker om vastgoed te vergelijken en te sturen op circulariteit.

In de tool van BCI Gebouw worden meerdere indicatoren direct meetbaar en rapporteerbaar. Denk hierbij aan;

   • Milieuprestatie Gebouwen (MPG);
   • Milieukosten Indicator (MKI);
   • Embodied Carbon/ Paris Proof Indicator (MPG-2);
   • Construction Stored Carbon (CSC);
   • Materiaalgebruik (percentage virgin, biobased, recyclaat en hergebruikt);
   • Hergebruikpotentie;
   • Losmaakbaarheid (LI);
   • Building Circularity Index (BCI);
   • Materialenpaspoort.

Wat is BCI Gebouw?

Wat is BCI Gebouw?

BCI Gebouw is een hulpmiddel waarmee de mogelijkheden voor hergebruik en circulariteit van vastgoed kan worden vastgesteld. Dit instrument draagt bij aan een van de belangrijkste doelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: namelijk het meetbaar maken van circulariteit, om bewustwording te creëren bij de samenleving als geheel. Terwijl andere meetinstrumenten zich voornamelijk richten op het gebruik van grondstoffen en materialen, biedt BCI Gebouw ook inzicht in hoe gemakkelijk een gebouw gedemonteerd kan worden.

De BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair en 100% volledig circulair is. Hierdoor is het een stuk makkelijker om vastgoed te vergelijken en te sturen op circulariteit tijdens de ontwikkeling.

In de tool van BCI Gebouw worden meerdere indicatoren direct meetbaar en rapporteerbaar. Denk hierbij aan;

   • Milieuprestatie Gebouwen (MPG);
   • Milieukosten Indicator (MKI);
   • Embodied Carbon/ Paris Proof Indicator (MPG-2);
   • Construction Stored Carbon (CSC);
   • Materiaalgebruik (percentage virgin, biobased, recyclaat en hergebruikt);
   • Hergebruikpotentie;
   • Losmaakbaarheid (LI);
   • Building Circularity Index (BCI);
   • Materialenpaspoort.

De Groene Jongens als BCI Expert

De Groene Jongens is partner van BCI gebouw. Als gecertificeerd BCI -Expert kunnen we naast het uitvoeren van BCI-berekeningen, ook de berekeningen valideren. Ook kunnen wij je adviseren over het optimaliseren van je vastgoed op het gebied van circulair bouwen. Dit doen we door optimalisaties aan te dragen voor materiaal keuze en verbetering van de verbindingen tussen materialen.

BCI Gebouw logo

Ons werkproces

1. Offerte opstellen

Na het opnemen van contact stellen wij, zo snel mogelijk, een offerte op met een overzicht van de diensten.

2. Verzamelen gegevens

We verzamelen de benodigde gegevens over de materialen, constructiemethoden en ontwerpaspecten van het gebouw. Vervolgens maken we een MPG berekening als deze nog niet aanwezig is.

3. Uitvoeren berekeningen

Na het verzamelen van alle gegevens, is het aan ons team om de BCI-berekeningen uit te voeren.

4. Opstellen rapportage

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit op basis van de uitkomsten van de BCI-berekening. 

5. Aanvullend advies

Op basis van de BCI-score kunnen we concrete gebouw specifieke adviezen geven om deze score te verbeteren. Daarnaast is het mogelijk om een materialenpaspoort te genereren om in aanmerking te komen voor de MIA\VAMIL regeling.

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een multidisciplinair team van jonge professionals. Daarnaast zijn wij gecertificeerde BCI Experts.

Zijn makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het  volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 200+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 200 duurzaamheidsprojecten. 

Stefan is de BCI-Expert bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BCI-berekeningen en wat dit voor jouw project kan betekenen?

stefan@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229