De Groene Jongens

Haalbaarheidsstudies

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheidsprestaties naar concrete ontwerpconcepten. In een haalbaarheidsstudie maken we inzichtelijk welke effecten ontwerpkeuzes hebben op de milieu-, energie- & comfortprestaties van een gebouw. Een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van verschillende verduurzamingsmaatregelen ondersteunt bij het maken van de juiste strategische keuzes. Hierbij sluiten we niet onze ogen voor de investeringen die hierbij komen kijken. We berekenen de business cases van de gebouwconcepten op basis van een Total Cost of Ownership (TCO), zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden.

25. Financial Growth

Wat kan de Groene Jongens voor u betekenen?

Routekaart Paris Proof

Een Paris Proof gebouwde omgeving betekent dat we aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs dienen te voldoen. Voor 2050, maar het liefst voor 2040. Voor kantoorgebouwen betekent dit, bijvoorbeeld, dat er 70 kWh per vierkante meter GO per jaar mag worden verbruikt. Omdat De Groene Jongens achter deze doelstelling staat, willen we ook onze opdrachtgevers stimuleren om aan Paris Proof te voldoen. Wij kunnen hierbij ondersteunen door uit te rekenen wat de werkelijke energieprestaties van gebouwen zijn en welke verduurzamingsmaatregelen het meest efficiënt zijn om het verbruik omlaag te brengen. Met deze informatie bouwen we een routekaart dat handvatten biedt om toe te werken naar een Paris Proof gebouw.

Verduurzaming optimalisatie

De adviezen en maatregelen die wij aanbieden, is gebaseerd op onze uitgebreide kennis en ervaring in de bouw- en installatiesector en ons inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en technologieën op het gebied van duurzaamheid. Naast het bepalen van de benodigde capaciteit en het beoordelen van de haalbaarheid van de installatie om aan de vraag naar warmte of koude te voldoen, houden wij ook rekening met andere factoren zoals de energie-efficiëntie, de levensduur van de installatie, de onderhoudskosten en de mogelijke subsidies en financiële voordelen.

Wij bieden de opdrachtgever dus niet alleen een berekening van de kosten en bijdrage aan verduurzaming aan, maar ook ons deskundig advies over welke maatregelen het meest geschikt zijn voor hun specifieke situatie. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische aspecten, maar ook naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de omstandigheden van het gebouw of de woning. Zo kunnen we maatwerkoplossingen bieden die niet alleen duurzaam zijn, maar ook comfortabel, betaalbaar en toekomstbestendig.

Ambitiestudie

Bij een ambitiestudie zijn er twee mogelijke opties. Het kan zo zijn dat er een bepaald ambitie niveau behaald wilt worden, zoals 15% minder CO2 uitstoot. Wij kijken dan samen met de opdrachtgever welke stappen er ondernomen kunnen worden om dit geambieerde niveau te kunnen behalen. Hierbij geven we een routekaart mee waarin de opties worden beschreven en een kostenraming wordt gemaakt. Een tweede optie is dat een opdrachtgever naar ons komt met een open ambitie. Dan kunnen we samen kijken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verduurzaming. Potentiële opties worden voorgelegd en een ambitieniveau wordt in kaart gebracht. Deze laatste optie is een onderdeel van de panoramische benadering bij de Groene Jongens waarbij we een breed, op maat gemaakt advies kunnen meegeven.