De Groene Jongens

Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheidsprestaties in praktische ontwerpideeën. In onze haalbaarheidsstudies laten we zien hoe ontwerpbeslissingen de milieuprestaties, energie-efficiëntie en het comfort van een gebouw beïnvloeden. Deze haalbaarheidsstudies kunnen de haalbaarheid van een optie beschrijven maar kan ook de haalbaarheid van meerdere varianten beschrijven. Dit noemen we ook vaak een variantenstudie. 

We voeren onderzoeken uit om de technische en financiële haalbaarheid van verschillende duurzaamheidsmaatregelen te beoordelen, wat helpt bij het maken van de juiste strategische beslissingen. We nemen daarbij ook de investeringskosten in overweging en berekenen de zakelijke haalbaarheid van de verschillende gebouwconcepten op basis van de Total Cost of Ownership (TCO), zodat weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt.

25. Financial Growth

Wat kan de Groene Jongens voor jou betekenen?

Wil jij voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs?

Een Paris Proof gebouwde omgeving betekent dat we aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs dienen te voldoen. Voor 2050, maar het liefst voor 2040. Voor kantoorgebouwen betekent dit, bijvoorbeeld, dat er 70 kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar mag worden verbruikt. Omdat de Groene Jongens achter deze doelstelling staat, willen we ook onze opdrachtgevers stimuleren om aan Paris Proof te voldoen. Wij kunnen hierbij ondersteunen door uit te rekenen wat de werkelijke energieprestaties van gebouwen zijn en welke verduurzamingsmaatregelen het meest efficiënt zijn om het verbruik omlaag te brengen. Met deze informatie bouwen we een routekaart dat handvatten biedt om toe te werken naar een Paris Proof gebouw.

Ben jij opzoek naar de optimale verduurzamingsmaatregel voor jouw situatie?

De adviezen en maatregelen die wij aanbieden, is gebaseerd op onze uitgebreide kennis en ervaring in de bouw- en installatiesector en ons inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en technologieën op het gebied van duurzaamheid. Naast het bepalen van de benodigde capaciteit en het beoordelen van de haalbaarheid van de installatie om aan de vraag naar warmte of koude te voldoen, houden wij ook rekening met andere factoren zoals de energie-efficiëntie, de levensduur van de installatie, de onderhoudskosten en de mogelijke subsidies en financiële voordelen.

Wij bieden de opdrachtgever naast een berekening van de kosten en bijdrage aan verduurzaming, ook ons deskundig advies over welke maatregelen het meest geschikt zijn voor hun specifieke situatie. Hierbij bekijken we verschillende varianten en opties. Daarnaast kijken we niet alleen naar de technische aspecten, maar ook naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de omstandigheden van het gebouw of de woning. Zo kunnen we maatwerkoplossingen bieden die niet alleen duurzaam zijn, maar ook comfortabel, betaalbaar en toekomstbestendig.

Ben jij opzoek naar de optimale verduurzamingsmaatregel voor jouw situatie?

De adviezen en maatregelen die wij aanbieden, is gebaseerd op onze uitgebreide kennis en ervaring in de bouw- en installatiesector en ons inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en technologieën op het gebied van duurzaamheid. Naast het bepalen van de benodigde capaciteit en het beoordelen van de haalbaarheid van de installatie om aan de vraag naar warmte of koude te voldoen, houden wij ook rekening met andere factoren zoals de energie-efficiëntie, de levensduur van de installatie, de onderhoudskosten en de mogelijke subsidies en financiële voordelen.

Wij bieden de opdrachtgever naast een berekening van de kosten en bijdrage aan verduurzaming, ook ons deskundig advies over welke maatregelen het meest geschikt zijn voor hun specifieke situatie. Hierbij bekijken we verschillende varianten en opties. Daarnaast kijken we niet alleen naar de technische aspecten, maar ook naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de omstandigheden van het gebouw of de woning. Zo kunnen we maatwerkoplossingen bieden die niet alleen duurzaam zijn, maar ook comfortabel, betaalbaar en toekomstbestendig.

Heb jij een duurzame ambitie voor jouw gebouw?

Dan is een ambitiestudie misschien de oplossing voor jou! Bij een ambitiestudie zijn er twee mogelijke opties. Het kan zo zijn dat er een bepaald ambitie niveau behaald wilt worden, zoals 15% minder CO2 uitstoot. Wij kijken dan samen met de opdrachtgever welke stappen er ondernomen kunnen worden om dit geambieerde niveau te kunnen behalen. Hierbij geven we een routekaart mee waarin de opties worden beschreven en een kostenraming wordt gemaakt. 

Een tweede optie is dat een opdrachtgever naar ons komt met een open ambitie. Dan kunnen we samen kijken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verduurzaming. Potentiële opties worden voorgelegd en een ambitieniveau wordt in kaart gebracht. Deze laatste optie is een onderdeel van de panoramische benadering bij de Groene Jongens waarbij we een breed, op maat gemaakt advies kunnen meegeven.

Benieuwd wat het beste bij jouw situatie past?

Bekijk hier onze voorbeeld projecten