De Groene Jongens

Berekeningen & Metingen

Wij bieden verschillende berekeningen en metingen voor jouw project

Berekeningen & Metingen

Wij bieden verschillende berekeningen en metingen voor jouw project

De Groene Jongens voert verschillende berekeningen uit waardoor er inzicht komt in de prestaties van een gebouw of toekomstig project. Wij maken, onder andere, BENG-berekeningen, MPG-berekeningen, BCI-berekeningen, LCC-berekeningen warmteverliesberekeningen en temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO). Daarnaast is het mogelijk om een rekenmodel op maat te maken, dat aansluit bij het werkelijke energie gebruik van het gebouw. Ook bieden wij metingen om het comfort in jouw gebouw te maximaliseren. Hieronder is een overzicht van onze diensten.

Welke berekeningen kan de Groene Jongens voor jou uitvoeren?

Green building MPG

MPG-berekening

De Milieu Prestatie Gebouwen berekening (MPG) is verplicht voor nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlakte van 100 m2 of groter. Door middel van een MPG-berekening krijg je inzicht in de totale milieubelasting van de toe te passen materialen in het gebouw. Meer weten over MPG-berekeningen? Neem dan een kijkje op onze pagina over MPG.

Zonnepanelen - BENG berekeningen

BENG-berekening

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De voorwaarden van BENG komen voort uit het Energieakkoord en de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) van de Europese Unie. Wij kunnen deze berekeningen voor jou gebouw uitvoeren! Lees hieronder meer informatie over de BENG.

BCI Gebouw, groen gebouw

BCI Gebouw

BCI Gebouw is een methode om te toetsen of een bestaand gebouw voldoet aan circulaire normen. De tool brengt de milieu impact van het gebouw en de afzonderlijke bouwmaterialen over de gehele levenscyclus in kaart. Daarnaast geeft inzicht in het aandeel hernieuwbare materialen die worden toepast.
De Groene Jongens is een partner van BCI gebouw, waarmee we toewerken naar de doelen van de transitieagenda circulaire bouweconomie.

Luchtkwaliteitsmetingen

Luchtkwaliteitsmetingen

Zijn er comfortklachten van bewoners en verzorgers met betrekking tot droge lucht in jouw gebouw? Wij kunnen deze comfortklachten te achterhalen en een adviserende rol aannemen in het aanbevelen van maatregelen om deze klachten te verhelpen. Doormiddel van het plaatsen van ruimte sensoren zijn we in staat om temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, licht, CO2 en beweging te kunnen meten en/of waarnemen.

Groen

LCC-berekening

Om te weten welke kosten echt zijn verbonden aan een project is het noodzakelijk om verder te kijken dan alleen de investeringskosten. Bij de berekening van de levensduurkosten, ook wel LCC, life cycle-cost, life-cycle costing of TCO, Total Cost of Ownership genoemd, worden alle bedragen meegenomen die na oplevering en tijdens het gebruik van een project belangrijk zijn.

Temperatuuroverschrijding berekening

Temperatuur-overschrijding

Energie en comfort zijn essentiële aspecten van de duurzaamheid van gebouwen en de gezondheid van de gebruikers. Het berekenen van de temperatuuroverschrijding (TO) kan helpen om te bepalen hoeveel tijd per jaar de gemiddelde temperatuur van het binnenklimaat te hoog is en daardoor een oncomfortabele werkomgeving creëert.

Bouwtekening

Warmteverlies-berekening

Het berekenen van het warmteverlies van een gebouw is essentieel voor de installatie van bijvoorbeeld, een warmtepomp. In de warmteverlies-berekening wordt het totale vermogen van een verwarmingssysteem berekend dat nodig is om een gebouw te verwarmen tot een comfortabele temperatuur.

De Groene Jongens zijn:

Veelzijdig

Bij ieder project passen we verschillende methodieken en verduurzamingsmogelijkheden toe. Zo is ieder advies uniek en zorgen wij ervoor dat jouw vraagstuk wordt opgelost.

Vakkundig

De Groene Jongens heeft bijna 10 jaar ervaring in ontwerptrajecten en het uitbrengen van adviezen voor een duurzame gebouwde omgeving. Hierbij hebben wij al meer dan 200 verduurzamingstrajecten uitgevoerd. 

Vooruitstrevend

Met een enthousiast en multidisciplinair team van 14 specialisten kijken we met een  vernieuwende blik naar de gebouwde omgeving en benaderen wij duurzaamheid op een integrale wijze. 

Onduidelijk welke berekening het beste bij jouw situatie past?