De Groene Jongens

Onderzoeksplicht energiebesparing

Wij helpen jou met het voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing

Waarom is er de onderzoeksplicht?

Bij de onderzoeksplicht moeten bedrijven met een verbruik van >10.000.000 kWh elektra of > 170.000 m³ gas rapporteren over welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Aanvullend aan de informatieplicht moeten zij ook onderzoek uitvoeren naar de bedrijfsgebonden processen en een uitvoeringsplan opstellen om hun energieverbruik te verminderen.

Bij de Groene Jongens voeren wij deze rapportages uit voor jou bedrijf. We nemen samen de mogelijke maatregelen door die genomen moeten worden of al genomen zijn. Vervolgens dienen wij de rapportage voor jou in bij het RVO.

De onderzoeksplicht energiebesparing is een verplichting vanuit het RVO. Bij deze rapportageplicht wordt er gerapporteerd over gebouwmaatregelen zoals; isolatie van de gebouwschil en verlichting. Aanvullend wordt er ook gekeken naar het energieverbruik van alle processen binnen het bedrijf.  Het doel hiervan is om gebouwen met een hoog verbruik te verduurzamen. Dit wordt gedaan aan de hand van de erkende maatregelenlijst (EML). De maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar dienen uitgevoerd te worden. Na het opstellen van de rapportage waarin de genomen en nog te nemen maatregelen zijn opgenomen, hebben de omgevingsdiensten de taak om de rapportages te beoordelen en te handhaven. Op de pagina van het RVO over de onderzoeksplicht vind je meer informatie.

Wat is de onderzoeksplicht?

Wat is de onderzoeksplicht?

De onderzoeksplicht energiebesparing is een verplichting vanuit het RVO. Bij deze rapportageplicht wordt er gerapporteerd over gebouwmaatregelen zoals; isolatie van de gebouwschil en verlichting. Aanvullend wordt er ook gekeken naar het energieverbruik van alle processen binnen het bedrijf.  Het doel hiervan is om gebouwen met een hoog verbruik te verduurzamen. Dit wordt gedaan aan de hand van de erkende maatregelenlijst (EML). De maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar dienen uitgevoerd te worden. Na het opstellen van de rapportage waarin de genomen en nog te nemen maatregelen zijn opgenomen, hebben de omgevingsdiensten de taak om de rapportages te beoordelen en te handhaven. Op de pagina van het RVO over de onderzoeksplicht vind je meer informatie.

Waar moet jij aan voldoen?

Naast de onderzoeksplicht is er ook de informatieplicht en EED-auditplicht. Deze rapportageplichten zijn vergelijkbaar met elkaar maar waar je aan moet voldoen ligt aan de grootte van het bedrijf en het energieverbruik. In de tabel kun je vinden aan welke rapportageplicht jouw organisatie dient te voldoen.

Tabel rapportageplichten rapporteren informatieplicht onderzoeksplicht eed-auditplicht
EH EED

eHerkenning niveau 3

De Groene Jongens beschikt over eHerkenning niveau 3. Daardoor kunnen we jouw rapport indienen via het eLoket van het RVO. Wij dienen dan als intermediair waardoor jouw organisatie geen E-herkenning hoeft aan te vragen.

 

De Groene Jongens als energie specialist

De Groene Jongens als energie specialist

EH EED

eHerkenning niveau 3

De Groene Jongens beschikt over eHerkenning niveau 3. Daardoor kunnen we jouw rapport indienen via het eLoket van het RVO. Wij dienen dan als intermediair waardoor jouw organisatie geen E-herkenning hoeft aan te vragen.

 

Ons werkproces

1. Offerte

Na het opnemen van contact stellen wij, zo snel mogelijk, een offerte op met een overzicht van de diensten.

2. Opdracht

Na akkoord checken wij  alle gegevens en plannen wij een afspraak in voor een gebouwopname in om de huidige energieprestatie in kaart te brengen.

3. Advies

Wij vullen het sjabloon van het RVO in en kijken samen met jou naar welke maatregelen van toepassing zijn en waar verbeterpunten zitten.

4. Communicatie

Door het volledige proces zijn wij actief betrokken bij overleg momenten om een goede inventarisatie te maken.

5. Eindresultaat

We leveren een volledige rapportage die kan worden ingediend bij het RVO. Dit vormt een goede basis voor het treffen van gerichte verduurzamingsmaatregelen.

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een ervaren team van specialisten. Daarnaast hebben wij al meerdere rapportages uitgevoerd die succesvol zijn afgemeld. 

Is makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het  volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 500+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 500 duurzaamheidsprojecten. 

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen