De Groene Jongens

Variantenstudies

Wij bieden verschillende berekeningen en metingen voor jouw project

Variantenstudies

Wij bieden verschillende berekeningen en metingen voor jouw project doormiddel van een variantenstudie

Waarom kiezen voor een variantenstudie?

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheidsambities in praktische plannen. Omdat wij maatwerkadvies bieden voor jou situatie kan een variantenstudie per ambitie een andere invulling hebben.

Een Paris Proof gebouwde omgeving betekent dat we aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs dienen te voldoen. Voor 2050, maar het liefst voor 2040. Voor kantoorgebouwen betekent dit, bijvoorbeeld, dat er 70 kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar mag worden verbruikt. Omdat de Groene Jongens achter deze doelstelling staat, willen we ook onze opdrachtgevers stimuleren om aan Paris Proof te voldoen. Wij kunnen hierbij ondersteunen door uit te rekenen wat de werkelijke energieprestaties van gebouwen zijn en welke verduurzamingsmaatregelen het meest efficiënt zijn om het verbruik omlaag te brengen. Met deze informatie bouwen we een routekaart dat handvatten biedt om toe te werken naar een Paris Proof gebouw.

De adviezen en maatregelen die wij aanbieden, is gebaseerd op onze uitgebreide kennis en ervaring in de bouw- en installatiesector en ons inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en technologieën op het gebied van duurzaamheid. Naast het bepalen van de benodigde capaciteit en het beoordelen van de haalbaarheid van de installatie om aan de vraag naar warmte of koude te voldoen, houden wij ook rekening met andere factoren zoals de energie-efficiëntie, de levensduur van de installatie, de onderhoudskosten en de mogelijke subsidies en financiële voordelen.

Dan is een ambitiestudie misschien de oplossing voor jou! Bij een ambitiestudie zijn er twee mogelijke opties. Het kan zo zijn dat er een bepaald ambitie niveau behaald wilt worden, zoals 15% minder CO2 uitstoot. Wij kijken dan samen met de opdrachtgever welke stappen er ondernomen kunnen worden om dit geambieerde niveau te kunnen behalen. Hierbij geven we een routekaart mee waarin de opties worden beschreven en een kostenraming wordt gemaakt. 

Een tweede optie is dat een opdrachtgever naar ons komt met een open ambitie. Dan kunnen we samen kijken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verduurzaming. Potentiële opties worden voorgelegd en een ambitieniveau wordt in kaart gebracht. Deze laatste optie is een onderdeel van de panoramische benadering bij de Groene Jongens waarbij we een breed, op maat gemaakt advies kunnen meegeven.

Wat is een variantenstudie?

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheidsprestaties in praktische ontwerpideeën. In onze variantenstudies (ook haalbaarheidsstudies genoemd) laten we zien hoe ontwerpbeslissingen de milieuprestaties, energie-efficiëntie en het comfort van een gebouw beïnvloeden. Deze haalbaarheidsstudies kunnen de haalbaarheid van een optie beschrijven maar kan ook de haalbaarheid van meerdere varianten beschrijven.

We voeren onderzoeken uit om de technische en financiële haalbaarheid van verschillende duurzaamheidsmaatregelen te beoordelen, wat helpt bij het maken van de juiste strategische beslissingen. We nemen daarbij ook de investeringskosten in overweging en berekenen de zakelijke haalbaarheid van de verschillende gebouwconcepten op basis van de Total Cost of Ownership (TCO), zodat weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt.

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheidsprestaties in praktische ontwerpideeën. In onze variantenstudies (ook haalbaarheidsstudies genoemd) laten we zien hoe ontwerpbeslissingen de milieuprestaties, energie-efficiëntie en het comfort van een gebouw beïnvloeden. Deze haalbaarheidsstudies kunnen de haalbaarheid van een optie beschrijven maar kan ook de haalbaarheid van meerdere varianten beschrijven.

We voeren onderzoeken uit om de technische en financiële haalbaarheid van verschillende duurzaamheidsmaatregelen te beoordelen, wat helpt bij het maken van de juiste strategische beslissingen. We nemen daarbij ook de investeringskosten in overweging en berekenen de zakelijke haalbaarheid van de verschillende gebouwconcepten op basis van de Total Cost of Ownership (TCO), zodat weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt.

Wat is een variantenstudie?

Hoe ziet een variantenstudie eruit?

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheidsambities in praktische plannen. Omdat wij maatwerkadvies bieden voor jou situatie kan een variantenstudie per ambitie een andere invulling hebben. Daarom hebben we hieronder drie verschillende variantenstudies.

De eerste versie, “Basic” geeft een praktisch overzicht van welke maatregelen voor verduurzaming er mogelijk zijn.

De tweede versie, “Basic plus” geeft een uitgebreide versie waarbij het gebouw wordt ingevoerd in onze software waardoor er preciezere berekeningen kunnen worden gemaakt en de terugverdientijd inzichtelijk wordt. Hierbij wordt ook het label van het gebouw bepaald.

De derde versie “Uitgebreid” is een uitgebreide versie met berekeningen en modelering van het gebouw. daardoor kan er meer zekerheid worden gegeven over welke opwek capaciteit er nodig is en welk comfortniveau behaald kan worden. Deze variant bied goed inzicht als er sprake is van een totale renovatie. De gemaakte berekeningen en gebouwsimulaties kunnen later in het bouwproces nog gebruikt worden en bieden een goede basis voor jou renovatie project.

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens is een enthousiast team bestaande uit  14 specialisten in verschillende onderwerpen. Hierdoor bieden wij breed advies over duurzaamheid.

Is makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 200+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 200 duurzaamheidsprojecten. 

Ons werkproces

1. Offerte

Na het opnemen van contact stellen wij, zo snel mogelijk, een offerte op met een overzicht van de diensten.

2. Opdracht

Na akkoord wordt er op basis van een gebouwopname en aanwezige tekeningen een nulpunt berekening gemaakt.

3. Varianten

Wij berekenen wat de energiebesparing is van diverse energiebesparende maatregelen en bespreken deze met de opdrachtgever. Aan de hand van de besproken energiebesparingsopties, worden berekeningen en varianten opgesteld.

4. Aanbesteding

Om een prijsaanbieding voor de uit te voeren werkzaamheden
op te stellen worden aanvullende stukken gemaakt waarin is
vastgelegd wat de werking, eisen, aantallen, prestaties moeten zijn van de aan
te passen installaties.

5. Tevreden klanten

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit met al het geleverde advies zodat jij de vervolg stappen kan maken om verder te verduurzamen. Daarnaast kunnen onze installateurs een detailontwerp uitvoeren voor de installaties.

Bekijk hier onze voorbeeld projecten

Benieuwd wat het beste bij jouw situatie past?