De Groene Jongens

TO-berekening

Een TO-berekening om het comfort in jouw gebouw in kaart te brengen

Waarom kiezen voor een TO-berekening?

Een temperatuuroverschrijdingsberekening maakt inzichtelijk hoe het binnenklimaat beïnvloed wordt door buitenklimaat, bouwkundig ontwerp, installaties en gebruik. Met een temperatuuroverschrijdingsberekening kunt je het comfort van het gebouw voor de gebruiker sturen.

Bij de Groene Jongens bieden we advies door middel van een gebouwsimulatie te maken. Met onze software kunnen wij per verblijfsruimte nauwkeurig berekenen wat de temperatuuroverschrijding is. Met een TO-berekening kunt je comfortproblemen voorkomen en is er beter inzicht in de verbruikskosten van het gebouw. deze berekening is nodig bij een duurzaam installatieontwerp en de uitkomst van de berekening kan invloed hebben op een BREEAM-NL In-Use certificering.

Om het binnenklimaat te beoordelen, is het mogelijk om temperatuursimulatieberekeningen uit te voeren. Een aspect van deze berekeningen is het vaststellen van de periode waarin de temperatuur hoger of lager is dan een bepaalde drempelwaarde, bekend als TemperatuurOverschrijding. De uitkomsten van deze simulatie kunnen worden gebruikt voor:

  • Het oplossen van technische of comfortproblemen.
  • Het voorspellen van de tevredenheid van gebouwgebruikers met betrekking tot de temperatuur.
  • Het analyseren of het gebouw voldoet aan specifieke eisen.
  • Het indelen van het gebouw in een comfortklasse volgens de normen NEN7730 of ISSO74.

 

In NEN7730 worden de concepten “predicted mean value” (PMV) en “predicted percentage of dissatisfaction” (PPD) gedefinieerd. Deze indicatoren weerspiegelen hoe mensen de temperatuuroverschrijding gewogen ervaren (GTO) en bieden inzicht in de mate van comfort in een gebouw. Dit is belangrijk om mee te nemen bij het maken van een duurzaam installatieontwerp. De uiteindelijke comfortprestatie kan ook worden ingedeeld in klassen. Deze klassen hebben op hun beurt weer invloed op BREEAM-NL, waarbij comfortklassen A en B extra punten kunnen opleveren.

Wat is een TO-berekening?

Wat is een TO-berekening?

Om het binnenklimaat te beoordelen, is het mogelijk om temperatuursimulatieberekeningen uit te voeren. Een aspect van deze berekeningen is het vaststellen van de periode waarin de temperatuur hoger of lager is dan een bepaalde drempelwaarde, bekend als TemperatuurOverschrijding. De uitkomsten van deze simulatie kunnen worden gebruikt voor:

  • Het oplossen van technische of comfortproblemen.
  • Het voorspellen van de tevredenheid van gebouwgebruikers met betrekking tot de temperatuur.
  • Het analyseren of het gebouw voldoet aan specifieke eisen.
  • Het indelen van het gebouw in een comfortklasse volgens de normen NEN7730 of ISSO74.

 

In NEN7730 worden de concepten “predicted mean value” (PMV) en “predicted percentage of dissatisfaction” (PPD) gedefinieerd. Deze indicatoren weerspiegelen hoe mensen de temperatuuroverschrijding gewogen ervaren (GTO) en bieden inzicht in de mate van comfort in een gebouw. De uiteindelijke comfortprestatie kan ook worden ingedeeld in klassen. Deze klassen hebben op hun beurt weer invloed op BREEAM-NL, waarbij comfortklassen A en B extra punten kunnen opleveren.

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een ervaren team van specialisten op het gebied van berekeningen.

Is makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het  volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 200+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 200 duurzaamheidsprojecten. 

Ons werkproces

1. Offerte

Na het opnemen van contact stellen wij, zo snel mogelijk, een offerte op met een overzicht van de diensten.

2. Verzamelen gegevens

We verzamelen de benodigde gegevens van het project.  

3. Uitvoeren berekeningen

Na het verzamelen van alle gegevens, is het aan ons team om verschillende varianten te bepalen en hier de TO voor te berekenen.

4. Opstellen rapportage

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit waar de TO in is opgenomen. 

5. Aanvullend advies

Op basis van de rapportage bieden we aanvullend advies over de mogelijke opties om jou project zo duurzaam mogelijk en kosten efficiënt te maken.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?