De Groene Jongens

Diensten

Bekijk hier hoe wij jouw vraagstuk kunnen oplossen.

Maatwerk

Bij de Groene Jongens leveren we maatwerk. Dit betekent dat we altijd op zoek gaan naar oplossingen, adviezen, berekeningen en ontwerpen die specifiek aansluiten bij jouw vraag. We streven ernaar om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces de ambities en eisen van een project vast te stellen en deze te vertalen naar een technisch en financieel haalbaar concept. Met behulp van slimme ontwerp- en rekentools kan de Groene Jongens duurzaamheidsambities simuleren en de financiële haalbaarheid van het gebouw in een vroeg stadium bepalen.

Bij De Groene Jongens vinden we het belangrijk dat mens, natuur en techniek in balans zijn. Om deze reden geven we concrete invulling aan thema’s als gezondheid en comfort, circulaire economie en CO2-neutraal bouwen in al onze projecten. We werken daarbij altijd samen met vooruitstrevende denkers, ontwikkelaars, architecten, bouwers en installateurs. Hoewel we niet pretenderen dat we alles het beste weten, geloven we wel dat we de juiste kennis en partijen kunnen samenbrengen.

Ons uitgangspunt

Ons uitgangspunt

Ons uitgangspunt is dat mens, natuur en techniek in balans zijn, waarbij thema’s zoals gezondheid en comfort, slimme gebouwen, circulaire economie en CO2-neutraal bouwen concreet invulling krijgen in onze projecten. Dit doet de Groene Jongens altijd in verschillende samenwerkingsverbanden met vooruitstrevende denkers, ontwikkelaars, architecten, bouwers en installateurs. Wij pretenderen niet alles het beste te weten, maar geloven wel dat we in staat zijn om de juiste kennis en partijen te brengen.

Hieronder kun je een overzicht vinden van de meest gangbare diensten die wij leveren. Heb je hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Onze diensten

ricardo-gomez-angel-7bzbyafVTYg-unsplash

Duurzaam installatieontwerp

Wij werken aan installatieontwerpen waarbij duurzaamheid centraal staat en de gebouwgebruikers in een intelligente, comfortabele en gezonde bouwomgeving kunnen verblijven.

danist-soh-8Gg2Ne_uTcM-unsplash

Certificeringen & labels

Duurzaamheidscertificaten krijgen een steeds belangrijkere rol in de duurzaamheidstransitie, omdat zij ambities vastleggen en prestaties in kaart brengen. Wij zoeken altijd naar het certificaat dat het beste bij jouw project past.

Stock foto 1

Haalbaarheidsstudie

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheids- ambities naar concrete ontwerpconcepten door inzichtelijk te maken welke effecten de ontwerpkeuzes hebben op milieu-, energie- & comfortprestaties van een gebouw.

Smart Building Solutions

Gebouwen zitten vol met waardevolle data. Wij gebruiken deze data om de prestaties van gebouwen; inzichtelijk te maken, te monitoren en voortdurend te verbeteren. Zo houden we het gebouw maximaal comfortabel en efficiënt.

Berekeningen

De Groene Jongens maakt verschillende berekeningen waarmee je inzicht krijgt in de prestaties van een gebouw. We maken onder andere berekeningen voor BENG, MPG, BCI, warmteverlies en temperatuuroverschrijding (TO).

Circulair bouwen

Een CO2-neutrale omgeving en een circulaire economie in 2050; daar dragen wij aan bij door circulaire kansen te benutten. Hierbij kijken we naar de herkomst en toekomstwaarde van materialen, losmaakbaarheid en flexibiliteit.

Onze werkwijze

Van ambitie naar concept, naar business case

Duurzaamheid omvat vele aspecten, waaronder energie, materialen, ecologie, gezondheid, welzijn, adaptatie, esthetiek en nog veel meer. Bij de Groene Jongens kijken we niet alleen naar enkele aspecten van duurzaamheid, maar integreren we deze thema’s concreet in planontwikkelingen.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in het ontwerptraject de ambities en eisen te bepalen en deze te vertalen naar een technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar concept. Bij de Groene Jongens helpen we hierbij door gebruik te maken van slimme ontwerp- en rekentools om duurzaamheidsambities te simuleren en de lange termijn business case van het gebouw te bepalen.

Per fase de juiste oplossing

Afhankelijk van de opgave en het moment in de levenscyclus van het gebouw – nieuwbouw, renovatie of gebruiksfase – bieden wij verschillende trajecten en diensten aan. We zoeken per fase naar de juiste certificeringstools en subsidiemogelijkheden. Onze werkwijze blijft echter wel altijd staan: we werken van een ambitie naar een concept en business case.

Bij elk vraagstuk de juiste kennis

Ons uitgangspunt is dat mens, natuur en techniek in balans zijn. Dit doel streven wij na door in verschillende samenwerkingsverbanden de beste kennis en ervaring in huis te halen. Wij pretenderen niet alles het beste te weten, maar geloven wel dat we in staat zijn om de juiste kennis, partijen en oplossingen samen te brengen bij elk vraagstuk. De Groene Jongens werkt daarom altijd samen met ervaren architecten, projectmanagers, aannemers en installateurs bij het ontwikkelen van duurzaamheidsconcepten.