De Groene Jongens

Diensten en oplossingen

Bekijk hier het overzicht van onze diensten.

Maatwerk

De Groene Jongens levert maatwerk. Dat betekent dat we altijd opzoek gaan naar de beste oplossingen, adviezen, berekeningen en ontwerpen die bij jouw hulpvraag aansluiten. Dat doen we in verschillende vormen en maten.

Het is de kunst om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces ambities en eisen van een project te bepalen en deze te vertalen naar een technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar concept. De Groene Jongens is in staat om in een vroeg stadium op basis van slimme ontwerp- en rekentools duurzaamheidsprestaties te stimuleren en de lange termijn business case van het gebouw te bepalen.
Ons uitgangspunt is dat mens, natuur en techniek in balans zijn, waarbij thema’s zoals gezondheid en comfort, slimme gebouwen, circulaire economie en CO2-neutraal bouwen concreet invulling krijgen in onze projecten. Dit doet de Groene Jongens altijd in verschillende samenwerkingsverbanden met vooruitstrevende denkers, ontwikkelaars, architecten, bouwers en installateurs. Wij pretenderen niet alles het beste te weten, maar geloven wel dat we in staat zijn om de juiste kennis en partijen te brengen.

Hieronder kun je een overzicht vinden van de meest gangbare diensten die wij leveren. Heb je hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Ons uitgangspunt

Onze diensten

community-sustainability-environment-ecology-urban-city-alternative-svgrepo-com

Duurzaam installatie ontwerp

Wij werken aan installatieontwerpen waarbij duurzaamheid centraal staat en de gebouwgebruikers in een intelligente, comfortabele en gezonde bouwomgeving kunnen verblijven.

certification-file-svgrepo-com

Certificeringen & labels

Duurzaamheidscertificaten krijgen een steeds belangrijkere rol in de duurzaamheidstransitie. Zo kunnen certificaten ambities vastleggen en prestaties in kaart brengen. Verschillende certificaten hebben verschillende doeleinden, daarom zoeken we altijd naar het certificaat dat het beste bij jouw project past.

Haalbaarheidsstudie

De Groene Jongens vertaalt duurzaamheidsprestaties naar concrete ontwerpconcepten. In een haalbaarheidsstudie maken we inzichtelijk welke effecten ontwerpkeuzes hebben op de milieu-, energie- & comfortprestaties van een gebouw.

Rekenbureau

De Groene Jongens voert verschillende berekeningen uit waardoor je inzicht krijgt in de prestaties van een gebouw of toekomstig project. Wij kunnen, onder andere, BENG-berekeningen, MPG-berekeningen, BCI-berekeningen, warmteverliesberekeningen en Temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO).

Smart Building Solutions

Gebouwen zitten vol met waardevolle data. Wij gebruiken deze data om de prestaties van gebouwen inzichtelijk te maken, te monitoren en voortdurend te verbeteren. Zo houden we het gebouw maximaal comfortabel en efficiënt.

Paris Proof 2050

Een Paris Proof gebouwde omgeving betekent dat we aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs dienen te voldoen. Voor 2050, maar het liefst voor 2040. . Omdat De Groene Jongens achter deze doelstelling staat, willen we ook onze opdrachtgevers stimuleren om aan Paris Proof te voldoen.

circular-arrows-svgrepo-com

Circulair bouwen

CO2 neutraal en een circulaire economie in 2050. Dat is een ambitieus doel van het Rijk. Bij DGJ dragen we hieraan bij door binnen projecten circulaire kansen te benutten. Hierbij kijken we naar de herkomst en toekomstwaarde van materialen, losmaakbaarheid en flexibiliteit.

Onze werkwijze

1. Van ambitie, naar concept, naar business case

Duurzaamheid is energie, materiaal, ecologie, gezondheid, welzijn, adaptatie, esthetiek en nog veel meer. De Groene Jongens staart zich niet stuk op enkele aspecten van duurzaamheid, maar werkt naar een zo optimaal mogelijke integratie van duurzaamheidsthema’s in planontwikkelingen. De kunst is om zo vroeg mogelijk de ambities en eisen van het project te bepalen en deze te vertalen naar een technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar concept. De Groene Jongens is in staat om in een vroeg stadium op basis van slimme ontwerp- en rekentools duurzaamheidsprestaties te simuleren en de lange-termijn business case van het gebouw te bepalen.

2. Per fase de juiste oplossing

Afhankelijk van de opgave en de moment in de life cycle van het gebouw – nieuwbouw, renovatie of gebruiksfase – hebben we verschillende trajecten en diensten, omdat per fase de ambities, uitgangspunten en technische mogelijkheden veelal verschillend zijn. Ook maken we per fase gebruik van certificeringstools en subsidies. Onze werkwijze blijft echter wel altijd staan: we werken van een ambitie naar een concept en business case.

3. Bij elk vraagstuk de juiste kennis

Ons uitgangspunt is dat mens, natuur en techniek in balans zijn, waarbij thema’s zoals gezondheid en comfort, slimme gebouwen (smart buildings), circulaire economie, bio-based en CO2-neutraal concreet invulling krijgen in onze ontwerpen en projecten. Dit doet de Groene Jongens altijd in verschillende samenwerkingsverbanden met vooruitstrevende denkers, ontwikkelaars, architecten, bouwers en installateurs. Wij pretenderen niet alles het beste te weten, maar geloven wel dat we in staat zijn om de juiste kennis, partijen en oplossingen samen te brengen bij elk vraagstuk. DGJ werkt daarom altijd samen met architecten en projectmanagers bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsconcept en de bijbehorende business case.

 

Daarnaast halen we externe kennis op bij ontwerp- en ingenieursbureaus, deskundigen, aannemers, installateurs en leveranciers. Dit geldt ook voor de vertaalslag en technische inpassing van specifieke duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatadaptatie, ecologie en gebruikerskwaliteit.