De Groene Jongens

Partnerships

Wij werken graag samen met andere partijen en zijn deel van verschillende partnerships

Met wie werken wij samen?

Om ervoor te zorgen dat wij de duurzaamheidsadviseurs van de gebouwde omgeving van morgen kunnen worden werken we graag samen met andere partijen en nemen we deel aan verschillende partnerships die streven naar een duurzaam gebouwde omgeving.

DGBC Partner

Partnership DGBC

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.  Als partner van DGBC werken wij mee aan de meest urgente en omvangrijke klimaatopgave van Nederland: het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Samen met circa 380 andere koplopers zijn we onderdeel van de grootste maatschappelijke organisatie met de missie om de gebouwde omgeving duurzamer te maken.

114 partijen, waaronder de Groene Jongens, hebben het Paris Proof Commitment ondertekend. Hiermee verbinden we ons aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. Door ons te verbinden aan het Commitment, gaan we vanuit onze eigen rol vastgoed versneld verduurzamen door ingrijpend te renoveren, door te meten op werkelijk verbruik en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. Lees in het Commitment, via de link hieronder, onze volledige belofte en wensen.

DGBC Paris Proof Commitment

Paris proof DGBC

DGBC Paris Proof Commitment

Paris proof DGBC
114 partijen, waaronder de Groene Jongens, hebben het Paris Proof Commitment ondertekend. Hiermee verbinden we ons aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. Door ons te verbinden aan het Commitment, gaan we vanuit onze eigen rol vastgoed versneld verduurzamen door ingrijpend te renoveren, door te meten op werkelijk verbruik en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. Lees in het Commitment (pdf) onze volledige belofte en wensen.

De Ecolutie

Het accepteren van nieuwe ideeën, daagt ons uit de oude te vergeten. Forse CO2-footprints of zinloze bergen afval? De Ecolutie buigt lineair om in circulair. Een transformatie met focus op het maximaliseren van de restwaarde van grondstoffen. Een materialenpaspoort en hergebruik zullen de waardeketen sluiten.

Al bij het ontwerpen van gebouwen of bij de revitalisering staan we stil bij hun ontmanteling. Ecologie, economie en technologie ontmoeten elkaar in Smart, die door hun engineering en inrichting het beste uit mensen halen. Terwijl duurzame energie en slimme installaties as a service de weg naar nieuwe circulaire verdienmodellen en exploitaties banen.

Samen delen, betekent samen winnen. De Ecolutie is een realisatieplatform voor circulaire, energieneutrale en gezonde huisvesting. De best denkbare adviseurs, ontwikkelaars, bouwers én installateurs bundelen hierin hun krachten. Voor wie verder kijkt en vooruit wil.

Cirkelstad

partnership cirkelstad
Circulair bouwen moet het nieuwe normaal in de sector worden. Daar staat Cirkelstad voor. Om daar te komen moeten we samen nog veel partijen en personen inspireren, projectteams activeren en circulair bouwen implementeren in de lijnorganisatie. Het is daarom noodzakelijk dat we de beweging nog groter maken om het verschil te maken in Nederland. Door samen te werken in een open dialoog, ontstaan er nieuwe zienswijzen en oplossingen.
Circulair bouwen moet het nieuwe normaal in de sector worden. Daar staat Cirkelstad voor. Om daar te komen moeten we samen nog veel partijen en personen inspireren, projectteams activeren en circulair bouwen implementeren in de lijnorganisatie. Het is daarom noodzakelijk dat we de beweging nog groter maken om het verschil te maken in Nederland. Door samen te werken in een open dialoog, ontstaan er nieuwe zienswijzen en oplossingen.

Cirkelstad

partnership cirkelstad

Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal Logo

​HNN is een raamwerk gericht op de materialentransitie: het maakt circulair bouwen eenduidig en concreet. Ook is rekening gehouden met de duurzame context van een circulair project, zoals energie, water en stikstof.  Daarnaast worden versnellers in beeld gebracht. En omdat circulair bouwen over een nieuwe manier van werken gaat, worden ervaringen gedeeld over samenwerking in teams en binnen de organisatie. Zo wordt de relatie gelegd met sociale thema’s als re-integratie en participatie.  

Door het ondertekenen van het Nieuwe Normaal Manifest laten de Groene Jongens zien dat we de indicatoren van het Nieuwe Normaal uitdragen en meenemen in advies- of onderzoeks-werkzaamheden.

Wij staan altijd open voor nieuwe partnerships en samenwerkingsverbanden. Denk jij dat de Groene Jongens een goede toevoeging is aan jou partnership? Stuur ons vooral een bericht!