De Groene Jongens

VOOR EEN DUURZAME
GEBOUWDE OMGEVING

CREATE. MORE. IMPACT.

VOOR EEN DUURZAME GEBOUWDE OMGEVING

CREATE. MORE. IMPACT.

VOOR EEN DUURZAME
GEBOUWDE OMGEVING

CREATE. MORE. IMPACT.

De Groene Jongens

De Groene Jongens staat voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. Wij denken vanaf het eerste schetsontwerp mee in nieuwbouw- of renovatieprojecten zodat onze opdrachtgevers de juiste keuzes maken in het ontwerpproces. Dit bespaart tijd, geld én levert een duurzamer eindresultaat op. Zo bouwen wij samen aan een circulaire leefomgeving.

Wij zien duurzaamheid als een integraal vraagstuk, omdat echt duurzame gebouwen niet alleen energieneutraal of gasloos zijn, maar ook circulair, gezond en toekomstbestendig. Met ons multidisciplinaire team en onze gespecialiseerde kennis bouwen we aan een CO2-neutrale omgeving en zorgen wij dat planet, people en profit in balans komen te staan. Zo verwachten wij de adviseur van de circulaire omgeving van morgen te worden.

De Groene Jongens

De Groene Jongens staat voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. Door vanaf het eerste schetsontwerp mee te denken in nieuwbouw- of renovatieprojecten kunnen onze opdrachtgevers de juiste keuzes maken in het ontwerpproces. Dit bespaart tijd, geld én levert een duurzamer eindresultaat op. Zo creëren wij impact.

Wij zien duurzaamheid als een integraal vraagstuk, omdat echt duurzame gebouwen niet alleen energieneutraal of gasloos zijn, maar ook circulair, gezond en toekomstbestendig. Met ons multidisciplinaire team en onze gespecialiseerde kennis bouwen we aan een CO2- neutrale omgeving en zorgen wij dat planet, people en profit in balans komen te staan.

VERNIEUWEND & MULTIDISCIPLINAIR

VERNIEUWEND & MULTIDISCIPLINAIR

De Groene Jongens zijn:

Veelzijdig

Bij ieder project passen we verschillende methodieken en verduurzamingsmogelijkheden toe. Zo is ieder advies uniek en zorgen wij ervoor dat jouw vraagstuk wordt opgelost.

Vakkundig

De Groene Jongens heeft bijna 10 jaar ervaring in ontwerptrajecten en het uitbrengen van adviezen voor een duurzame gebouwde omgeving. Hierbij hebben wij al meer dan 500 verduurzamingstrajecten uitgevoerd. 

Vooruitstrevend

Met een enthousiast en multidisciplinair team van 14 specialisten kijken we met een  vernieuwende blik naar de gebouwde omgeving en benaderen wij duurzaamheid op een integrale wijze. 

Veelzijdig

Bij ieder project passen we verschillende methodieken en verduurzamings-mogelijkheden toe. Zo is ieder advies uniek en zorgen wij ervoor dat jouw vraagstuk wordt opgelost.

Vakkundig

De Groene Jongens heeft bijna 10 jaar ervaring in ontwerptrajecten en het uitbrengen van adviezen voor een duurzame gebouwde omgeving. Hierbij hebben wij al meer dan 500 verduurzamingstrajecten uitgevoerd. 

Vooruitstrevend

Met een enthousiast en multidisciplinair team van 14 specialisten kijken we met een  vernieuwende blik naar de gebouwde omgeving en benaderen wij duurzaamheid op een integrale wijze. 

De Groene Jongens zijn gespecialiseerd als

CIRCULARITEIT, ENERGIE & GEZONDHEID

Onze focus

Duurzaamheid is een breed begrip dat verschillende thema’s met elkaar verbindt. De Groene Jongens brengt deze thema’s onder in drie categorieën: circulairiteit, energie en gezondheid.

Circulariteit

100% circulaire bouweconomie in 2050, dat is de stip aan de horizon. Dit betekent dat het hergebruiken van bestaande materialen, losmaakbaarheid én de toekomstscenario's van de bouwelementen worden meegenomen in het ontwerpproces.

Energie

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een complexe taak, maar tegelijkertijd biedt de energietransitie ook kansen. Wij streven ernaar om hernieuwbare energieopwekking en energiebesparende maatregelen te integreren in onze projecten, om op die manier de meest effectieve oplossingen te bieden.

Gezondheid

Duurzaamheid omvat ook de gezondheidseffecten van het gebouw op de gebouwgebruikers. Wij helpen met het creëren van een comfortabel en gezond binnenklimaat in gebouwen door te focussen op thema's zoals ventilatie, akoestiek en thermisch comfort.

Onze focus

Duurzaamheid is een breed concept, daarom heeft De Groene Jongens zich toegespitst op drie onderdelen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving: circulariteit, energie en gezondheid. 

Circulariteit

100% circulair in 2050, dat is de stip aan de horizon waar wij naartoe werken. Voor de bouw betekent dit dat het hergebruiken van bestaande materialen, losmaakbaarheid meenemen in het ontwerpproces

Energie

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen, maar ook een van de grootste kansen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wij nemen thema’s als de opwekking van hernieuwbare energie, energiebesparingsmaatregelen en innovaties mee in onze projecten om tot de meest efficiënte oplossing te komen.

Gezondheid

Duurzaamheid gaat verder dan het isoleren van gebouwen, het gaat ook om de gezondheid van de gebruiker van een gebouw. Daarom focust De Groene Jongens zich op het creëren van een comfortabel en gezond klimaat waar mensen in kunnen werken. Hierbij focussen we onder andere op ventilatie, akoestiek en thermisch comfort.

Zien waar wij mee bezig zijn?

Louwman
LouwmanOpdrachtgever
Lees verder
"We werken al jaren met veel plezier samen met de Groene Jongens. Zij helpen ons zowel met adviezen voor kleine verduurzamingsprojecten als met grootschalige masterplannen. Hun flexibiliteit, klantgerichtheid en diversiteit zijn indrukwekkend."
Stageco
StagecoOpdrachtgever
Lees verder
"De samenwerking met De Groene Jongens ervaren wij als erg prettig. Er wordt altijd snel gehandeld en daarmee worden vragen snel beantwoord."
WA architecten
WA architectenArchitect
Lees verder
"De samenwerking met De Groene Jongens is bijzonder positief. Het vermogen van De Groene Jongens om integraal mee te denken met zowel de architect als de opdrachtgever is opvallend. Complexe vraagstukken worden succesvol opgelost dankzij nauwgezet puzzelwerk."

Onze opdrachtgevers

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen