DUURZAAMHEIDSADVISEURS

ENERGIE, GEZONDHEID & CIRCULAIRE ECONOMIE

De Groene Jongens staat voor het oplossen van complexe duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving en het creëren van impact. Door vroegtijdig mee te werken in nieuwbouw- of renovatieprojecten stellen we onze opdrachtgevers in staat om op tijd de juiste keuzes te maken. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar levert ook een beter en duurzamer eindresultaat op, waarmee we op alle vlakken meer impact creëren.

De Groene Jongens ziet duurzaamheid als een integraal vraagstuk en daarom werken we met een panoramische benadering toe naar een duurzame gebouwde omgeving. Onze vernieuwende werkwijze, het multidisciplinaire team en de gespecialiseerde kennis dragen hieraan bij.

Wij geloven dat we aan het begin staan van de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving. Hierbij zien we duurzaamheid als vraagstuk dat complexer is en verder gaat dan de huidige benaderingswijzen, normen en technische toepassingen van gebouwen. De echt duurzame gebouwen zijn niet enkel energie-neutraal of gasloos, maar modern, intelligent en toekomstbestendig.

CREATE. MORE. IMPACT.

Panorama

Onze revolutionaire methodiek genereert maximale impact voor elk vraagstuk. Voor deze panorama-benadering maken wij gebruik van gespecialiseerde kennis en ervaring van ons team, begrijpen en verenigen we de wensen en voorwaarden van alle stakeholders én kennen, overzien en bewaken we alle stappen binnen elk traject. Zo realiseren we het perfecte advies en de beste oplossing.

Stages

Elk bouw- en renovatieproject bestaat uit verschillende fases. Omdat we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij de plannen en het ontwerp, versnellen we het proces en verbeteren we het eindresultaat. We werken graag nauw samen met architecten, projectontwikkelaars en bouw management bureaus zodat slimme oplossingen vanaf het begin meegenomen worden in de plannen. Dit bespaart niet alleen kosten, maar zorgt ook voor een completere uitkomst. Afhankelijk van de opgave en het moment in de life cycle van het gebouw – nieuwbouw, renovatie of gebruiksfase – bieden we verschillende trajecten en diensten aan.

Specialists

Ons jonge, gedreven en multidisciplinaire team bestaat uit specialisten met diverse achtergronden. Of het nu gaat om architectuur, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde of technische bedrijfskunde: wij stellen voor elk vraagstuk een team op maat samen dat vanuit verschillende invalshoeken tot het beste resultaat komt. Eén ding hebben we allemaal gemeen: een passie voor innovatie, duurzaamheid en slimme oplossingen.

Stakeholders

Bij elk vraagstuk zijn meerdere partijen betrokken die een rol spelen in het eindresultaat. Daarom is het belangrijk dat we in het proces rekening houden met alle stakeholders, zodat we tot oplossingen komen die niet alleen het gewenste resultaat leveren, maar ook in de praktijk goed realiseerbaar zijn. Met deze visie vangen we vroegtijdig problemen en besparen we tijd, geld en energie. Wij weten niet alles het beste, maar geloven dat dat we de juiste kennis, partijen en oplossingen kunnen samenbrengen. Daarom werken we altijd samen met architecten en projectmanagers bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsconcept en bijbehorende business case. Bovendien halen we externe kennis op bij ontwerp- en ingenieursbureaus, deskundigen, aannemers, installateurs en leveranciers. Dit geldt ook voor de vertaalslag en technische inpassing van specifieke duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatadaptatie, ecologie en gebruikerskwaliteit.

Solutions

Dankzij het samenbrengen van de verschillende specialismes, stakeholders en fases van het proces zijn we in staat om vanuit een breed perspectief tot een optimale uitkomst te komen. We hebben voor elk vraagstuk een oplossing op maat of dit nu gaat om een bewezen techniek of een innovatieve kans. Om altijd het beste advies te garanderen, houden wij ons actief bezig met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de markt.
100
Tevreden opdrachtgevers

De Groene Jongens | Nachtegaalstraat 60 bis |  3581 AL Utrecht | +31857734229 | info@degroenejongens.nl