VOOR EEN DUURZAME
GEBOUWDE OMGEVING

CREATE. MORE. IMPACT.

De Groene Jongens

De Groene Jongens staat voor het oplossen van complexe duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. Door vroegtijdig mee te werken aan nieuwbouw- of renovatieprojecten van utiliteitsgebouwen kunnen onze opdrachtgevers op tijd de juiste keuzes maken in het ontwerpproces. Dit bespaart tijd en geld en levert bovendien een duurzamer eindresultaat op. Zo creëren wij impact.

 

De Groene Jongens ziet duurzaamheid als een integraal vraagstuk, want echt duurzame gebouwen zijn niet enkel energieneutraal of gasloos, maar modern, intelligent en toekomstbestendig. Met onze panoramische werkwijze, het multidisciplinaire team en onze gespecialiseerde kennis bouwen we aan een duurzame gebouwde omgeving.

 

Een duurzame gebouwde omgeving is een breed begrip. Het omvat alles waar we wonen, werken en recreëren. Die omgeving dienen wij zo te bouwen dat deze CO2-neutraal, energie efficiënt, circulair, gezond en toekomstbestendig is. Alleen zo kunnen wij zorgen dat planet, people en profit in balans staan.

CIRCULARITEIT, ENERGIE & GEZONDHEID

Onze focus

Duurzaamheid is een breed concept, daarom heeft De Groene Jongens zich toegespitst op drie onderdelen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving: circulariteit, energie en gezondheid. 

Circulariteit

100% circulair in 2050, dat is de stip aan de horizon waar wij naartoe werken. Voor de bouw betekent dit dat het hergebruiken van bestaande materialen, losmaakbaarheid meenemen in het ontwerpproces

Energie

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen, maar ook een van de grootste kansen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wij nemen thema’s als de opwekking van hernieuwbare energie, energiebesparingsmaatregelen en innovaties mee in onze projecten om tot de meest efficiënte oplossing te komen.

Gezondheid

Duurzaamheid gaat verder dan het isoleren van gebouwen, het gaat ook om de gezondheid van de gebruiker van een gebouw. Daarom focust De Groene Jongens zich op het creëren van een comfortabel en gezond klimaat waar mensen in kunnen werken. Hierbij focussen we onder andere op ventilatie, akoestiek en thermisch comfort.

MULTIDISCIPLINAIR
& HOLISTISCH

Onze aanpak

De Groene Jongens heeft een panoramische benadering bij het oplossen van complexe vraagstukken. Wij gebruiken hiervoor de gespecialiseerde kennis, de multidisciplinaire dynamiek en ruime ervaring van het team. Zo begrijpen en verenigen wij de wensen en voorwaarden van alle stakeholders en kennen, overzien en bewaken we alle stappen binnen het bouwtraject.
IconSite1

Specialist

Ons jonge, gedreven en multidisciplinaire team bestaat uit specialisten met diverse achtergronden als architectuur, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde en duurzaamheidswetenschappen.
IconSite2

Stages

Elk bouw- en renovatieproject bestaat uit verschillende fases. Omdat we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij de plannen en het ontwerp, versnellen we het proces en verbeteren we het eindresultaat.

IconSite3

Stakeholders

Bij elk vraagstuk zijn meerdere partijen betrokken die een rol spelen in het eindresultaat. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met alle stakeholders, zodat we tot oplossingen komen die niet alleen het gewenste resultaat leveren, maar ook in de praktijk goed realiseerbaar zijn.
IconSite4

Solutions

Doordat we vroeg aanhaken en verschillende specialismes en stakeholders samenbrengen zijn we in staat om vanuit een breed perspectief tot een optimale uitkomst te komen.

Contact

Tel: +31 85 773 4229
Mail: Info@degroenejongens.nl
Nachtegaalstraat 60 bis
3581AL, Utrecht Nederland
© Copyright – De Groene Jongens

Over ons

De Groene Jongens B.V.

KvK-nummer: 65048628
Btw-identificatienummer: NL855960693B01
 Privacy verklaring