De Groene Jongens

Energielabels

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een weergave van de energieprestatie van een gebouw. Dit wordt aangegeven aan de hand van letters, waarbij A (+++++) staat voor een zeer zuinig gebouw en G staat voor een zeer onzuinig gebouw, met betrekking tot energiegebruik. Het label wordt bepaald door middel van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m² jaar). Dit betekent dus hoe lager het fossiele energiegebruik, hoe beter het energielabel is. De methodiek die hieraan ten grondslag ligt, is de bepalingsmethode NTA 8800. De regelgeving rondom energielabels in de utiliteitsbouw wordt steeds verder aangescherpt. Zo moeten utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur of oplevering voorzien zijn van een energielabel en geldt voor kantoorgebouwen dat deze over minimaal energielabel C dienen te beschikken (lees voor de voorwaarden meer op Energielabel C kantoren (rvo.nl)).

Wat kan De Groene Jongens voor jou betekenen?

De Groene Jongens geeft energieadvies specifiek gericht op energielabelverbetering en de afgifte van het energielabel voor jouw gebouw. Daarmee dragen wij bij aan het reduceren van het energieverbruik, wat nodig is om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. 

Het opstellen en afmelden van een energielabel dient door een geregistreerd energieadviseur te worden gedaan. Bij De Groene Jongens hebben we de kennis en kunde in huis om dit voor jou te kunnen doen. Dit houdt in dat wij langskomen voor een gebouwopname om de huidige energieprestatie in kaart te brengen. Op basis hiervan maken wij een energieprestatieberekening, waaruit het energielabel volgt. Dit vormt een goede basis voor het treffen van gerichte verduurzamingsmaatregelen om het energielabel te verbeteren.

Kasper is energielabeladviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies om jouw energielabel en dus de energieprestatie van jouw gebouw te verbeteren? Neem dan hieronder contact op met Kasper!

Bekijk hier onze voorbeeld projecten