De Groene Jongens

Energie-labels

Energielabel

Wij bieden energieadvies gericht op energielabelverbetering en de zorgen voor de afgifte een energielabel voor jouw vastgoed

Waarom kiezen voor een energielabel?

De Groene Jongens geeft energieadvies specifiek gericht op energielabelverbetering en de afgifte van het energielabel voor jouw gebouw. Daarmee dragen wij bij aan het reduceren van het energieverbruik, wat nodig is om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Daarnaast wordt de regelgeving rondom energielabels in de utiliteitsbouw steeds verder aangescherpt. Zo moeten utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur of oplevering voorzien zijn van een energielabel en geldt voor kantoorgebouwen dat deze over minimaal energielabel C dienen te beschikken. 

Een energielabel is een weergave van de energieprestatie van een gebouw. Dit wordt aangegeven aan de hand van letters, waarbij A (+++++) staat voor een zeer zuinig gebouw en G staat voor een zeer onzuinig gebouw, met betrekking tot energiegebruik. Het label wordt bepaald door middel van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m² jaar). Dit betekent dus hoe lager het fossiele energiegebruik, hoe beter het energielabel is. De methodiek die hieraan ten grondslag ligt, is de bepalingsmethode NTA 8800. Om inzicht te krijgen in deze gegevens maken we gebruik van een BENG-Berekening.

Wat is een energielabel?

Energielabel

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een weergave van de energieprestatie van een gebouw. Dit wordt aangegeven aan de hand van letters, waarbij A (+++++) staat voor een zeer zuinig gebouw en G staat voor een zeer onzuinig gebouw, met betrekking tot energiegebruik. Het label wordt bepaald door middel van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m² jaar). Dit betekent dus hoe lager het fossiele energiegebruik, hoe beter het energielabel is. De methodiek die hieraan ten grondslag ligt, is de bepalingsmethode NTA 8800. Om inzicht te krijgen in deze gegevens maken we gebruik van een BENG-Berekening.

Hoe ziet een energielabel eruit?

Hieronder kun je een voorbeeld downloaden van een energielabel voor een utiliteitsgebouw. Op de voorkant van dit voorbeeld staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken en de score die is behaald. Verder geeft het inzicht in de isolatie en installaties. Bij het aanvragen van een energielabel kunnen onze adviseurs aanvullend advies geven over verduurzaming.

Ons werkproces

1. Offerte

Na het opnemen van contact stellen wij, zo snel mogelijk, een offerte op met een overzicht van de diensten.

2. Opdracht

Na akkoord checken wij  alle gegevens en plannen wij een afspraak in voor een gebouwopname in om de huidige energieprestatie in kaart te brengen.

3. Advies

Wij kijken samen met jou naar je ambities en maken een energieprestatieberekening speciaal voor jou situatie.

4. Communicatie

Door het volledige proces zijn wij actief betrokken bij overleg momenten om een goede inventarisatie te maken.

5. Eindresultaat

We leveren een rapportage, waaruit het energielabel volgt. Dit vormt een goede basis voor het treffen van gerichte verduurzamingsmaatregelen.

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een ervaren team van specialisten op het gebied van energieadvies.

Is makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het  volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 200+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 200 duurzaamheidsprojecten. 

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?