De Groene Jongens

MPG-berekening

Wij bieden een MPG-berekening passend voor jouw situatie

Waarom een MPG-berekening?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. Daarnaast kan een project met een hoge MPG-score in aanmerking komen voor voordelige subsidietrajecten.

De Groene Jongens staat voor samen bouwen aan een klimaat-neutrale en circulaire samenleving. Wij gebruiken de MPG-methodiek om zo bij te dragen aan een duurzaam gebouwde omgeving en de milieu impact van gebouwen en materialen terug brengen. Hoe meer partijen de milieuprestatie van hun gebouwen in kaart brengen, hoe meer impact wij kunnen maken tegen klimaatverandering, verzuring of uitputting van abiotische grondstoffen. Wij voeren frequent deze berekeningen uit en beschikken daarom over veel kennis over de methodiek.

Wat is een MPG-berekening?

De totale milieubelasting van de toe te passen materialen van een gebouw worden berekend met een MPG-berekening. Sinds juli 2021 is een maximale MPG-score van 0,8 voor woningen en 1,0 voor kantoren verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij een lage MPG-score is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een andere code: circulaire woning. Hiervoor kunnen we het assessment uitvoeren. 

De berekening is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het is een methode om de milieubelasting van materialen over de levensduur van een gebouw te kunnen meten en objectief uit te kunnen drukken in een score. Bij de bepalingsmethode wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Hoe lager de score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

De totale milieubelasting van de toe te passen materialen van een gebouw worden berekend met een MPG-berekening. Sinds juli 2021 is een maximale MPG-score van 0,8 voor woningen en 1,0 voor kantoren verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij een lage MPG-score is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een andere code: circulaire woning. Hiervoor kunnen we het assessment uitvoeren. 

De berekening is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het is een methode om de milieubelasting van materialen over de levensduur van een gebouw te kunnen meten en objectief uit te kunnen drukken in een score. Bij de bepalingsmethode wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Hoe lager de score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

Wat is een MPG-berekening?

MPG voorbeeld

Wil je meer weten over onze werkzaamheden?

Een MPG-berekening kan verder gaan dan de getallen; het is een uitgelezen kans om plannen concreet te maken en het project een richting te geven. Naar vraag bieden wij onze expertise aan om jou te ondersteunen in deze fase en jouw visie te concretiseren. De MPG maakt integraal onderdeel uit van belangrijke duurzaamheidinstrumenten. In zowel GPR gebouw als BREEAM-NL is de MPG-berekening integraal opgenomen.  De Groene Jongens onderzoekt gedetailleerd welke oplossingen en optimalisaties kunnen worden doorgevoerd om de prestatie van uw gebouw te verbeteren. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende opties.

MPG-berekening

MPG basisberekening voor woningen en kantoren conform Bouwbesluit. Klik hierboven om direct contact met ons op te nemen.

BCI Gebouw

Wij bieden een berekening die vereist is bij de validatie voor een BCI-berekening in BCI gebouw. Klik op het icoon voor meer informatie over BCI.

GPR Gebouw

Wij bieden berekeningen bij een GPR traject. Dit traject loopt van ontwerp- tot opleverfase. Klik op het icoon voor meer informatie over GPR trajecten.

BREEAM-NL

Wij bieden materialiseringsadvies en onderbouwing voor BREEAM-NL In-Use. Klik op het icoon voor meer informatie over BREEAM-NL trajecten.

MIA/Vamil

Wij bieden deskundig maatadvies voor jouw MIA/VAMIL subsidie trajecten. Klik hierboven om te zien hoe MPG deel is van de MIA/Vamil.

Hoe ziet een MPG-berekening eruit?

Een berekening is onderverdeeld in Indicatoren, Milieu-impactcategorieën en MPG-elementen. Ieder materiaal bestaat uit verschillende grondstoffen. Het optellen van verschillende grondstoffen is moeilijk en onoverzichtelijk. Daarom is er gekozen om aan alle grondstoffen een milieu last te hangen. Op deze manier wordt het eenvoudiger om alle verschillende grondstoffen bij elkaar op te tellen en uit te drukken in één score de totale milieulast: uitgedrukt in €/m²BVO*jaar.

Om de milieubelasting van een enkel materiaal te bepalen, wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd. De LCA moet wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige. De LCA resulteert in 11 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 11 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product (kg, m3, m2 o.i.d.).

Het is niet nodig om steeds opnieuw een LCA van hetzelfde product/materiaal uit te voeren. Voor Nederland worden de kenmerken van materialen uit de LCA’s verzameld in de Nationale MilieuDatabase. Deze database wordt beheerd door de Stichting BouwKwaliteit (SBK). Een producent of leverancier moet er zelf voor zorgen dat een product in de NMD wordt opgenomen.

 

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een ervaren team van specialisten op het gebied MPG. Wij voeren deze berekeningen vaak uit in  combinatie met GPR of BREEAM-NL trajecten.

Zijn makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het  volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 200+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 200 duurzaamheidsprojecten. 

Ons werkproces

1. Offerte

Na het opnemen van contact stellen wij, zo snel mogelijk, een offerte op met een overzicht van de diensten.

2. Verzamelen gegevens

Na akkoord checken wij  of alle benodigde gegevens in ons bezit zijn. Denk hierbij aan bouwtekeningen, materiaalstaten en oppervlaktebepalingen.

3. Uitvoeren berekeningen

Na het verzamelen van alle gegevens, is het aan ons team om de berekening uit te voeren.

4. Opstellen rapportage

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit op basis van de uitkomsten van de berekening. 

5. Aanvullend advies

Op basis van de MPG-score kunnen we concrete gebouw specifieke adviezen geven om deze score te verbeteren.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?