De Groene Jongens

Duurzaam Installatieontwerp

Wij bieden maatwerkadvies voor een duurzaam installatieontwerp in jouw bouwproject

Waarom kiezen voor een duurzaam installatieontwerp?

Duurzaam bouwen gaat verder dan alleen het toepassen van HR++ glas of het installeren van zonnepanelen. Bij het ontwerpen van een duurzaam gebouw zijn er diverse maatregelen en slimme innovaties die kunnen worden toegepast om het energieverbruik te verminderen, het binnenklimaat te verbeteren en gelijktijdig het comfort te verhogen.

Het energiegebruik van een gebouw wordt in aanzienlijke mate bepaald door de installaties. Daarom is het cruciaal om duurzaamheid mee te nemen in het installatieontwerp. Wanneer dit niet wordt gedaan kunnen de energiekosten hoog oplopen. Bij de Groene Jongens werken we aan het maken van duurzame installatieontwerpen zodat jij een verlaagd energiegebruik hebt. 

Berekeningen bij een duurzaam installatieontwerp

Duurzaam installatie ontwerp gaat gepaard met vele berekeningen en simulaties om zo de beste opties voor jouw project in kaart te brengen. In het uitvoeren van de installatieberekeningen bij een nieuw gebouw zijn comfort en energieverbruik voor ons belangrijke uitgangspunten. We kunnen een BENG berekening en warmteverliesberekening maken. Daarnaast is het goed om te weten welke optie het meest kostenefficiënt is. Daarvoor voeren wij ook TCO/LCC berekeningen uit. Daarnaast kan er ook de ambitie zijn om in aanmerking te komen voor subsidies voor duurzaam bouwen. Daarvoor kunnen wij een MPG-berekening opstellen die inzicht geeft in het volledige materiaalgebruik van een gebouw. Klik hieronder voor meer informatie over de diverse berekeningen.

Duurzaam installatieontwerp gaat gepaard met vele berekeningen en simulaties om zo de beste opties voor jouw project in kaart te brengen. In het uitvoeren van de installatieberekeningen bij een nieuw gebouw zijn comfort en energieverbruik voor ons belangrijke uitgangspunten. We kunnen een BENG-berekening en warmteverliesberekening maken. Daarnaast is het goed om te weten welke optie het meest kostenefficiënt is. Daarvoor voeren wij ook TCO/LCC berekeningen uit. Daarnaast kan er ook de ambitie zijn om in aanmerking te komen voor subsidies voor duurzaam bouwen. Daarvoor kunnen wij een MPG-berekening opstellen die inzicht geeft in het volledige materiaalgebruik van een gebouw. Klik hieronder voor meer informatie over de diverse berekeningen.

Berekeningen bij een duurzaam installatieontwerp

Hoe ziet een duurzaam installatieontwerp eruit?

Voorlopig ontwerp (VO)

Het traject begint vaak bij een voorlopig ontwerp. Tijdens het voorlopig ontwerptraject zijn wij actief betrokken bij ontwerpvergaderingen en overlegmomenten om een inventarisatie te maken van de benodigde renovaties of nieuwbouwtoepassingen. Wij vertalen de installatieprincipes van het project nauwkeurig en gedetailleerd door ruimte- en ventilatiestaten op te stellen, ruimtebeslag te bepalen voor technische installaties en schetsmatige E- en W-plattegrondtekeningen te maken. Bovendien voert De Groene Jongens algemene technische berekeningen uit, zoals warmteverlies-, temperatuuroverschrijdings- en BENG-berekeningen.

Definitief ontwerp (DO)

In het definitieve ontwerptraject ondersteunt de Groene Jongens bij het verwerken van wijzigingen op het voorlopige ontwerp en de doorontwikkeling ervan tot het definitieve ontwerp. Aan het einde van dit traject leveren wij onder andere:

  • Uitwerkingen van definitieve ontwerptekeningen inclusief principeschema’s
  • Uitgewerkte plattegronden op schaal
  • Een raming van de installatiekosten
  • Een uitwerking van de technische omschrijving
  • Oplevering van AutoCad tekeningen (E+W)

Technisch ontwerp (TO)

De Groene Jongens biedt een toetsende en adviserende rol in het technisch ontwerptraject in overleg met de aannemer en installateur. Onze rol in deze fase is het behouden van het kwaliteitsniveau van de installaties wanneer aanpassingen worden gemaakt en het definitief maken van begrotingen.

Ons werkproces

1. Offerte

Na het opnemen van contact stellen wij, zo snel mogelijk, een offerte op met een overzicht van de diensten.

2. Opdracht

Na akkoord checken wij direct of alle benodigde gegevens in ons bezit zijn.

3. Advies

Wij kijken samen met jou naar je ambities en creëren maatwerk advies speciaal voor jou situatie.

4. Communicatie

Door het volledige proces zijn wij actief betrokken bij overleg momenten om een goede inventarisatie te maken.

5. Eindresultaat

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit met al het geleverde advies zodat jij de vervolg stappen kan maken om verder te verduurzamen.

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat installatieconcepten voor ieder gebouw specifiek worden ontworpen en rekening houden gebruikspatronen, is ieder ontwerp uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een vakkundig team van specialisten op het gebied van installatietechniek en duurzaamheid.

Is makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het ontwerpproces en het maken berekeningen voor installaties waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 500+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 500 duurzaamheidsprojecten. 

Bekijk hier onze voorbeeld projecten

Michel en Ralf zijn de installatie technische adviseurs bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies om jouw installatie technische ontwerp te verduurzamen? Neem dan contact met ze op!

michel@degroenejongens.nl

ralf@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen

Michel en Ralf duurzaam installatieontwerp
Michel en Ralf duurzaam installatieontwerp

Michel en Ralf zijn de installatie technische adviseurs bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies om jouw installatie technische ontwerp te verduurzamen? Neem dan hieronder contact op met Michel of Ralf!

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen