De Groene Jongens

Duurzaam installatieontwerp

Het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen gaat verder dan alleen het gebruik van HR++ glas of het installeren van zonnepanelen. Bij het ontwerpen van een gebouw zijn er diverse maatregelen en innovaties die kunnen worden toegepast om het energieverbruik te verminderen en het binnenmilieu te verbeteren.

Een aanzienlijk deel van het energiegebruik van een gebouw wordt beïnvloed door het installatieontwerp. Daarom is het van cruciaal belang om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren in het ontwerp van de installaties. Het ontwerp van de installaties is afhankelijk van het specifieke gebruik van het gebouw, waardoor elk ontwerp uniek is. De Groene Jongens beschikt over een ervaren team van specialisten op het gebied van installatietechniek en duurzaamheidsprincipes. We bieden niet alleen advies over installatieontwerpen, maar we zijn ook betrokken bij het ontwerpproces en maken berekeningen voor dergelijke installaties. Dit betekent dat we de eerder gestelde duurzaamheidsambities direct kunnen meenemen in een PvE, schetsontwerpen en definitieve ontwerpstukken.

Wat kan de Groene Jongens voor u betekenen?

Voorlopig ontwerp

Tijdens het voorlopig ontwerptraject zijn we actief betrokken bij ontwerpvergaderingen en overlegmomenten om een inventarisatie te maken van de benodigde renovaties of nieuwbouwtoepassingen. We vertalen de installatieprincipes van het project nauwkeurig en gedetailleerd door ruimte- en ventilatiestaten op te stellen, ruimtebeslag te bepalen voor technische installaties en schetsmatige E- en W-plattegrondtekeningen te maken. Bovendien voert de Groene Jongens algemene technische berekeningen uit, zoals warmteverlies-, temperatuuroverschrijdings- en BENG-berekeningen (zie ook Rekenbureau).

Definitief ontwerp

In het definitieve ontwerptraject ondersteunt de Groene Jongens bij het verwerken van wijzigingen op het voorlopige ontwerp en de doorontwikkeling ervan tot het definitieve ontwerp. Aan het einde van dit traject leveren wij onder andere:

– Uitwerkingen van definitieve ontwerptekeningen inclusief principeschema’s
– Uitgewerkte plattegronden op schaal
– Een raming van de installatiekosten
– Een uitwerking van de technische omschrijving
– Oplevering van Autocad tekeningen (E+W)

Technisch ontwerp

De Groene Jongens biedt een toetsende en adviserende rol in het technisch ontwerptraject in overleg met de aannemer en installateur. Onze rol in deze fase is het behouden van het kwaliteitsniveau van de installaties wanneer aanpassingen worden gemaakt en het definitief maken van begrotingen.