De Groene Jongens

Circulair bouwen

Wij helpen jou met je ambities om circulair te bouwen

Waarom kiezen voor circulair bouwen?

CO2 neutraal en een circulaire economie in 2050. Dat is een ambitieus doel van het Rijk. Bij de Groene Jongens dragen we hieraan bij door binnen projecten circulaire kansen te benutten. Hierbij kijken we naar de herkomst en toekomstwaarde van materialen, losmaakbaarheid en flexibiliteit. Uiteraard wordt hier ook de relatie gelegd met energiegebruik van het gebouw. Dit circulaire perspectief komt op verschillende manieren terug in onze dienstverlening, onder andere in de BCI berekening, maar ook in GPR en in ontwerptrajecten. Daarnaast doen we ook ons best om het circulaire gedachtegoed te verspreiden middels netwerken als Cirkelstad, Gideon en via kennisplatforms als Circulearning. 

Wat kan de Groene Jongens voor jou betekenen?

Materialenpaspoort

Een materialenpaspoort is een document waarin de samenstelling van een gebouw of bouwproduct wordt vastgelegd. Het geeft een overzicht van de gebruikte materialen, de herkomst ervan en hoe deze zijn verwerkt in het bouwproject. Dit paspoort biedt inzicht in de hoeveelheden en soorten materialen die in een gebouw zijn verwerkt en wat er mee gebeurt na het einde van de levensduur van het gebouw.

Bij de Groene Jongens bieden we de mogelijkheid om een materialenpaspoort op te stellen voor hun bouwprojecten. Dit paspoort geeft niet alleen inzicht in de gebruikte materialen, maar biedt ook kansen om deze materialen op een circulaire manier te gebruiken. Door te weten welke materialen er zijn gebruikt, kan er gericht worden gezocht naar mogelijkheden om deze materialen te hergebruiken of te recyclen. Hierdoor wordt de levensduur van de materialen verlengd en wordt er minder afval geproduceerd.

Een materialenpaspoort is een document waarin de samenstelling van een gebouw of bouwproduct wordt vastgelegd. Het geeft een overzicht van de gebruikte materialen, de herkomst ervan en hoe deze zijn verwerkt in het bouwproject. Dit paspoort biedt inzicht in de hoeveelheden en soorten materialen die in een gebouw zijn verwerkt en wat er mee gebeurt na het einde van de levensduur van het gebouw.

Bij de Groene Jongens bieden we de mogelijkheid om een materialenpaspoort op te stellen voor hun bouwprojecten. Dit paspoort geeft niet alleen inzicht in de gebruikte materialen, maar biedt ook kansen om deze materialen op een circulaire manier te gebruiken. Door te weten welke materialen er zijn gebruikt, kan er gericht worden gezocht naar mogelijkheden om deze materialen te hergebruiken of te recyclen. Hierdoor wordt de levensduur van de materialen verlengd en wordt er minder afval geproduceerd.

Materialenpaspoort

Materiaalkeuze adviseur

Als adviseurs in circulair bouwen kunnen we een bijdrage leveren aan het maken van circulaire materiaalkeuzes tijdens het ontwerp- en bouwproces. We begrijpen dat het bepalen van de juiste materiaalkeuzes een complex proces kan zijn en daarom bieden we graag onze expertise aan om hierbij te helpen. Deze dienst is verbonden met het eerder genoemde materialenpaspoort waarbij het materialenpaspoort een evaluatie is en de materiaalkeuze een advies is van nog te maken keuzes. Projecten waarbij we dit hebben uitgevoerd zijn de Floriade en de Nieuwe Lunet.

Integraal circulair bouwen

De bouwsector staat voor een grote verduurzamingsopgave. Die opgave gaat verder dan alleen het reduceren van CO2 in de gebruiksfase. Maar hoe realiseer je een gebouw met materialen met een zo laag mogelijke milieubelasting? 

Ook het bouwproces en het materiaalgebruik veroorzaken CO2-impact. Hiervoor is een nieuw perspectief nodig op hoe de bouwsector verduurzaamt. We noemen dat de Whole Life Carbon aanpak of Paris Proof Indicator (MPG-2). Deze aanpak is onderdeel van het Europese BuildingLife programma.

De Groene Jongens kan advies geven aan de hand van een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) berekening en een hieruit volgende routekaart. Daarin worden de stappen beschreven die nodig zijn om te werken naar een concrete doelstelling en een duurzame toekomst. Daarnaast is het mogelijk om middels een lage MPG-score in aanmerking te komen voor een andere code: circulair bouwen. Hiervoor kunnen wij het assessment uitvoeren

Daarnaast voeren we ook BCI-berekeningen uit. In de tool van BCI Gebouw worden meerdere indicatoren direct meetbaar en raporteerbaar. Denk hierbij aan;
   • Milieuprestatie Gebouwen (MPG);
   • Milieukosten Indicator (MKI);
   • Embodied Carbon/ Paris Proof Indicator (MPG-2);
   • Construction Stored Carbon (CSC);
   • Materiaalgebruik (percentage virgin, biobased, recyclaat en hergebruikt);
   • Hergebruikpotentie;
   • Losmaakbaarheid (LI);
   • Building Circularity Index (BCI);
   • Materialenpaspoort.

De bouwsector staat voor een grote verduurzamingsopgave. Die opgave gaat verder dan alleen het reduceren van CO2 in de gebruiksfase. Maar hoe realiseer je een gebouw met materialen met een zo laag mogelijke milieubelasting? 

Ook het bouwproces en het materiaalgebruik veroorzaken CO2-impact. Hiervoor is een nieuw perspectief nodig op hoe de bouwsector verduurzaamt. We noemen dat de Whole Life Carbon aanpak of Paris Proof Indicator (MPG-2). Deze aanpak is onderdeel van het Europese BuildingLife programma.

De Groene Jongens kan advies geven aan de hand van een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) berekening en een hieruit volgende routekaart. Daarin worden de stappen beschreven die nodig zijn om te werken naar een concrete doelstelling en een duurzame toekomst. Daarnaast is het mogelijk om middels een lage MPG-score in aanmerking te komen voor een andere code: circulair bouwen. Hiervoor kunnen wij het assessment uitvoeren

Daarnaast voeren we ook BCI-berekeningen uit. In de tool van BCI Gebouw worden meerdere indicatoren direct meetbaar en raporteerbaar. Denk hierbij aan;

   • Milieuprestatie Gebouwen (MPG);
   • Milieukosten Indicator (MKI);
   • Embodied Carbon/ Paris Proof Indicator (MPG-2);
   • Construction Stored Carbon (CSC);
   • Materiaalgebruik (percentage virgin, biobased, recyclaat en hergebruikt);
   • Hergebruikpotentie;
   • Losmaakbaarheid (LI);
   • Building Circularity Index (BCI);
   • Materialenpaspoort.

Integraal circulair bouwen

Bekijk hier onze voorbeeld projecten

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens is een enthousiast team bestaande uit  14 specialisten in verschillende onderwerpen. Hierdoor bieden wij breed advies over duurzaamheid.

Is makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 200+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 200 duurzaamheidsprojecten. 

Benieuwd wat het beste bij jouw situatie past?