De Groene Jongens

Circulair bouwen

CO2 neutraal en een circulaire economie in 2050. Dat is een ambitieus doel van het Rijk. Bij de Groene Jongens dragen we hieraan bij door binnen projecten circulaire kansen te benutten. Hierbij kijken we naar de herkomst en toekomstwaarde van materialen, losmaakbaarheid en flexibiliteit. Uiteraard wordt hier ook de relatie gelegd met energiegebruik van het gebouw. Dit circulaire perspectief komt op verschillende manieren terug in onze dienstverlening, onder andere in de BCI berekening, maar ook in GPR en in ontwerptrajecten. Daarnaast doen we ook ons best om het circulaire gedachtegoed te verspreiden middels netwerken als Cirkelstad, Gideon en via kennisplatforms als Circulearning. 

Wat kan de Groene Jongens voor u betekenen?

Materialenpaspoort

Een materialenpaspoort is een document waarin de samenstelling van een gebouw of bouwproduct wordt vastgelegd. Het geeft een overzicht van de gebruikte materialen, de herkomst ervan en hoe deze zijn verwerkt in het bouwproject. Dit paspoort biedt inzicht in de hoeveelheden en soorten materialen die in een gebouw zijn verwerkt en wat er mee gebeurt na het einde van de levensduur van het gebouw.

Bij de Groene Jongens bieden u de mogelijkheid om een materialenpaspoort op te stellen voor hun bouwprojecten. Dit paspoort geeft niet alleen inzicht in de gebruikte materialen, maar biedt ook kansen om deze materialen op een circulaire manier te gebruiken. Door te weten welke materialen er zijn gebruikt, kan er gericht worden gezocht naar mogelijkheden om deze materialen te hergebruiken of te recyclen. Hierdoor wordt de levensduur van de materialen verlengd en wordt er minder afval geproduceerd.

Materiaalkeuze adviseur

Als adviseurs in circulair bouwen kunnen we een bijdrage leveren aan het maken van circulaire materiaalkeuzes tijdens het ontwerp- en bouwproces. We begrijpen dat het bepalen van de juiste materiaalkeuzes een complex proces kan zijn en daarom bieden we graag onze expertise aan om hierbij te helpen. Deze dienst is verbonden met het eerder genoemde materialenpaspoort waarbij het materialenpaspoort een evaluatie is en de materiaalkeuze een advies is van nog te maken keuzes. Projecten waarbij we dit hebben uitgevoerd zijn de Floriade en de Nieuwe Lunet.

Inventarisatie circulariteit

Whole Life Carbon (Paris Proof)