De Groene Jongens

Certificeringen en labels

Duurzaamheidscertificaten krijgen een steeds belangrijkere rol in de duurzaamheidstransitie. Zo kunnen certificaten, ambities vastleggen en prestaties in kaart brengen. Verschillende certificaten hebben verschillende doeleinden, daarom zoeken we altijd naar het certificaat dat het beste bij jouw project past.

Wat kan de Groene Jongens voor u betekenen?

GPR Gebouwen

GPR-gebouw is een digitaal instrument dat helpt bij het stellen van duurzaamheidsambities en het in kaart brengen van duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Doordat GPR-Gebouw focust op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hierdoor wordt er vanuit een breed perspectief naar het thema duurzaamheid gekeken. GPR-Gebouw maakt ambities toetsbaar en maakt het effect van verschillende verduurzamingsmaatregelen zichtbaar. Op deze manier is GPR-Gebouw een ondersteuning bij het maken van strategische keuzes. GPR-Gebouw speelt bovendien in op actuele thema’s en voldoet aan wetgeving en richtlijnen zoals onder andere NTA8800 en de actuele bepalingsmethode MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De GPR-gebouw scores kunnen gebruikt worden om in aanmerking te komen voor twee investeringsregelingen: 1) regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en 2) regeling milieu-investeringsaftrek (MIA).

Werkwijze

GPR-certificering bestaat uit twee fases; de ontwerpfase en de realisatiefase. Eerst leggen we in de ontwerpfase de definitieve doelstellingen vast en bepalen we welke maatregelen we als uitgangspunt mee zullen nemen om de doelstellingen te bewerkstelligen. Tijdens deze fase blijven wij betrokken om te toetsen of de maatregelen op juiste wijze geïntegreerd worden in het ontwerp. De documenten die in deze fase worden opgesteld, bundelen wij in een gebouwdossier. Hiermee kan het GPR-Gebouw ontwerpcertificaat worden aangevraagd. In de realisatiefase controleren wij of daadwerkelijk wordt gebouwd zoals er is vastgelegd in het ontwerpcertificaat.

Assessor

Als GPR-Gebouw Assessor valideren wij als onafhankelijke derde de GPR-Gebouw berekening van een opdrachtgever. Dit is vereiste voor de onderbouwing bij een MIA\Vamil-aanvraag. Om een goede kwaliteit te borgen, is het niet toegestaan om de GPR-Expert berekening door dezelfde organisatie te laten valideren door een GPR-Gebouw Assessor.

BREEAM-NL

BREEAM is een internationale certificeringsmethode die gericht is op duurzaamheid, gezondheid, kostenbesparing en toekomstbestendigheid. Het omvat verschillende onderwerpen, zoals energie, gezondheid, landbouw & ecologie, materialen, management, vervuiling, transport, afval en water. De BREEAM-NL methode is specifiek gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. Net als bij GPR-gebouw worden zowel nieuwbouw- als bestaande bouwprojecten bij BREEAM-NL beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties en het beheer van gebouwen.

Werkwijze

Het certificeringstraject bestaat uit twee fases; de baseline- en realisatiefase. Tijdens de baselinefase brengen we de huidige situatie in kaart en bepalen we het potentieel voor verbetering. Vervolgens verzamelen we bewijs om de gestelde ambities te ondersteunen en vragen we een BREEAM-in-Use certificaat aan. In de realisatiefase controleren we regelmatig of de gestelde ambities worden nageleefd en verzamelen we bewijsmateriaal om de scores te onderbouwen. Hierdoor kunnen we een oplevercertificaat verstrekken.

WELL-Certificaat

Waar bij GPR-gebouw en BREEAM-NL de nadruk ligt op duurzame bouw en duurzaam gebruik van gebouwen, ligt de nadruk bij het WELL-certificaat op gezonde gebouwen. WELL focust zich naast het gebouw ook op de gebruikers van het gebouw. Onderwerpen die in deze tool aan bod komen zijn: lucht, water, licht, thermisch comfort, geluid, voeding, vitaliteit en geest. Binnen het WELL-certificaat ligt de focus worden op drie verschillende gebouwonderdelen; de Core & Shell, New/Existing Building en New/Existing Interior.

Bij Core & Shell draait het om alleen de bouwkundige eigenschappen van het gebouw. Voor New/Existing Building draait het om de inbouw en voor de Interior gaat het, vanzelfsprekend, over het interieur. Elke categorie heeft andere eisen om aan te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat. De resultaten van het WELL-onderzoek worden uitgedrukt in niveaus; Silver, Gold of Platinum.

Energielabels

Energielabels laten de energieprestatie een gebouw zien. De Groene Jongens geeft energieadvies specifiek gericht op energielabelverbetering en de afgifte van het energielabel voor uw gebouw. Daarmee dragen we bij aan het reduceren van het energieverbruik, wat nodig is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Meer informatie over de wetgeving omtrent energielabels voor kantoren kun je vinden op Energielabel C kantoren (rvo.nl)