De Groene Jongens

Certificeringen en labels

Duurzaamheid is een breed concept dat steeds meer aandacht krijgt in de bouwsector. Duurzaamheidscertificaten zorgen er namelijk voor dat duurzaamheid meetbaar is en dat er inzicht komt in de huidige en toekomstige duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Daarnaast dienen certificaten als hulpmiddel bij het bepalen van ambities. Kortom, certificaten zijn niet een eindstation of enkel een middel om voor subsidies in aanmerking te komen. Duurzaamheidscertificaten zijn het startpunt om een bijdrage te leveren aan een duurzame gebouwde omgeving. Wij gaan altijd opzoek, samen met jou, naar het certificaat dat het beste bij jouw project past.

Met welke certificaten kunnen wij helpen?

De onderstaande duurzaamheidscertificaten beoordelen, elk middels eigen methodiek, de duurzaamheid van een gebouw(deel). De certificaten zijn naar aanleiding van verschillende wensen en doeleinden opgezet. Hieruit zijn vervolgens ook verschillende thema’s en parameters voortgekomen die gezamenlijk inzicht verschaffen in de huidige prestaties van een ontwerp of bestaand gebouw.

Ondanks de verschillen in methodiek, focus en interpretaties, zijn er vele overeenkomsten tussen de certificaten te vinden. Zo zijn alle onderstaande certificaten gekoppeld aan actuele Nederlandse wet- en regelgeving, hanteren ze een integrale benadering en zijn ze gericht op het zichtbaar maken van het effect van duurzaamheidsmaatregelen.  

GPR Gebouw

GPR Gebouw

GPR Gebouw is een Nederlandse certificeringsmethode die focust op vijf thema's: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Dit certificaat wordt met name uitgevraagd door gemeentes en bij financiële regelingen.

BREEAM in Use

BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL is de Nederlandse versie van het internationaal erkende BREEAM certificaat. BREEAM-NL In-Use focust op bestaande bouw en op de thema's Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling. BREEAM-NL In-Use wordt met name gebruikt door vastgoedinvesteerders.

WELL certificaat

Waar bij GPR Gebouw en BREEAM-NL de nadruk ligt op duurzame bouw en duurzaam gebruik van gebouwen, ligt de focus bij WELL op gezonde gebouwen. Daarnaast ligt er een nadruk op het welzijn van de gebruikers van het gebouw. Onderwerpen die bij dit certificaat aan bod komen zijn: lucht, water, licht, thermisch comfort, geluid, voeding, vitaliteit en geestelijke gezondheid.

Energielabels

Een energielabel weergeeft de energieprestatie van een gebouw en focust daarmee op één van de facetten van het concept duurzaamheid. Energielabels zijn vaak verplicht om te voldoen aan nationale wet- en regelgeving.

Onduidelijk welk certificaat het beste bij jouw situatie past?

Bekijk hier onze voorbeeld projecten