De Groene Jongens

Bouwbedrijf Roos - GPR Expert
Looptijd: 2022-2023

Bouwbedrijf Roos

Locatie:  Emmeloord
Opdrachtgever: Roos Emmeloord Vastgoed B.V.
Taak: GPR-Expert traject
Gebouwfunctie: Bedrijfsgebouw met kantoorgedeelte

Bouwbedrijf Roos is een allround bouwbedrijf waarvan de historie bijna 50 jaar teruggaat. Daarnaast is het ook een houtbouwbedrijf wat houtskeletbouw-woningen produceert en op die manier bijdraagt aan een positieve footprint. Recent hebben zij een nieuw bedrijfspand gebouwd te Emmeloord. Het bouwbedrijf vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het milieu, duurzaamheid en gezondheid. Daarom is ervoor gekozen om een GPR-Gebouw certificaat te behalen bij de nieuwbouw van de bedrijfshal. Met het behalen van dit certificaat komt bouwbedrijf Roos ook in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Bij het project is de score van een 8,0 als doel gesteld (gewogen gemiddelde tussen de gebouwdelen).   

Er is een GPR-expert traject doorlopen waarbij de Groene Jongens vanaf de eerste bouwplannen is aangehaakt bij het proces. Voor Bouwbedrijf Roos was dit GPR-traject compleet nieuw waardoor er veel overleg is geweest tussen de partijen om tot een succesvol resultaat te komen. Eerst is er een GPR Quickscan uitgevoerd om de haalbaarheid van een 8,0 te kunnen beoordelen. Hier zijn een aantal punten uitgekomen waaraan gewerkt moest worden om de score te kunnen waarborgen. Een voorbeeld hiervan was bij het onderdeel natuur inclusiviteit en diervriendelijk bouwen. Dit is een onderdeel van GPR Gebouw in het thema Milieu waarbij er punten worden behaald doormiddel van het plaatsen van, bijvoorbeeld, nestelstenen voor vogels of een insectenhotel om zo de biodiversiteit te ondersteunen. Aangezien het gaat om een pand met een grote bruto vloeroppervlakte moesten er meerdere voorzieningen worden geplaatst. In de opvolgende fase in het GPR-traject is er, na overleg, voor gekozen om 2 grote insecten voorzieningen te plaatsen. Hierdoor kon bouwbedrijf toch de benodigde punten behalen om in aanmerking te komen voor de MIA-regeling en de biodiversiteit in het gebied ondersteunen! 

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?