De Groene Jongens

BREEAM-NL In-Use

Wat is BREEAM-NL In-Use?

BREEAM-NL is een internationale certificeringsmethode die gericht is op duurzaamheid, gezondheid, kostenbesparing en toekomstbestendigheid. Het omvat verschillende onderwerpen, zoals energie, gezondheid,  landbouw & ecologie, materialen, management, vervuiling, transport, afval en water. De BREEAM-NL methode is specifiek gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. Net als bij GPR Gebouw worden zowel nieuwbouw- als bestaande bouwprojecten bij BREEAM-NL beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties en het beheer van gebouwen.  De Groene Jongens kan BREEAM-NL In-Use certificeringtrajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie.

BREEAM-NL In-Use levert aantoonbaar bewijs van de duurzaamheidsprestaties van een bestaand gebouw. Dat maakt het keurmerk voor meerdere doelgroepen interessant.

Voor gebouweigenaren kan BREEAM-NL In-Use; waardeversterkend werken, een positieve impact op de GRESB-rating hebben, en ervoor zorgen dat je vooruitloopt op de duurzaamheids wet- en regelgeving rondom verantwoord en duurzaam vastgoed.

Voor overheidsinstanties brengt het ook veel waarde met zich mee! De Nederlandse overheid streeft naar een gemiddeld energielabel B voor overheidsgebouwen in 2023. De overheid en de overheidsgebouwen zullen dus versneld in actie moeten komen. BREEAM-NL In-Use kan als instrument worden ingezet om maatschappelijk vastgoed op integrale wijze te verduurzamen.

Gebouwen dienen niet alleen duurzaam gebouwd te zijn, maar zullen ook in de gebruiksfase op duurzame wijze moeten worden beheerd. De beheerder heeft daarmee direct invloed op de daadwerkelijke prestaties van het gebouw. Met BREEAM-NL In-Use versterk je je positie als duurzame vastgoedbeheerder. Ook kan de uitput van de certificering bijdragen aan het afstellen van KPI’s of input leveren om duurzaamheid te integreren in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Waarom BREEAM-NL In-Use?

De verschillende fases

Het certificeringstraject bestaat uit twee fases; de baseline- en realisatiefase, welke hieronder worden toegelicht. 

 

Baselinefase

Tijdens de baselinefase brengen wij de huidige situatie in kaart en bepalen we het potentieel voor verbetering. Vervolgens verzamelen wij bewijsmateriaal om de gestelde ambities te ondersteunen en vragen wij een BREEAM-NL In-Use certificaat aan.

Realisatiefase

In de realisatiefase controleren wij regelmatig of de gestelde ambities worden nageleefd en verzamelen wij bewijsmateriaal om de scores te onderbouwen. Hierdoor kunnen we een oplevercertificaat verstrekken.

Remy is BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BREEAM-NL certificering? Neem dan hieronder contact op met Remy!

Bekijk hier onze voorbeeld projecten