De Groene Jongens

BREEAM-NL In-Use

Wij bieden een BREEAM-NL In-Use scan passend voor jouw situatie

Waarom kiezen voor BREEAM-NL In-Use?

BREEAM-NL In-Use levert aantoonbaar bewijs van de duurzaamheidsprestaties van een bestaand gebouw doormiddel van een BREEAM Certificaat. Dat maakt het keurmerk voor meerdere doelgroepen interessant.

Voor gebouweigenaren kan BREEAM-NL In-Use; waarde versterkend werken, een positieve impact op de GRESB-rating hebben, en ervoor zorgen dat je vooruitloopt op de duurzaamheidswet- en regelgeving rondom verantwoord en duurzaam vastgoed.

Voor overheidsinstanties brengt het ook veel waarde met zich mee. De Nederlandse overheid streeft naar een gemiddeld energielabel B voor overheidsgebouwen in 2023. De overheid en de overheidsgebouwen zullen dus versneld in actie moeten komen. BREEAM-NL In-Use kan als instrument worden ingezet om maatschappelijk vastgoed op integrale wijze te verduurzamen. 

Gebouwen dienen niet alleen duurzaam gebouwd te zijn, maar zullen ook in de gebruiksfase op duurzame wijze moeten worden beheerd. De beheerder heeft daarmee direct invloed op de daadwerkelijke prestaties van het gebouw. Met BREEAM-NL In-Use versterk je je positie als duurzame vastgoedbeheerder. Ook kan de uitput van de certificering bijdragen aan het afstellen van KPI’s of input leveren om duurzaamheid te integreren in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

De Groene Jongens zijn gecertificeerd BREEAM-NL Expert. Daardoor hebben wij de kennis in huis om jou te helpen met je duurzaamheidsambities. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wat is BREEAM-NL In-Use?

BREEAM-NL is een internationale certificeringsmethode die gericht is op duurzaamheid, gezondheid, kostenbesparing en toekomstbestendigheid.  De BREEAM-NL methode is specifiek gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. Net als bij GPR Gebouw worden zowel nieuwbouw- als bestaande bouwprojecten bij BREEAM-NL beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties en het beheer van gebouwen. 

BREEAM-NL omvat verschillende onderwerpen, zoals energie, gezondheid,  landbouw & ecologie, materialen, management, vervuiling, transport, afval en water. Op elk sub-thema kunnen credits worden behaald die vervolgens de BREEAM-score bepalen: 1) Pass >30%, 2) Good >45%, 3) Very Good >55%, 4) Excellent 70% en Outstanding >85%. Door vroegtijdig in het renovatietraject de uitgangspunten van het BREEAM-NL In-Use certificaat mee te nemen vergroot het de kansen op het behalen van een subsidiabele score van >55%.  

BREEAM-NL rating Outstanding Excellent Very good Pass

De Groene Jongens kan BREEAM-NL In-Use certificeringtrajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie.

BREEAM-NL is een internationale certificeringsmethode die gericht is op duurzaamheid, gezondheid, kostenbesparing en toekomstbestendigheid.  De BREEAM-NL methode is specifiek gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. Net als bij GPR Gebouw worden zowel nieuwbouw- als bestaande bouwprojecten bij BREEAM-NL beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties en het beheer van gebouwen. 

BREEAM-NL omvat verschillende onderwerpen, zoals energie, gezondheid,  landbouw & ecologie, materialen, management, vervuiling, transport, afval en water. Op elk sub-thema kunnen credits worden behaald die vervolgens de BREEAM-score bepalen: 1) Pass >30%, 2) Good >45%, 3) Very Good >55%, 4) Excellent 70% en Outstanding >85%. Door vroegtijdig in het renovatietraject de uitgangspunten van het BREEAM-NL In-Use certificaat mee te nemen vergroot het de kansen op het behalen van een subsidiabele score van >55%.  

BREEAM-NL rating Outstanding Excellent Very good Pass

De Groene Jongens kan BREEAM-NL In-Use certificeringtrajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie.

Wat is BREEAM-NL In-Use?

Hoe ziet een BREEAM-proces eruit?

Een BREEAM certificering proces bestaat uit twee verschillende processen die elkaar normaalgesproke opvolgen. De eerst stap is een Quickscan. Dit heeft als doel om de huidige score van het gebouw te bepalen en de verbetermogelijkheden inzichtelijk te maken. De tweede stap richting certificering is dan de Expertfase. Deze fase heeft als doel om de BREEAM-berekeningen te voorzien van bewijslast en tekstuele verantwoording. De twee processen worden hieronder toegelicht.

De Groene Jongens ondersteunt jouw ambities. Daarom is er ook de mogelijkheid om alleen de Quickscan uit te voeren en geen verdere stappen te ondernemen. Anderzijds kan het ook voorkomen dat er geen ambitie is om verbetermaatregelen toe te passen, in dit geval kan direct met de Expertfase worden gestart zonder een Quickscan te doen.

Quickscan

1. Inventarisatie

Na het opnemen van contact stellen wij een offerte op met een overzicht van de diensten. Daarnaast verzamelen we alle benodigde documenten en planen we een gebouwopname op locatie in.

2. Berekeningen

Na het onderzoeken van alle benodigde documenten worden de berekeningen gemaakt van de huidige score doormiddel van de BREEAM Assessment tool.

3. Verbetermaatregelen

In overleg met de opdrachtgever selecteren we verschillende verbetermaatregelen. Bij het selecteren van deze maatregelen wordt er een afweging gemaakt op basis van haalbaarheid, situatie, staat van onderhoud en levensduur.

4. Varianten

Op basis van de geselecteerde maatregelen wordt er een regulier verbeterscenario en een ambitieus verbeter scenario samengesteld. Deze varianten worden vervolgens doorgerekend in de Assessment tool.

5. Rapportage

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit op basis van de uitkomsten van de BREEAM-berekeningen. Zo krijg jij duidelijk inzicht in welke verduurzamingsmaateregelen er genomen moeten worden.
Groene lijn BREEAM

2. Berekeningen

Na het onderzoeken van alle benodigde documenten worden de berekeningen gemaakt van de huidige score doormiddel van de BREEAM Assessment tool.

1. Inventarisatie

Na het opnemen van contact stellen wij een offerte op met een overzicht van de diensten. Daarnaast verzamelen we alle benodigde documenten en plannen we een gebouwopname op locatie in.

Quickscan

Groene lijn BREEAM

3. Verbetermaatregelen

In overleg met de opdrachtgever selecteren we verschillende verbetermaatregelen. Bij het selecteren van deze maatregelen wordt er een afweging gemaakt op basis van haalbaarheid, situatie, staat van onderhoud en levensduur.

4. Varianten

Op basis van de geselecteerde maatregelen wordt er een regulier verbeterscenario en een ambitieus verbeter scenario samengesteld. Deze varianten worden vervolgens doorgerekend in de Assessment tool.

5. Rapportage

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit op basis van de uitkomsten van de BREEAM-berekeningen. Zo krijg jij duidelijk inzicht in welke verduurzamingsmaateregelen er genomen moeten worden.

Expertfase

1. Assessor

Na de Quickscan selecteren we een BREEAM Assessor zodat de verantwoording van de score en bij bijbehorende bewijslast kan worden gecontroleerd. 

2. Ambitie

Samen met de opdrachtgever stellen het gewenste ambitie niveau vast in de vorm van de BREEAM-score.

3. Bronnen

Samen met de opdrachtgever stellen we vast welke documenten en partijen er nodig zijn om bewijsmateriaal te verzamelen voor de benodigde score.

4. Rollen verdelen

De verantwoordelijkheden voor het verzamelen en generen van bewijslast worden verdeeld. Na deze stap kan er eventueel worden overgaan naar de bouwfase.

5. Bewijslast

Vervolgens wordt alle bewijslast verzameld, gegenereerd en, gecontroleerd.

6. Opleveropname

Samen met de assessor plannen we een gebouwopname in om visuele inspecties uit te voeren.

7. BREEAM-dossier

Aan de hand van de gebouwopname wordt het BREEAM-dossier compleet gemaakt voor de aanvraag van de certificering.

8. Assessment

De berekeningen worden gecontroleerd door de BREEAM-assessor.

9. Certificaat

De berekeningen worden opgestuurd naar de DGBC voor een kwaliteitscheck en het certificaat wordt aangevraagd.

Expertfase

1. Assessor

Na de Quickscan selecteren we een BREEAM Assessor zodat de verantwoording van de score en bij bijbehorende bewijslast kan worden gecontroleerd. 

2. Ambitie

Samen met de opdrachtgever stellen het gewenste ambitie niveau vast in de vorm van de BREEAM-score.

3. Bronnen

Samen met de opdrachtgever stellen we vast welke documenten en partijen er nodig zijn om bewijsmateriaal te verzamelen voor de benodigde score.

6. Opleveropname

Samen met de assessor plannen we een gebouwopname in om visuele inspecties uit te voeren.

5. Bewijslast

Vervolgens wordt alle bewijslast verzameld, gegenereerd en, gecontroleerd.

4. Rollen verdelen

De verantwoordelijkheden voor het verzamelen en generen van bewijslast worden verdeeld. Na deze stap kan er eventueel worden overgaan naar de bouwfase.

7. BREEAM-dossier

Aan de hand van de gebouwopname wordt het BREEAM-dossier compleet gemaakt voor de aanvraag van de certificering.

8. Assessment

De berekeningen worden gecontroleerd door de BREEAM-assessor.

9. Certificaat

De berekeningen worden opgestuurd naar de DGBC voor een kwaliteitscheck en het certificaat wordt aangevraagd.

Bekijk hier onze voorbeeld projecten

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat verduurzamingsmaatregelen voor ieder gebouw specifiek zijn, is ieder ontwerp uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een ervaren team van specialisten op het gebied van BREEAM-NL In-Use en zijn gecertificeerd BREEAM-NL Expert.

Zijn makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het ontwerpproces en het maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 200+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 200 duurzaamheidsprojecten, waaronder een hoop BREEAM projecten. 

Krijg advies van een BREEAM expert

Remy is BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BREEAM-NL certificering? Neem dan hieronder contact op met Remy.

remy@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229