De Groene Jongens

Westgate II
Looptijd: 2023

NordCapital Westgate II

Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: NordCapital
Taak: BREEAM-NL In-Use 
Gebouwfunctie: Kantoor

Voor het kantoorgebouw van NordCapital in Amsterdam zijn wij gevraagd om een duurzaamheidsrapportage te maken om te voldoen aan de Eisen van Paris Proof bouwen. De Groene Jongens heeft hier invulling aan gegeven door het uitvoeren en een BREEAM-NL In-Use scan. Hiervoor zijn 3 scenario’s opgesteld. Allereerst is er een quickscan uitgevoerd. In deze quickscan hebben wij eerst de huidige score in beeld gebracht. Deze huidige score is op basis van de huidige situatie in combinatie met het huidig ontwerp van de gebouwaanpassingen. De score van deze huidige situatie is terug te vinden in scenario 1. Als 2de scenario hebben wij berekend wat de maximaal haalbare score kan zijn, hiervoor zal het ontwerp en de bestaande situatie op veel punten (ingrijpend) aangepast moeten worden. Tenslotte hebben wij in een 3de scenario berekend met een optimale scoreverbetering en minimale impact op het huidige ontwerp of bestaande situatie.

We hopen dat deze rapportage de besluitvorming voor het verduurzamen van het gebouw voor alle betrokken partijen vereenvoudigt en dat verdere stappen gezet kunnen worden richting het realiseren van een energiezuiniger, gezonder en duurzamer gebouw.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?