De Groene Jongens

Berekeningen

De Groene Jongens voert verschillende berekeningen uit waardoor er inzicht komt in de prestaties van een gebouw of toekomstig project. Wij maken, onder andere, BENG-berekeningen, MPG-berekeningen, BCI-berekeningen, warmteverliesberekeningen en Temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO). Daarnaast is het mogelijk om een rekenmodel op maat te maken, dat aansluit bij het werkelijke energie gebruik van het gebouw.

Wat kan de Groene Jongens voor u betekenen?

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Sinds 1 januari 2021 dienen vergunningsaanvragen voor nieuwbouwprojecten te voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De voorwaarden van BENG komen voort uit het Energieakkoord en de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) van de Europese Unie. Lees meer op Energieprestatie – BENG (rvo.nl)

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

De Milieu Prestatie Gebouwen berekening (MPG) is verplicht voor nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlakte van 100 m2 of groter. Door middel van de MPG wordt de totale milieubelasting van de toe te passen materialen berekend. Sinds juli 2021 is een maximale MPG-score van 0,8 voor woningen en 1,0 voor kantoren verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. In de toekomst zullen deze scores verder worden aangescherpt. Meer weten over MPG-berekeningen, neem dan een kijkje op onze website www.mpg-online.nl

BCI Gebouw

BCI Gebouw is de methode om circulariteit binnen de vastgoedsector in kaart te brengen. Circulariteit speelt een steeds belangrijkere rol in het bouwen van een duurzame gebouwde omgeving, daarom is het van belang om circulaire prestaties in kaart te brengen.

BCI is een meetinstrument om te toetsen of een bestaand gebouw voldoet aan circulaire normen. Ook dient het als een sturingsinstrument in het ontwerp- en ontwikkelproces van een gebouw. De tool geeft namelijk een objectieve beoordeling van circulair bouwen in aanbestedingen. Bovendien kunnen we met behulp van BCI de milieu impact van het gebouw en de afzonderlijke bouwmaterialen over de gehele levenscyclus in kaart brengen. Verder geeft het inzicht in het aandeel hernieuwbare materialen die worden toepast. Het biedt daarom een helder beeld van de losmaakbaarheid van de producten in de verschillende bouwlagen en helpt zo verantwoorde keuzes te maken. Middels dit inzicht kunnen we met onze opdrachtgevers in overleg over wat de impact is van bepaalde ontwerp- of productkeuzes.   De Groene Jongens is een partner van BCI gebouw, waarmee we toewerken naar de kerndoelen van de transitieagenda circulaire bouweconomie.

Meer weten? Neem een kijkje op BCI | Every morning closer to a sustainable world (bcigebouw.nl)

Warmteverliesberekening

Het berekenen van het warmteverlies van een gebouw is essentieel voor de berekening die gemaakt dient te worden voor de installatie van bijvoorbeeld een warmtepomp. In de warmteverliesberekening wordt het totale vermogen van een verwarmingssysteem berekend die nodig is om een gebouw te verwarmen tot een comfortabele temperatuur. Onderdelen die worden meegenomen in deze berekening zijn de isolatiewaarden, het ventilatiesysteem, de massa van het pand en de temperaturen van de ruimten in het gebouw.

Temperatuuroverschrijding

Energie en comfort zijn essentiële aspecten van de duurzaamheid van gebouwen en de gezondheid van de gebruikers. Het berekenen van de temperatuuroverschrijding (TO) kan helpen om te bepalen hoeveel tijd per jaar de gemiddelde temperatuur van het binnenklimaat te hoog is en daardoor een oncomfortabele werkomgeving creëert.