De Groene Jongens

Rapporteren

Rapporteren over energiebesparing wordt steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan de gestelde klimaatdoelstellingen. Vanuit de EU is er verschillende wet- en regelgeving die hierop inspeelt. Een deel van deze regelgeving gaat over energiebesparing en het rapporteren hiervan. Grote bedrijven of bedrijven met een hoog energieverbruik moeten gaan rapporteren over hun gebruik en welke maatregelen ze gaan treffen om hun energieverbruik te gaan verminderen. Deze rapportages kunnen veel tijd kosten, daarom helpen wij, de Groene Jongens, jou met het opstellen in indienen van verschillende energiebesparende rapportages.

Met welke rapportageplichten kunnen wij helpen?

De onderstaande rapportageplichten zijn op dit moment opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving. Om het energieverbruik te verminderen kunnen er verschillende kosteneffectieve maatregelen worden genomen. Aan welke rapportageplicht jij aan moet voldoen ligt aan de grootte van het bedrijf of het energiegebruik. In de tabel kun je vinden welke plicht op jouw bedrijf van toepassing is. 

Tabel rapportageplichten rapporteren informatieplicht onderzoeksplicht eed-auditplicht

Informatieplicht energiebesparing

Eens in de 4 jaar moeten bedrijven rapporteren over energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd moeten worden. De bedrijven die hierover moeten rapporteren zijn bedrijven die >50.000 kWh elektra of >25.000 m³ gas gebruiken.

Onderzoeksplicht energiebesparing

Bedrijven met een verbruik van >10.000.000 kWh elektra of > 170.000 m³ gas moeten rapporteren over welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Aanvullend aan de informatieplicht moeten zij ook onderzoek uitvoeren naar de bedrijfsgebonden processen en een uitvoeringsplan opstellen om hun energieverbruik te verminderen.

EED-auditplicht

De EED-auditplicht geldt voor ondernemingen die 250 fte of meer in dienst hebben, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of een jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?