De Groene Jongens

De Goudse
Looptijd: 2018-heden

De Goudse - Kantoor

Locatie: Bouwmeesterplein 1, te Gouda
Opdrachtgever: De Goudse verzekering & financiering
Taak: Haalbaarheidsstudie & duurzaam installatietechnisch ontwerp
Gebouwfunctie: kantoor

Voor familiebedrijf de Goudse is De Groene Jongens een haalbaarheidsstudie gestart waarin wij het gebouw van ruim 15.000 m2 hebben gesimuleerd om vervolgens daar nieuwe potentiële renovatieplannen voor de verduurzaming van het pand in Gouda in te laten zien. Door de uitwerking van de verschillende concepten is de gebouwbeheerder in staat gesteld om een bewuste duurzame keuze te maken voor de toekomst van het bedrijf. Door een compleet plan te hebben, kan er maximaal gebruik gemaakt worden van de verschillende subsidies (Energie Investeringssubsidie & Milieu Investeringssubsidie).

Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is De Groene Jongens de volgende fase in gegaan, namelijk het GPR-expert traject om de renovatieplannen ook daadwerkelijk te realiseren volgens erkende duurzaamheidsrichtlijnen gedurende het technisch ontwerp.

Het installatietechnische ontwerp bestaat uit het opstellen van het voorlopige ontwerp (VO), het definitieve ontwerp (DO) en het formuleren van de technische omschrijving. Tijdens de uitvoering van de renovatie hebben we de plannen geborgd door middel van controles en ondersteuning aan de gebouwbeheerder zodat het kantoor van De Goudse nu aan de eisen omtrent Paris Proof voldoet.