De Groene Jongens

BCI Gebouw
25-06-2024

Een gecertificeerde MPG-berekening met BCI Gebouw

Een van de werkzaamheden die wij als De Groene Jongens veelal uitvoeren is het opstellen van MPG-berekeningen. In het verleden werden deze met diverse programma’s uitgevoerd. Tegenwoordig hebben wij gekozen om deze uit te voeren in BCI Gebouw. Lees in dit artikel waarom we daarvoor hebben gekozen.

BCI staat voor de Building Circularity Index en is een meetinstrument om de circulariteit van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen. Terwijl andere meetinstrumenten zich richten op het gebruik van grondstoffen en materialen, biedt BCI Gebouw ook inzicht in de losmaakbaarheid. De BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair en 100% volledig circulair is. Hierdoor kan vastgoed worden vergeleken en worden gestuurd op circulariteit tijdens nieuwbouw projecten.

BCI Gebouw logo

De Groene Jongens kiest voor BCI Gebouw

De reden dat gekozen is voor BCI-Gebouw voor het maken van MPG-berekeningen heeft met name te maken met de output van de BCI-Gebouw tool. Het invoeren van de data aan de voorkant is bijna net zo snel als bij andere programma’s, echter is de uitkomst aan de achterkant een stuk veelzijdiger. Zo wordt binnen BCI-Gebouw naast de MPG-score en de materiaal gebonden CO2-uitstoot ook gekeken naar losmaakbaarheid en materiaalkeuze MCI (herkomst van materialen, toekomstscenario EN de levensduur). Deze twee scores gecombineerd vormen de basis voor de BCI-score.

Daarnaast kan ook de hergebruikspotentie bepaald worden. Deze geeft het eindelevensduurscenario aan van producten en wordt uitgedrukt in: hergebruiken, recyclen, verbranden OF storten.

Hieronder volgt nog een samenvatting van alle indicatoren die terugkomen uit de BCI Gebouw berekening:

Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

De totale milieubelasting van de toe te passen materialen van een gebouw worden berekend met een MPG-berekening. Het is een methode om de milieubelasting van materialen over de levensduur van een gebouw te kunnen meten en objectief uit te kunnen drukken in een score. Bij de bepalingsmethode wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Hoe lager de score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

Milieukosten Indicator (MKI)

Om de producten in een gebouw te kunnen vergelijken, worden deze milieueffecten gewogen en bij elkaar opgeteld tot een schaduwprijs. Dit is de Milieukosten Indicator (MKI). Dit is een theoretische kostenpost die nodig is om de milieuschade te voorkomen of te verhelpen. De MKI wordt dan ook uitgedrukt in euro’s.

Embodied Carbon/ Paris Proof Indicator (MPG-2)

Paris Proof is een gemeenschappelijk verduurzamingsdoel om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. In de doorvertaling naar de materiaalgebonden CO2, moet er worden gerekend met de CO2-impact van nieuwbouw en renovatieprojecten aan de hand van MPG berekeningen. Om aan Paris Proof materiaalgebonden CO2-eq. te voldoen dient het bouwwerk een embodied CO2-eq. waarde per m2 BVO te hebben die lager of gelijk is aan de grenswaarden gesteld. Deze waarde noemen we MPG-2 of GWPA (Global Warming Potential Module A).

Construction Stored Carbon (CSC)

Bio-based materialen bevatten de eigenschap om CO2 uit de atmosfeer te halen en op te slaan. Het gebruik van deze materialen neemt negatieve CO2 uitstoot met zich mee en hebben hiermee een positieve invloed op het milieu. Construction Stored Carbon is een meetmethode, ontwikkeld door Climate Cleanup in samenwerking met ASN Bank, die de opslag van CO2 binnen een gebouw meet en waardeert.

Materiaalgebruik (percentage virgin, biobased, recyclaat en hergebruikt)

De BCI Gebouw tool laat zien hoeveel procent van het gebruikte materiaal virigin. biobased, recyclaat en hergebruikt materiaal is. Hierdoor kan er worden gestuurd op een lager percentage virgin materiaal en hogere percentages biobased, recyclaat en hergebruikte materialen.

Hergebruikpotentie

De hergebruikpotentie laat zien hoeveel materiaal er na het einde van de levensduur kan worden hergebruikt.

Losmaakbaarheid (LI)

Gebouwen zijn opgebouwd uit verschillende materialen, producten en elementen die met elkaar zijn verbonden. De mate waarin deze verbindingen verbroken kunnen worden, zodat een object de functie kan behouden en hoogwaardig hergebruik realiseerbaar is, bepaalt de mate (graad) van losmaakbaarheid.

Building Circularity Index (BCI)

De BCI score wordt bepaald door rekening te houden met de verantwoorde herkomst van het materiaal, het toekomstscenario van het materiaal en de losmaakbaarheid hiervan. De wegingsfactor van alle producten binnen een gebouw wordt gevormd door de MKI. De circulariteitsprestatie van het materiaal De BCI score wordt uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair is en 100% volledig circulair.

Materialenpaspoort

Een materialenpaspoort biedt een overzicht van alle materialen die zich in een gebouw bevinden en de manier waarop deze aan elkaar zijn bevestigd (losmaakbaarheid). Wanneer alle materiaal en detailleringen zijn ingevoerd in BCI Gebouw, kan er ook een materialenpaspoort worden gegenereerd. Het materialenpaspoort uit BCI Gebouw is door de RVO erkend, waardoor deze bruikbaar is als bewijslast bij eventuele subsidietrajecten als de Milieu Investering Aftrek (MIA).

Wat is jouw circulaire ambitie?

De Groene Jongens is partner van BCI gebouw. Als BCI-Expert kunnen we naast het uitvoeren van BCI-berekeningen, ook de berekeningen valideren. Ook kunnen wij je adviseren over het optimaliseren van je vastgoed op het gebied van circulair bouwen. Dit doen we door te sturen op de indicatoren die voor jou bedrijf belangrijk zijn.

We bieden de optie voor het uitvoeren van een MPG-berekening die nodig is als invoer voor de BCI-berekening. Ook voldoet BCI Gebouw aan de eisen die het RVO stelt aan het materialenpaspoort om in aanmerking voor de MIA/VAMIL subsidie.

Krijg advies van een BCI expert

Stefan is de BCI-Expert bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom circulair bouwen? Neem dan contact op met Stefan.

stefan@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen

Stefan Kramer

Bekijk hier meer nieuws: