De Groene Jongens

Engineer

Duurzaamheid is voor mij een belangrijk onderwerp waarbij we met z'n allen stap voor stap moeten bewegen richting een duurzame leefomgeving. Op basis van deze noodzaak zoek ik een dynamische werkomgeving waarvan ik energie krijg en impact kan maken. Deze punten komen samen bij De Groene Jongens.

De Groene Jongens is voor mij een plek waar ik met enthousiasme en vanuit een duidelijke visie kan werken aan belangrijke vraagstukken en oplossingen voor de problemen van morgen. Met mijn achtergrond in werktuigbouwkunde kan ik als engineer en modelleur bijdragen aan deze oplossingen.

T: 06-40830084
E: g.jansen@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Adviseur

De klimaatrevolutie komt hard dichterbij. De urgentie is groot, maar wordt niet gevoeld of zelfs ontkent, omdat men denkt dat huidige ingrepen te veel kosten.

Als we echt stappen willen maken in de verduurzaming moeten we bereid zijn om anders naar gebouwontwerpen en financiële modellen te kijken. Hierbij moeten we het hebben toekomstwaarde in plaats van terugverdientijd en over exploitatiekosten in plaats van investeringskosten. We verschuiven de focus van “wat kost het” naar “wat levert het op” - van duurzaam naar spaarzaam!

Bij De Groene Jongens maak ik adviezen waarbij actuele vraagstukken uit de samenleving concreet in projecten tot uiting komen. Vanuit deze projecten en onze eigen bedrijfsvoering geven wij echte invulling aan duurzaamheid.

T: 06-22958864
E: m.kemper@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Adviseur

Duurzaam bouwen is voor mij meer dan een energetisch vraagstuk. Ook thema’s als circulariteit, gezondheid, gebruiksvriendelijkheid en slimme technologie moeten behandeld worden om een werkelijk geslaagd en duurzaam gebouw te kunnen realiseren.

Wat mij aanspreekt in De Groene Jongens is dat de integrale benadering door het gehele team wordt uitgedragen. Met mijn achtergrond in bouwkunde en architectuur bekijk ik duurzaamheid in de gebouwde omgeving vanuit een ander perspectief dan mijn collega’s en zo heeft iedereen binnen De Groene Jongens zijn eigen visie op duurzaam bouwen. Dit zorgt vaak voor leuke, maar bovenal erg leerzame interacties binnen het team.

T: 06-24524186
E: s.kramer@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Adviseur

Werken bij De Groene Jongens is voor mij samen presteren met een jong en divers team in een dynamische omgeving. Daarnaast kan ik mijn werktuigbouwkundige achtergrond goed inzetten voor het verduurzamen van verschillende soorten gebouwen.

Als team pakken we alle projecten en werkzaamheden gezamenlijk op, waardoor mijn takenpakket flexibel en breed is. Zodoende kan ik groeien in de richting die ik ambieer en krijg ik de ruimte om me verder te ontwikkelen!

T: 06-21537080
E: m.vanpapenrecht@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Adviseur

Al sinds mijn studie milieuwetenschappen geloof ik dat we onze leefomgeving op een andere manier moeten inrichten en dat dit bij de persoonlijke invloedssfeer begint. Bij De Groene Jongens heb ik de mogelijkheid om hier concreet invulling aan te geven.

Ik houd me graag bezig met de integratie van mens, milieu en technologische ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Naast duurzaamheidsadvies heb ik ook de ruimte om de vertaalslag van complexe thema’s, zoals circulaire economie, smart utility en corporate social responsibility (CSR), naar praktisch toepasbare gebouwconcepten te maken. Op deze manier kan ik mijn kennis en creativiteit inzetten om actief bij te dragen aan structurele oplossingen voor het milieuvraagstuk.

T: 06-26812752
E: j.kolenberg@degroenejongens.nl
L: Linkedin