De Groene Jongens

Junior Adviseur

T: 06-31799116
E: j.vanderloo@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Engineer

We zitten midden in de transitie naar een duurzame wereld. Wij als mensen zijn daarin een bepalend onderdeel. Het is daarom vandaag de dag uiterst belangrijk om thematieken zoals circulariteit, ecologie, gezondheid en sociale duurzaamheid te concretiseren en te implementeren in onze leefomgeving.

Tijdens mijn studie architectuur streef ik altijd naar duurzame oplossingen. De Groene Jongens biedt mij de mogelijkheid om deze kennis in de praktijk toe te passen. Samen met een ambitieus en multidisciplinair team lossen wij complexe en bovenal duurzame vraagstukken op met een enorme glimlach op ons gezicht!

T: 06-81080653
E: c.vandijk@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Engineer

Als engineer ben ik bij De Groene Jongens om de vertaalslag te maken van onze duurzaamheidsconcepten naar de praktijk. Ik hou me bezig met de groeiende behoefte naar duurzame energie en de technologische uitdagingen die daarbij horen.

De Groene Jongens zijn voor mij pioniers in een wereldwijde energie en duurzaamheid metamorfose. Met mijn technische bedrijfskundige achtergrond wil ik bijdragen aan de procesmatige groei en ontwikkeling van deze onderneming.

T: 06-11861278
E: r.vansplunter@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Senior Adviseur

De klimaatrevolutie komt hard dichterbij. De urgentie is groot, maar wordt niet gevoeld of zelfs ontkent, omdat men denkt dat huidige ingrepen te veel kosten.

Als we echt stappen willen maken in de verduurzaming moeten we bereid zijn om anders naar gebouwontwerpen en financiële modellen te kijken. Hierbij moeten we het hebben toekomstwaarde in plaats van terugverdientijd en over exploitatiekosten in plaats van investeringskosten. We verschuiven de focus van “wat kost het” naar “wat levert het op” - van duurzaam naar spaarzaam!

Bij De Groene Jongens maak ik adviezen waarbij actuele vraagstukken uit de samenleving concreet in projecten tot uiting komen. Vanuit deze projecten en onze eigen bedrijfsvoering geven wij echte invulling aan duurzaamheid.

T: 06-22958864
E: m.kemper@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Adviseur

Duurzaam bouwen is voor mij meer dan een energetisch vraagstuk. Ook thema’s als circulariteit, gezondheid, gebruiksvriendelijkheid en slimme technologie moeten behandeld worden om een werkelijk geslaagd en duurzaam gebouw te kunnen realiseren.

Wat mij aanspreekt in De Groene Jongens is dat de integrale benadering door het gehele team wordt uitgedragen. Met mijn achtergrond in bouwkunde en architectuur bekijk ik duurzaamheid in de gebouwde omgeving vanuit een ander perspectief dan mijn collega’s en zo heeft iedereen binnen De Groene Jongens zijn eigen visie op duurzaam bouwen. Dit zorgt vaak voor leuke, maar bovenal erg leerzame interacties binnen het team.

T: 06-24524186
E: s.kramer@degroenejongens.nl
L: Linkedin


Adviseur

Werken bij De Groene Jongens is voor mij samen presteren met een jong en divers team in een dynamische omgeving. Daarnaast kan ik mijn werktuigbouwkundige achtergrond goed inzetten voor het verduurzamen van verschillende soorten gebouwen.

Als team pakken we alle projecten en werkzaamheden gezamenlijk op, waardoor mijn takenpakket flexibel en breed is. Zodoende kan ik groeien in de richting die ik ambieer en krijg ik de ruimte om me verder te ontwikkelen!

T: 06-21537080
E: m.vanpapenrecht@degroenejongens.nl
L: Linkedin