De Groene Jongens

De Boschstede - variantenstudie
Looptijd: 2022

De Boschstede

Locatie: ’s-Hertogenbosch
Opdrachtgever: Albemarle
Taak: Haalbaarheidsstudie –  2023-2030-Paris Proof 
Gebouwfunctie: Zorgcomplex

Voor Domus Magnus is een strategische routekaart ontwikkeld voor de Boschstede, waarbij duidelijkheid is verkregen over de huidige energieprestaties van het gebouw en de mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen. Hierbij zijn de prestatiedoelen gericht op de RVO- en BouwInvest-eisen voor 2030, het behalen van label A, en het voldoen aan de Paris Proof-eisen voor 2045.

De diverse concepten voor gebouwverbetering zijn gedegen financieel onderbouwd, inclusief investerings-, onderhouds- en verbruikskosten voor de komende periode. Hierdoor heeft Domus Magnus de middelen gekregen om weloverwogen renovatieplannen te maken voor de komende jaren, met als doel voortdurend te voldoen aan wettelijke voorschriften en bewuste maatregelen op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?