De Groene Jongens

Looptijd: 2018-Heden

Kindcentrum de Oersprong

Locatie:  Wilgenstraat 6, Ulft
Opdrachtgever: 
Taak: Gebouwprestatie analyse
Gebouwfunctie: Onderwijs

Lomans Amersfoort is in samenwerking met Lithos Bouw een ESCO-overeenkomst aangegaan met Kindcentrum de Oersprong, waarmee het Kindcentrum voor een vast bedrag per jaar voorzien wordt van duurzame gebouwinstallaties. De investering van het Kindcentrum wordt over een periode van 25 jaar afgelost en verdient zich middels een gegarandeerde energiebesparing terug. De overeenkomst is gebaseerd op een rekenmodel waarin een schatting is gedaan van het verwachte energiegebruik. In het model is uitgegaan van een gebruiks-en klimaatprofiel. Afwijkingen van het profiel worden gecompenseerd middels een naheffing. Het contract loopt inmiddels al 7 jaar, maar er is nog geen terugkoppeling gemaakt om te controleren of de verwachte energiegebruiken overeenkomen met de werkelijkheid. Ook is niet bekend of de rekenmodules alle financiële variabelen afdekken.

Daarom zijn de Groene Jongens gevraagd om de huidige financiële prestatie van de ESCO-overeenkomst vanuit het oogpunt van Lomans inzichtelijk te maken. Dit hebben we gedaan door het maken van een vergelijking met de beoogde financiële resultaten volgens het rekenmodel en analyseren wat de oorzaak is van eventuele gevonden verschillen. Ook zijn de gemeten gebouwgebonden energiestromen in het Kindcentrum inzichtelijk gemaakt en vergeleken met het rekenmodel. Ten slotte is er advies gegeven over eventuele aanpassingen aan het rekenmodel en de rekenmodules om zo de financiële rentabiliteit van de ESCO-overeenkomst te verbeteren.