DIENSTEN & OPLOSSINGEN

Afhankelijk van de opgave en het moment in de life cycle van het gebouw – nieuwbouw, renovatie of gebruiksfase – hebben we verschillende trajecten en diensten, omdat per fase de ambities, uitgangspunten en technische mogelijkheden veelal verschillend zijn. Ook maken we per fase gebruik van certificeringstools en subsidies.

De kunst is om zo vroeg mogelijk de ambities en eisen van het project te bepalen en deze te vertalen naar een technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar concept. DGJ is in staat om in een vroeg stadium op basis van slimme ontwerp- en rekentools duurzaamheidsprestaties te simuleren en de lange-termijn business case van het gebouw te bepalen.

Portfolio-studies
Iedereen wil graag verduurzamen, maar waar te beginnen? DGJ helpt graag bij het planmatig en effectief verduurzamen van gebouwportfolio’s. We analyseren het portfolio om vervolgens een routekaart uit te zetten om dit portfolio – afhankelijk van het tijdspad en de ambitie – aan te pakken.

Haalbaarheidsstudies
Op basis van simulatieberekeningen vertalen we duurzaamheidsprestaties naar ontwerpconcepten. Hiermee maken we inzichtelijk welke effecten duurzaamheidsmaatregelen op de milieu-, energie- & comfortprestaties van een gebouw. Vervolgens berekenen we de business cases (TCO) van de gebouwconcepten.

Duurzaamheidscertificaten
DGJ ondersteunt in verschillende duurzaamheidscertificeringen, zoals BREEAM-NL, GPR Gebouw en WELL Certificate. Daarnaast geven we energieadvies specifiek gericht op energielabelverbetering en de afgifte van het energielabel van uw gebouw.

Integraal en duurzaam gebouwontwerp
In een duurzaam gebouw is sprake van synergie: het bouwkundig, bouwfysisch en installatietechnisch ontwerp zijn in balans. Waardoor alle energiestromen en de materialisatie perfect op elkaar afgestemd zijn en de gebouwgebruikers in een intelligente, comfortabele en gezonde omgeving kunnen verblijven.

Smart Building Solutions
Gebouwen zitten vol met waardevolle data. Wij gebruiken die data om de prestaties van het gebouw inzichtelijk te maken, te monitoren en voortdurend te verbeteren. Zo houden we het gebouw maximaal comfortabel met de hoogste efficiëntie.

Circulair bouwen
Circulair bouwen is het nieuwe grote vraagstuk in de gebouwde omgeving. DGJ heeft een eigen, realistische visie op circulariteit. We gebruiken MPG, Madaster, CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) en circulaire ESCo-constructies om gebouwen zo circulair mogelijk te maken.

 

PORTFOLIO & CONCEPTEN

Basisschool ’t Ronde

Gemeentehuis Zuidplas

Metropolitan Amsterdam

Huis in de Duinen

De Nieuwe Lunet

Louwman Ridderkerk

Baker & McKenzie

Gemeentehuis Dronten

PostNL Amsterdam

Marienburg Soest

ESCo De Oersprong

Metaaltechniek

De Groene Jongens | Nachtegaalstraat 60 bis |  3581 AL Utrecht | +31857734229 | info@degroenejongens.nl