Kerst Nieuwsbrief

In 2022 hebben we met de Groene Jongens mooie projecten mogen realiseren en een positieve impact kunnen maken op de gebouwde omgeving. Elk jaar weer proberen we onze impact te vergroten en dat is afgelopen jaar ook zeker gelukt! Om dit te realiseren is een goed team van groot belang. Helaas heeft Marnix ons halverwege dit jaar verlaten, maar daar tegenover staat dat Veerle, Bart en Lisanne zijn gestart! Bovendien staat Kasper te trappelen om in januari aan de slag te gaan. Een goede voorbode voor een mooi 2023!

In 2022 hebben we met De Groene Jongens meer BREEAM In-Use projecten gedaan dan ooit tevoren! BREEAM In-Use is gericht op het beoordelen van de prestaties van bestaande gebouwen en beoordeelt onder
andere de energie-efficiƫntie, watergebruik, afvalmanagement en het welzijn van gebouwgebruikers. BREEAM In-Use is nuttig voor eigenaren en beheerders van gebouwen omdat het helpt om de gebouwprestaties op het gebied van duurzaamheid te meten en verbeteren. Dit leidt tot lagere energiekosten, verbeterde gezondheid van gebouwgebruikers en een positieve reputatie voor de organisatie die het gebouw beheert.

Naast een serie succesvolle projecten als GPR Gebouw Expert zijn De Groene Jongens eind 2022 gestart aan de opleiding tot GPR Gebouw Assessor. De taak van de GPR Gebouw Assessor is de GPR Gebouw berekeningte controleren en te valideren, waarmee de goede kwaliteit van de berekening wordt geborgd. Bij een aanvraag voor MIA\Vamil moet de GPR Gebouw-berekening door een GPR Gebouw Expert Ć©n een GPR Gebouw Assessor worden gecontroleerd. Ook mag een GPR Gebouw Assessor een validatie uitvoeren van MPG-berekeningen. We verwachten de opleiding begin 2023 af te ronden! Zoek je nog een GPR Gebouw Assessor voor bijvoorbeeld je MIA-regeling duurzaam of circulair utiliteitsgebouw, dan horen we dit graag!

Jaren lang heeft de focus gelegen op energiereductie in de bouw, maar de laatste jaren zien we de aandacht meer en meer naar circulariteit verschuiven. Om de circulaire prestaties van een gebouw inzichtelijk te maken, werken wij sinds dit jaar met de BCI. Met behulp van de BCI kunnen we de milieu impact van het gehele gebouw en van de afzonderlijke bouwmaterialen in kaart brengen. Bovendien krijgen we inzicht in het aandeel hernieuwbare materialen. Het biedt ons een helder beeld van de losmaakbaarheid van de producten in de verschillende bouwlagen en helpt ons zo verantwoorde keuzes te maken. Middels dit inzicht kunnen we helder met onze opdrachtgevers overleggen wat de impact is van bepaalde ontwerp- of product keuzes.

Delen