De Groene Jongens

De Hoge Kleij - Variantenstudie
Looptijd: 2023

Golfclub De Hoge Kleij

Locatie: Leusden
Opdrachtgever: Golfclub De Hoge Kleij
Taak: Variantenstudie 
Gebouwfunctie: Sport

De Golfclub, De Hoge Kleij te Leusden, heeft de Groene Jongens gevraagd voor verduurzamingsadvies voor hun clubgebouw. Doormiddel van het onderzoeken van verschillende duurzaamheidsmaatregelen hebben we een variantenstudie uitgevoerd om te komen tot een toekomstbestendig clubgebouw. 

In dit onderzoek hebben we gekeken naar optimalisaties in het energieverbruik van het clubgebouw. Als eerste stap is een nulpunt berekening gemaakt om het energieverbruik op dit moment in kaart te brengen. Vervolgens hebben we berekeningen gemaakt hoe verschillende maatregelen het energieverbruik kunnen beïnvloeden. Deze opties worden dan samen besproken. Als laatste stap in het onderzoek maken we, aan de hand van de resultaten uit de vorige stap, berekeningen voor de gewenste aanvullingen voor een verbeterde energieprestatie. 

De berekeningen en besprekingen bieden vaak niet voldoende informatie voor marktpartijen om een prijsaanbieding voor de uit te voeren werkzaamheden op te stellen. Hiervoor dienen aanvullende stukken gemaakt te worden. Daarom bieden wij ook aan om een werkomschrijving, principeschema en verlichtingsplan op te stellen. Hiermee kunnen er concrete stappen worden gezet naar een toekomstbestendig clubgebouw.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?