De Groene Jongens

Bouwtekening
08-05-2024

10 tips voor een lage MPG score

10 tips voor een lage MPG score

De verplichte milieuprestatie voor gebouwen (MPG) wordt steeds meer aangescherpt. De wettelijke eis volgens het bouwbesluit is sinds juli 2021 een maximale schaduwprijs van 0,80 €/m2 BVO per jaar. Nu is het doel dat deze eis verder wordt aangescherpt en uiteindelijk in 2030 een maximale schaduwprijs van 0,50 €/m2 BVO per jaar zal hebben. Het is dus van belang om rekening te houden met de MPG score in de ontwerpfase, maar wat heeft nou echt impact? Het is af en toe niet zo logisch als het lijkt. In de GPR-materiaal software testen we een aantal maatregelen door middel van een testgebouw.

Benutten van ruimte

Nederland heeft een tekort aan ruimte voor bebouwing. Dit houdt in dat het van belang is om de gegeven ruimte optimaal te benutten. Ook dit heeft invloed op de MPG, hoe hoger het BVO hoe beter. Ons testgebouw scoort met een BVO van 8255 m2 0,551. Met een BVO van 9000 m2, dus 745 m2 meer, scoort het gebouw al 0,505. Compact bouwen en kiezen voor meer verdiepingen heeft een zeer positieve invloed op de MPG. Kiezen voor lagere verdiepingshoogtes heeft ook een positief effect- er wordt minder materiaal gebruikt en de energiebehoefte van het gebouw vermindert. Kort gezegd; kies voor een zo hoog mogelijk BVO en een zo laag mogelijk geveloppervlakte.  

MPG score optimaliseren
Optimaal MPG score energie concept

Energiemaatregelen

Elektrische installaties zijn goed voor 25% (!) van de MPG score bij ons testgebouw. Een goede balans vinden tussen een goede energieprestatienorm (EPG) en de MPG is best een opgave. PV-panelen hebben bijvoorbeeld een positieve invloed op de EPG, maar een zeer negatieve invloed op de MPG. 86 m2 aan PV-panelen bij ons testgebouw is al goed voor een extra schaduwprijs van 0,024. Als oplossing kan je een EPG maken die voldoet aan de grenswaarde om zo te bepalen hoeveel PV-panelen moeten worden opgenomen in de MPG. Ook isolatiematerialen met een hoge Rc-waarde hebben vaak een negatieve invloed op de MPG score. Kies geen isolatie met een Rc-waarde van 10; dit geeft 30% meer energiebesparing dan bouwbesluit, terwijl een Rc-waarde van 6 al 15% meer energiebesparing geeft. Om helemaal geen energiemaatregelen toe te passen heeft alleen ook een negatief effect, omdat met veel warmteverlies de energie-installatie zwaarder zal moeten werken en dus ook meer zal wegen. De kunst is om de balans te vinden, in de vorm van een MPG-optimaal energieconcept.  

Materiaalkeuze

Materiaal is uiteraard waar het uiteindelijk om draait bij de MPG, toch is niet elke gunstige keuze voor de hand liggend. Biobased materiaal is in opkomst in Nederland, maar het is belangrijk om kritisch te kijken. Waar de milieubewuste ontwerper zou kiezen voor bijvoorbeeld een houten constructie is dit helaas nog niet gunstig voor de MPG, omdat hout (onterecht) wordt gezien als een niet-circulair materiaal. Het klimaateffect dat ontstaat door de opslag van CO2 in de bouwmaterialen wordt niet meegenomen en heeft dus geen positief effect op de MPG. Een ander belangrijk voorbeeld is schapenwol isolatie. Dit product is duurzaam, maar niet milieuvriendelijk aangezien het afkomstig is van levende dieren die veel broeikasgassen uitstoten en omdat het behandeld moet worden met zware chemicaliën. Niet gunstig dus, maar de uitzondering bevestigt de regel; materiaal van het merk Isolena is dan weer wel gunstig. 

Maar hoe bepaal je dan wat de juiste materialen zijn? Bij de invoer van MPG is er binnen elk materiaal sprake van categorie 1, 2 en 3 materialen, afhankelijk van wat er bekend is over de leverancier, herkomst en de levenscyclus van het materiaal. Dit is de meest effectieve maatregel om rekening mee te houden voor een positieve impact op de MPG. Categorie 2 is beter dan categorie 3 en categorie 1 is beter dan categorie 2. Houd NIBE en de Nationale Milieudatabase (NMD) bij de hand bij materiaalkeuze en vergelijk alvast schaduwprijzen.  

Laten we dit testen in de software; Ons gebouw met een score van 0,551 heeft momenteel 8678 m2 aan betonvloer. Beton heeft ontzettend veel impact op de MPG. Nu zijn deze vloeren categorie 2, omdat de leverancier aangesloten is bij Betonhuis- een aanjager voor de duurzame betonindustrie. Stel deze vloeren zijn van een leverancier die niet is opgenomen in de NMD, dus categorie 3, Dan schiet de MPG al naar 0,636 (!). En wat nou als we het plan radicaal veranderen, en ervoor kiezen de 5036 m2 verdiepingsvloeren te veranderen naar cat. 3 houten kanaalplaatvloer, dan zakt de MPG weer naar 0,562.   

Optimaliseren MPG score

10 richtlijnen om te volgen voor een lage MPG score

'Zwaardere’ materialen wegen meer mee.

Simpelweg; waar meer volume van is, heeft bij verandering meer effect op de MPG. Om de vloer te vervangen voor een duurzamer materiaal is vele malen effectiever dan kiezen voor een duurzamere folie bijvoorbeeld.

Kies voor lichtere materialen

Als er een zware fundering nodig is heeft dit een groot negatief effect.

Optimaliseer het BVO

Het BVO moet zo hoog mogelijk zijn in verhouding tot het geveloppervlak, dat zo laag mogelijk moet zijn voor minimaal materiaalgebruik.

Kies voor lagere en meer verdiepingen

Niet alleen voor optimalisatie van verhouding BVO : geveloppervlak, maar ook omdat er dan minder kWh energie nodig is om te verwarmen.

Vermijd waar mogelijk grote gevelopeningen

Grote lichtstraten, puien en open gevels zorgen voor veel warmteverlies en zorgen ervoor dat de installatie zwaarder zal wegen.

Vergelijk bij materiaalkeuze de schaduwprijzen

Met behulp van data van NIBE en de NMD kun je verschillende materialen vergelijken.

Kies verschillende soorten materialen per functie/ onderdeel van het gebouw

Misschien heeft een bepaalde verdieping minder zware vloeren nodig?

Beton weegt zwaar mee

Kies waar mogelijk voor ander materiaal en gebruik het liefst minstens categorie 2 beton.

Kijk naar een MPG-optimaal energieconcept

Zorg dat er een goede balans ontstaat tussen de MPG en EPG normen.

Onderzoek de mogelijkheden met hergebruikt materiaal

Herbebruik van materiaal reulteert in een lagere MPG score, erg voordeling dus!

GPR Gebouw logo

Wat is jouw optimale MPG score?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Wij kijken met jou mee welke keuzes jij zou kunnen maken om een lagere MPG score te behalen. Dit kan voordelig zijn bij het behalen van een betere score binnen GPR Gebouw!

Wil je meer weten over MPG? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over MPG!

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?

Bekijk hier meer nieuws: