De Groene Jongens

Eemvallei 2
Looptijd: 2023

HC Eemvallei

Locatie: Amersfoort
Opdrachtgever: HC Eemvallei
Taak: Duurzaam installatieontwerp
Gebouwfunctie: Sport

De hockeyclub, Eemvallei te Amersfoort, heeft de Groene Jongens gevraagd voor verduurzamingsadvies voor hun clubgebouw. Doormiddel van het uitvoeren van een duurzaam installatieontwerp met aanvullende advies werkzaamheden komt er een toekomstbestendig clubgebouw tot stand. 

De werkzaamheden bestaan uit twee fasen waarbij in de eerste fase een ruimte-en ventilatiestaat, warmteverliesberekeningen, TO-berekeningen, en BENG berekeningen zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt er ook een principeschema van het installatietechnische ontwerp en een functionele omschrijving van de installatietechnische principes geleverd. In de tweede fase wordt er een definitief ontwerp gemaakt met E- en W-plattegronden, een technische omschrijving van de installaties en alle definitieve berekeningen. Zo heeft het nieuwe clubhuis een lager energieverbruik en kan er nog lang van genoten worden!