De Groene Jongens

Duurzaamheid en circulariteit in de bouw
06-03-2023

Duurzaamheid en Circulariteit in de Bouw: wat betekent het?

Duurzaamheid en Circulariteit in de Bouw: wat betekent het?

Duurzaamheid en circulariteit worden vaak in dezelfde context gebruikt maar zijn werkelijk anders. In het kader van de Week van de Circulaire Economie willen we kort toelichten wat precies het onderscheid is tussen deze concepten en hoe ze van toepassing zijn in de bouwsector.

Duurzaamheid

In 1987 publiceerde de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling het baanbrekende rapport “Our Common Future”, waarin het concept van duurzame ontwikkeling werd geïntroduceerd. Duurzame ontwikkeling werd gedefinieerd als “ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Het draait hierbij om het vinden van evenwicht tussen sociale, economische en ecologische aspecten, zodat natuurlijke hulpbronnen worden behouden en milieueffecten worden geminimaliseerd, terwijl economische ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid worden bevorderd. Het streven naar duurzaamheid houdt in dat we verantwoordelijk omgaan met hulpbronnen, energie, afval, en de impact op ecosystemen en gemeenschappen.

Circulariteit

Circulariteit is een invulling aan het concept van duurzaamheid. Circulariteit wordt vaak beschouwt als de toekomst waar we heen moeten werken. Door meer circulariteit kunnen we de negatieve impact op het milieu beperken. In plaats van grondstoffen te gebruiken, te produceren en vervolgens weg te gooien kan er meer circulariteit komen door grondstoffen te hergebruiken en te recyclen. Zo kunnen we van een lineaire economie richting een duurzamere circulaire economie.

Wat betekenen deze concepten in de bouwsector?

In de bouwsector spelen duurzaamheid en circulariteit een steeds grotere rol vanwege hun impact op het milieu, de samenleving en de economie. Dit zijn enkele manieren waarop deze concepten worden toegepast:

Materialen en Grondstoffen

Duurzaam bouwen omvat het gebruik van milieuvriendelijke materialen en grondstoffen. Dit kan onder meer het gebruik van gerecyclede materialen, duurzame houtsoorten, en materialen met een lage milieubelasting omvatten. Circulariteit benadrukt het belang van het hergebruiken, recyclen en herstellen van materialen om de levensduur van bouwmaterialen te verlengen en afval te minimaliseren.

Energie-efficiëntie

Duurzame bouwprojecten streven naar energie-efficiëntie door het gebruik van groene energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en geothermische energie. Dit kan worden bereikt door het ontwerpen van gebouwen met een goede isolatie, efficiënte HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning), en het gebruik van energiezuinige apparaten en verlichting.

Waterbeheer

Duurzame bouw omvat ook waterbesparende maatregelen, zoals het gebruik van regenwateropvangsystemen, efficiënte irrigatiesystemen, en waterzuiveringsinstallaties. Dit helpt de vraag naar drinkwater te verminderen en draagt bij aan het behoud van de watervoorraden.

Ontwerp en Planning

Circulariteit moedigt ontwerpers en planners aan om na te denken over de levenscyclus van een gebouw, van ontwerp en constructie tot sloop en hergebruik. Door te ontwerpen voor demontage en hergebruik kunnen materialen gemakkelijker worden gerecycled of hergebruikt bij het renoveren of slopen van gebouwen.

Afvalbeheer

Duurzame bouwprojecten streven naar minimalisering van afval door efficiënt afvalbeheer en recyclingpraktijken. Dit omvat het verminderen van bouwafval door zorgvuldige materiaalselectie, het scheiden van afvalstromen op de bouwplaats, en het stimuleren van het hergebruik en de recycling van materialen.

Groene Certificeringen en Normen

Veel landen hebben groene bouwcertificeringsprogramma's en duurzaamheidsnormen ontwikkeld om duurzaam bouwen te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn GPR Gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), BCI (Building Circularity Index) en WELL Building Standard, die richtlijnen en criteria bieden voor duurzaamheid en gezondheid in gebouwen. Bij de Groene Jongens voeren wij deze certificeringen uit en kunnen wij jou helpen om te voldoen aan de richtlijnen voor duurzaamheid en circulariteit.

Wat is jouw duurzaamheids- of circulariteitsambitie?

Door duurzaamheids- en circulariteitsprincipes te integreren in de bouwsector, kunnen bouwprojecten niet alleen de negatieve impact op het milieu verminderen, maar ook bijdragen aan een gezondere leefomgeving en een meer veerkrachtige samenleving op lange termijn. 

Benieuwd naar de opties voor duurzaamheid en/of circulariteit in jou project? Neem vooral contact met ons op of neem een kijkje op onze dienstenpagina voor alle duurzame mogelijkheden!

info@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Bekijk hier meer nieuws: