De Groene Jongens

Verschil tussen GPR gebouw en BREEAM-NL In-Use

13-12-2023

Duurzaamheid in de bouw: GPR Gebouw of BREEAM-NL in-Use?

GPR Gebouw en BREEAM-NL In-Use zijn beide Nederlandse beoordelingsmethoden voor de duurzaamheidprestaties van gebouwen. Over beide methodieken hebben we al eerder artikelen geschreven waarin we, in detail, uitleggen hoe de methodes werken en waar ze op focussen. Toch krijgen we vaak de vraag welke methodiek het beste bij een project past. Daarom beantwoorden we in dit artikel de vraag: wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen GPR Gebouw en BREEAM-NL in-Use?

De overeenkomsten tussen GPR Gebouw en BREEAM-NL in-Use

Zoals al benoemd is richten beide methoden zich op de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Hierbij beoordelen ze beide een breed spectrum aan duurzaamheidsaspecten. Door verschillende facetten mee te nemen in de beoordeling, is er meer inzicht in de integrale duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Deze integrale aanpak zorgt voor positieve impact op zowel mens, milieu als maatschappij. 

Uit deze beoordelingsmethoden komen bij zowel GPR Gebouw, als BREEAM-NL in-Use, certificaten. Deze certificaten kunnen vaak gebruikt worden bij verschillende financiële regelingen zoals subsidies en belastingvoordelen. Ook zijn beide certificeringsmethoden gericht op de Nederlandse bouw- en vastgoedmarkt, voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen. 

De verschillen tussen GPR Gebouw en BREEAM-NL in-Use

GPR Gebouw

BREEAM-NL In-Use

Focus en scope

GPR richt zich voornamelijk op nieuwbouw en renovatieprojecten, met aandacht voor vijf duurzaamheidsthema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde welke allen voornamelijk zijn gefocust op gebouw gebonden duurzaamheidsmaatregelen. GPR Gebouw focust met name op gebouwgebonden maatregelen. 

BREEAM-NL In-Use richt zich specifiek op de beoordeling van bestaande gebouwen en kijkt naar het feitelijke gebruik van het gebouw op het gebied van management, gebruik en prestaties. BREEAM-NL in-Use kijkt dus verder dan alleen gebouwgebonden maatregelen en ook naar niet-gebouwgebonden maatregelen. 

Beoordelingscriteria

GPR Gebouw beoordeelt op verschillende categorieën zoals energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde met specifieke subcategorieën. GPR staat voor Gemeentelijke Prestatie Richtlijn, en zoals de naam al aangeeft is het een pragmatische richtlijn voor duurzaam bouwen. Het toekennen van maatregelen en punten valt vaak op verschillende manieren te interpreteren en te onderbouwen. 

BREEAM-NL In-Use beoordeelt gebouwen op basis van criteria zoals management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, bestendigheid, landgebruik en ecologie en vervuiling. De beoordelingscriteria van de BREEAM-NL methodiek zijn strenger afgebakend en zorgt voor meer duidelijkheid in het beoordelen van de duurzaamheidsmaatregelen. 

Levenscyclus fases

Vooral gericht op ontwerp- en bouwfases. 

Gericht op de gebruiksfase van het gebouw. 

Certificeringsniveaus

Werkt met een schaal van 1 tot 10, waarbij hogere scores wijzen op een hogere duurzaamheid. 

Kent verschillende sterrenniveaus toe, variërend van ‘Pass’ tot ‘Outstanding‘, gebaseerd op de behaalde scores in verschillende categorieën. 

Wat is voor mijn project de beste keuze?

Het kiezen tussen de twee duurzaamheidscertificeringen hangt af van het type project (nieuwbouw vs. bestaand gebouw) en de specifieke duurzaamheidsdoelen die je wilt bereiken. Beide methoden bieden een kader om duurzaamheidsprestaties te meten, maar ze zijn gericht op verschillende fasen van de levenscyclus van een gebouw. 

BREEAM-NL in-Use Logo
GPR Gebouw logo

Wat zijn de mogelijkheden voor mijn duurzaamheidsproject?

De Groene Jongens is zowel GPR Expert als GPR Assessor, wat betekent dat wij meerdere rollen kunnen vervullen op de route naar het behalen van een GPR Gebouw certificaat voor jouw project. Daarnaast hebben wij ook een BREEAM-NL Expert in huis voor bestaande gebouwen. Omdat wij geen BREEAM-NL Nieuwbouw berekeningen maken, hebben we dit niet opgenomen in dit artikel. Twijfel je of BREEAM-NL Nieuwbouw of in-Use het beste bij jouw project past, neem dan vooral contact met ons op. We denken graag met jou mee!

Wij begeleiden gebouweigenaren tijdens dit soort trajecten. Kijk voor meer informatie over het volledige traject ook even op onze dienstenpagina’s. Daarnaast staan we altijd open om mee te denken met de klant en zijn of haar persoonlijke duurzaamheidsambities mee te nemen in het proces. 

Wil je meer informatie over BREEAM-NL In-Use of GPR Gebouw? Neem dan een kijkje op onze diensten pagina’s.

Geïnteresseerd? Neem hieronder vrijblijvend contact met ons op!

Bekijk hier meer nieuws: