De Groene Jongens

Gebouw breeam-nl traject
14-02-2024

Hoe ziet een BREEAM-NL traject eruit?

Hoe ziet een BREEAM-NL traject eruit?

In een eerder artikel legde we uit wat BREEAM certificaat is en wat het belang is van dit duurzaamheidscertificaat voor nieuwbouw en bestaande bouw. In dit artikel vertellen we je meer over welke stappen er zijn in een BREEAM-NL traject om tot certificering te komen; van jou ambitie tot aan het behalen van het certificaat.

BREEAM-NL is een internationale certificeringsmethode die gericht is op duurzaamheid, gezondheid, kostenbesparing en toekomstbestendigheid.  De BREEAM-NL methode is specifiek gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. Net als bij GPR Gebouw worden zowel nieuwbouw- als bestaande bouwprojecten bij BREEAM-NL beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties en het beheer van gebouwen. 

Het BREEAM-NL traject bestaat uit twee hoofdfasen die doorgaans in volgorde worden doorlopen. De eerste fase is de Quickscan, die tot doel heeft de huidige score van het gebouw te bepalen en mogelijke verbeteringen te identificeren. De tweede fase, de Expertfase genaamd, heeft als doel de BREEAM-NL berekeningen te ondersteunen met bewijsmateriaal en tekstuele verantwoording. Hieronder worden beide processen nader toegelicht.

De BREEAM-NL Quickscan

De BREEAM-NL Quickscan is ervoor bedoeld om inzicht te krijgen welke verduurzamingsmogelijkheden er genomen moeten wordne om een bepaalde BREEAM-NL score te behalen. De Quickscan is vooral explorerend en bestaat uit de volgende 5 stappen; 1) Inventarisatie, 2) Berekeningen, 3) Verbetermaatregelen, 4) Varianten en 5) Rapportage;

Inventarisatie

Na het opnemen van contact stellen wij een offerte op met een overzicht van de diensten. Daarnaast verzamelen we alle benodigde documenten en plannen we een gebouwopname op locatie in.

Berekeningen

Na het onderzoeken van alle benodigde documenten worden de berekeningen gemaakt van de huidige score doormiddel van de BREEAM Assessment tool.

Verbetermaatregelen

In overleg met de opdrachtgever selecteren we verschillende verbetermaatregelen. Bij het selecteren van deze maatregelen wordt er een afweging gemaakt op basis van haalbaarheid, situatie, staat van onderhoud en levensduur.

Varianten

Op basis van de geselecteerde maatregelen wordt er een regulier verbeterscenario en een ambitieus verbeter scenario samengesteld. Deze varianten worden vervolgens doorgerekend in de Assessment tool.

Rapportage

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit op basis van de uitkomsten van de BREEAM-berekeningen. Zo krijg jij duidelijk inzicht in welke verduurzamingsmaateregelen er genomen moeten worden.

De BREEAM-NL Expertfase

Na de Quickscan kan ervoor worden gekozen om een BREEAM Expertfase uit te voeren. Dit is nodig om uiteindelijk de BREEAM-NL In-Use certificering te behalen. Deze fase is uitgebreider dan de Quickscan en bestaat uit de volgende 9 stappen;

Assessor

Na de Quickscan selecteren we een BREEAM Assessor zodat de verantwoording van de score en bij bijbehorende bewijslast kan worden gecontroleerd.

Ambitie

Samen met de opdrachtgever stellen het gewenste ambitie niveau vast in de vorm van de BREEAM-score.

Bronnen

Samen met de opdrachtgever stellen we vast welke documenten en partijen er nodig zijn om bewijsmateriaal te verzamelen voor de benodigde score.

Rollen verdelen

De verantwoordelijkheden voor het verzamelen en generen van bewijslast worden verdeeld. Na deze stap kan er eventueel worden overgaan naar de bouwfase.

Bewijslast en gebouwopname

Vervolgens wordt alle bewijslast verzameld, gegenereerd en, gecontroleerd. Daarnaast plannen wij een gebouwopname in om verdere bewijslast op te halen en foto's te maken.

Opleveropname

Samen met de assessor plannen we een gebouwopname in om visuele inspecties uit te voeren.

BREEAM dossier

Aan de hand van de gebouwopname wordt het BREEAM-dossier compleet gemaakt voor de aanvraag van de certificering.

Assessment

De berekeningen worden gecontroleerd door de BREEAM-assessor.

BREEAM certificaat

De berekeningen worden opgestuurd naar de DGBC voor een kwaliteitscheck en het certificaat wordt aangevraagd.

BREEAM-NL logo

Wat is jouw BREEAM-NL ambitie?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Daarom is het mogelijk om alleen de Quickscan uit te voeren zonder verdere stappen te ondernemen. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat er geen ambitie is om verbeteringen door te voeren; in dat geval kan direct met de Expertfase worden gestart zonder eerst een Quickscan te doen.

Als BREEAM Expert kunnen wij BREEAM-NL trajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie. Wil je meer weten over de BREEAM scores? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over BREEAM-NL In-Use!

Krijg advies van een BREEAM expert

Remy is onze BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom een BREEAM-NL traject? Neem dan hieronder contact op met Remy.

remy@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Bekijk hier meer nieuws: