De Groene Jongens

VOOR EEN DUURZAME
GEBOUWDE OMGEVING
CREATE. MORE. IMPACT.

VOOR EEN DUURZAME
GEBOUWDE OMGEVING

CREATE. MORE. IMPACT.

De Groene Jongens

De Groene Jongens staat voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. Wij denken vanaf het eerste schetsontwerp mee in nieuwbouw- of renovatieprojecten zodat onze opdrachtgevers de juiste keuzes maken in het ontwerpproces. Dit bespaart tijd, geld én levert een duurzamer eindresultaat op. Zo creëren wij impact.

Wij zien duurzaamheid als een integraal vraagstuk, omdat echt duurzame gebouwen niet alleen energieneutraal of gasloos zijn, maar ook circulair, gezond en toekomstbestendig. Met ons multidisciplinaire team en onze gespecialiseerde kennis bouwen we aan een CO2- neutrale omgeving en zorgen wij dat planet, people en profit in balans komen te staan.

De Groene Jongens

De Groene Jongens staat voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. Door vanaf het eerste schetsontwerp mee te denken in nieuwbouw- of renovatieprojecten kunnen onze opdrachtgevers de juiste keuzes maken in het ontwerpproces. Dit bespaart tijd, geld én levert een duurzamer eindresultaat op. Zo creëren wij impact.

Wij zien duurzaamheid als een integraal vraagstuk, omdat echt duurzame gebouwen niet alleen energieneutraal of gasloos zijn, maar ook circulair, gezond en toekomstbestendig. Met ons multidisciplinaire team en onze gespecialiseerde kennis bouwen we aan een CO2- neutrale omgeving en zorgen wij dat planet, people en profit in balans komen te staan.

CIRCULARITEIT, ENERGIE & GEZONDHEID

Onze focus

Duurzaamheid is een breed begrip dat verschillende thema’s met elkaar verbindt. De Groene Jongens brengt deze thema’s onder in drie categorieën: circulairiteit, energie en gezondheid.

Circulariteit

100% circulaire bouweconomie in 2050, dat is de stip aan de horizon. Dit betekent dat het hergebruiken van bestaande materialen, losmaakbaarheid én de toekomstscenario's van de bouwelementen worden meegenomen in het ontwerpproces.

Energie

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een complexe taak, maar tegelijkertijd biedt de energietransitie kansen. Wij streven ernaar om hernieuwbare energieopwekking en energiebesparende maatregelen te integreren in onze projecten, om op die manier de meest effectieve oplossingen te bieden.

Gezondheid

Duurzaamheid omvat ook de gezondheid van de gebouwgebruikers. Daarom focussen wij ons op het creëren van een comfortabel en gezond klimaat in gebouwen door te focussen op ventilatie, akoestiek en thermisch comfort.

Onze focus

Duurzaamheid is een breed concept, daarom heeft De Groene Jongens zich toegespitst op drie onderdelen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving: circulariteit, energie en gezondheid. 

Circulariteit

100% circulair in 2050, dat is de stip aan de horizon waar wij naartoe werken. Voor de bouw betekent dit dat het hergebruiken van bestaande materialen, losmaakbaarheid meenemen in het ontwerpproces

Energie

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen, maar ook een van de grootste kansen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wij nemen thema’s als de opwekking van hernieuwbare energie, energiebesparingsmaatregelen en innovaties mee in onze projecten om tot de meest efficiënte oplossing te komen.

Gezondheid

Duurzaamheid gaat verder dan het isoleren van gebouwen, het gaat ook om de gezondheid van de gebruiker van een gebouw. Daarom focust De Groene Jongens zich op het creëren van een comfortabel en gezond klimaat waar mensen in kunnen werken. Hierbij focussen we onder andere op ventilatie, akoestiek en thermisch comfort.

Zien waar wij mee bezig zijn?

VERNIEUWEND & MULTIDISCIPLINAIR

Onze aanpak

Onze aanpak

De Groene Jongens is een jong, multidisciplinair team met achtergronden in architectuur, werktuigbouwkunde, milieuwetenschappen, elektrotechniek, bedrijfskunde en bouwkunde. Met deze mix van kennis en ervaringen bieden we een breed perspectief en een integrale aanpak voor het oplossen van complexe duurzaamheidsvraagstukken in de bouwsector. Zo komen we tot oplossingen die goed zijn voor het milieu en bovendien financieel rendabel zijn en bijdragen aan de gezondheid van gebouwgebruikers.

We werken samen met onze opdrachtgevers om de wensen, voorwaarden en knelpunten van alle stakeholders te begrijpen en te vertalen naar praktische en duurzame oplossingen. Omdat we in een vroegtijdig stadium aanhaken bij de plannen en het ontwerp, versnellen we het proces en verbeteren we het eindresultaat. Onze projecten bewijzen dat duurzaamheid en rendabiliteit hand in hand kunnen gaan.