De Groene Jongens

MFA Velserbroek
Looptijd: 2023

MFA Velserbroek

Locatie: Velserbroek
Opdrachtgever: Gemeente Velsen
Taak: GPR traject ten behoeve van een DUMAVA aanvraag
Gebouwfunctie: Multifunctionele accommodatie

De bibliotheek in Velserbroek zal omgevormd worden tot een multifunctionele accommodatie, ook wel MFA afgekort. Gemeente Velsen werkt hierbij samen met De Bibliotheek Velserbroek, Stichting Welzijn en Stichting BuitenGewoon. Het doel voor deze multifunctionele accommodatie is dat het één centrale plek wordt waar iedereen zich welkom voelt en verschillende maatschappelijke en sociale doelen behaald worden. De nieuwe MFA een plek moet worden waar iedereen welkom is en verschillende activiteiten plaatsvinden zoals; spreekuren, bijeenkomsten, yogasessies, klaverjassen en handvaardigheid. Ook zal er een centraal café komen als ontmoetingsplek.  

Het huidige pand van de bibliotheek is nog niet geschikt voor al deze wensen, en zal dus verbouwd moeten worden. Ook wordt nu voorgesteld om het naastgelegen pand te verenigingen met de bibliotheek waardoor er meer ruimte ontstaat die multifunctioneel inzetbaar is. Bovendien wordt het pand in zijn algeheel verduurzaamd. 

Hiervoor is de Groene Jongens erbij gehaald! Ten behoeve van een DUMAVA-aanvraag is er een GPR Gebouw traject doorlopen om zo het pand te verduurzamen. Dit wordt onder meer gedaan door de isolatie van de buitenschil te verbeteren en de isolatie van de vloer, gevels en delen van het dak te verdikken. Ook zal de beglazing worden vervangen door HR ++ glas wat zal zorgen voor een nog betere isolatie. De technische installaties van de bibliotheek moeten grotendeels te worden vervangen en uitgebreid worden als gevolg van de nieuwe indeling. Op dit moment is het project nog in de opleverfase maar binnenkort zal de renovatie beginnen van dit bijzondere bijeenkomst gebouw.