De Groene Jongens

Gebouw met MPG
23-01-2024

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) weerspiegelt de milieuprestatie van een gebouw in één score, uitgedrukt in euro’s per m2 per jaar. Waarom is de MPG van belang en hoe wordt de MPG-score berekend?

Wat is MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)?

De MPG berekening is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het is een methode om de milieubelasting van materialen over de levensduur van een gebouw te kunnen meten en objectief uit te drukken in een score. Deze rekenmethodiek is door de overheid ontworpen om, in combinatie met de energieprestatie, een compleet beeld van de milieubelasting van een gebouw te creëren.

Bij alle stappen in de levenscyclus van gebouwmaterialen kan namelijk schade aan het milieu worden aangericht. Een levenscyclusanalyse (LCA) brengt middels kengetallen de milieukosten voor emissies en grondstoffen van bouw tot sloop in kaart. Bij milieulasten kan je denken aan uitputting van grondstoffen en uitstoot van CObij productie en transport, maar bijvoorbeeld ook aan schade door afval of verhoogde toxiciteit voor mensen. In totaal zijn er 11 categorieën waar de milieubelasting van een materiaal in wordt uitgedrukt. 

De totale MPG-score wordt uitgedrukt in een schaduwprijs. Deze schaduwprijs wordt uitgedrukt in euro’s per vierkante meter gebouwoppervlak per jaar. Deze euro’s geven aan hoeveel geld er nodig is om de schade aan het milieu ongedaan te maken. Hoe hoger de MPG-score, hoe meer schade het gebouw naar verhouding aanricht aan het milieu. Hoe lager de MPG-score, hoe minder de druk van de materialen op het milieu en hoe duurzamer het materiaalgebruik dus is.

Benieuwd hoe een MPG rapportage eruit ziet? Klik hieronder voor een MPG voorbeeldrapportage.

Wat zijn de huidige MPG-eisen en grenswaardes?

De MPG-score is opgenomen in het bouwbesluit als wettelijke eis. Momenteel ligt de grenswaarde om een bouwvergunning te krijgen op €1,00/m2BVO/jaar voor utiliteitsbouw. In 2023 is een aanscherping aangekondigd waarbij de wettelijke eis wordt aangescherpt naar €0,85/m2BVO/jaar. Door het verder aanscherpen van deze regels worden duurzame keuzes steeds verder gestimuleerd. Lagere scores kunnen behaald worden dor het toepassen van bijvoorbeeld; secundaire of hernieuwbare grondstoffen in plaats van primaire grondstoffen of door het transformeren en hergebruiken van bestaande gebouwen. Om circulariteit verder te bevorderen is er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor subsidies. Om hiervoor in aanmerking te komen ligt de grenswaarde op €0,50/m2BVO/jaar.

Waarvoor is een MPG nodig?

De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. Zoals hierboven benoemd, is er de mogelijkheid om met een lage MPG-score in aanmerking te komen voor subsidies. Daarnaast is het ook een verplichting binnen het Bouwbesluit om aan de grenswaarden te voldoen. Voor welke andere certificeringen is de MPG nodig? Een MPG-score is ook vereist bij de validatie van een BCI-berekening waarbij de building circularity index wordt berekent. Ook bij GPR Gebouw en BREEAM-NL In-Use certificeringen kan een MPG-berekening van groot belang zijn. Daarnaast kan de MPG een hulpmiddel zijn in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

Wat zijn de mogelijkheden voor mijn duurzaamheidsproject?

De Groene Jongens staat voor samen bouwen aan een klimaat-neutrale en circulaire samenleving. Wij gebruiken de MPG-methodiek om zo bij te dragen aan een duurzaam gebouwde omgeving en de milieu impact van gebouwen en materialen terug brengen. Wij voeren frequent deze berekeningen uit en beschikken daarom over veel kennis over de methodiek.

Benieuwd naar de opties van MPG-berekeningen? Kijk even op onze dienstenpagina over MPG-berekeningen voor meer informatie of neem direct contact met ons op!

Bekijk hier meer nieuws: