De Groene Jongens

Green building in Milan - Italy
05-03-2023

MilieuPrestatie Gebouw

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) berekening is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het is een methode om de milieubelasting van materialen over de levensduur van een gebouw te kunnen meten en objectief uit te drukken in een score. Deze rekenmethodiek is door de overheid in het leven geroepen om, in combinatie met de energieprestatie, een compleet beeld van de milieubelasting van een gebouw te creëren.

 

Bij alle stappen in de levenscyclus van gebouwmaterialen kan namelijk schade aan het milieu worden aangericht. Een levenscyclusanalyse (LCA) brengt middels kengetallen de milieukosten voor emissies en grondstoffen van bouw tot sloop in kaart. Bij milieulasten kan je denken aan uitputting van grondstoffen en uitstoot van CObij productie en transport, maar bijvoorbeeld ook aan schade door afval of verhoogde toxiciteit voor mensen. In totaal zijn er 11 categorieën waar de milieubelasting van een materiaal in wordt uitgedrukt. De totale MPG-score wordt uitgedrukt in een schaduwprijs. Deze schaduwprijs wordt uitgedrukt in euro’s per vierkante meter gebouwoppervlak per jaar. Deze euro’s geven aan hoeveel geld er nodig is om de schade aan het milieu ongedaan te maken. Hoe hoger de MPG-score, hoe meer schade het gebouw naar verhouding aanricht aan het milieu. Hoe lager de MPG-score, hoe minder de druk van de materialen op het milieu en hoe duurzamer het materiaalgebruik dus is. Momenteel ligt de grenswaarde om een bouwvergunning te krijgen op €1,00/m2BVO/jaar voor utiliteitsbouw, maar deze waarde zal in de toekomst steeds verder dalen.  Om in aanmerking te komen voor de subsidie ligt de grenswaarde op €0,50/m2BVO/jaar.

 

De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

 

Heb je een MPG-berekening nodig? Neem dan rechtsboven contact met ons op!

Bekijk hier meer nieuws: