De Groene Jongens

GPR Gebouw

Wij bieden een GPR gebouwscan passend voor jouw situatie

Waarom kiezen voor GPR Gebouw?

GPR is een methode om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw te beoordelen aan de hand van gemaakte ontwerpkeuzes. De methode maakt ambities toetsbaar en maakt het effect van verschillende verduurzamingsmaatregelen zichtbaar. Op deze manier biedt de methode ondersteuning bij het maken van strategische keuzes.

De Groene Jongens biedt advies aan in de vorm van een Quickscan en/of volledige Experttrajecten. Hierbij kunnen wij ook de benodigde BENG– en MPG-berekeningen uitvoeren. De GPR gebouw scores kunnen gebruikt worden om in aanmerking te komen voor de MIA\VAMIL regeling. Wij zijn GPR Gebouw Expert en GPR Gebouw Assessor, waardoor we naast gespecialiseerd advies ook een validerende rol kunnen vervullen in een GPR Experttraject.

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. GPR Gebouw is het digitale instrument dat helpt bij het stellen van duurzaamheidsambities en het in kaart brengen van duurzaamheidsprestaties van nieuwbouw en bestaande bouw. De methode focust op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Door vanuit verschillende thema’s naar het gebouw/gebouwontwerp te kijken, wordt duurzaamheid op integrale wijze meegenomen in de nieuwbouw- en/of renovatieplannen. GPR Gebouw speelt bovendien in op actuele thema’s en voldoet aan wetgeving en richtlijnen zoals NTA8800 en de actuele bepalingsmethode MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

Hieronder vind je een voorbeeld rapportage. Deze geeft inzicht in hoe een GPR-scan eruit ziet.

 

Om tot een certificering te komen, worden verschillende fases doorlopen; quickscan, expert – ontwerpfase en expert – opleverfase. Deze fases worden hieronder verder toelicht.

Wat is GPR Gebouw?

Wat is GPR Gebouw?

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. GPR Gebouw is het digitale instrument dat helpt bij het stellen van duurzaamheidsambities en het in kaart brengen van duurzaamheidsprestaties van nieuwbouw en bestaande bouw. GPR Gebouw focust op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Door de benadering vanuit verschillende thema’s word er met een breed perspectief naar het thema duurzaamheid gekeken. GPR Gebouw speelt bovendien in op actuele thema’s en voldoet aan wetgeving en richtlijnen zoals onder andere NTA8800 en de actuele bepalingsmethode MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).  GPR Gebouw certificering bestaat uit meerdere fases, welke hieronder worden toelicht.

De verschillende fases

1. GPR QuickScan

Tijdens de QuickScan zitten we samen met de opdrachtgever rond de tafel om de duurzaamheidsambities boven tafel te halen en de eerste ontwerpideeën langs de GPR meetlat te leggen. Door vroeg in de ontwerpfase aan te haken, kunnen we toetsen hoe het voorlopig ontwerp scoort en of hiermee de ambitie van, bijvoorbeeld, een 8,0 op elk van de vijf thema’s haalbaar is. Als dat niet het geval is, adviseren wij welke verduurzamingsmaatregelen er in het ontwerp opgenomen dienen te worden om wel deze score te kunnen behalen.

2. GPR Expert – ontwerpfase

In de ontwerpfase leggen wij samen met de opdrachtgever en het bouwteam de definitieve duurzaamheidsdoelstellingen vast en bepalen wij welke maatregelen wij als uitgangspunt meenemen om de doelstellingen te bewerkstelligen. Tijdens deze fase blijven wij betrokken om te toetsen of de maatregelen op juiste wijze geïntegreerd worden in het ontwerp. De documenten die in deze fase worden opgesteld, bundelen wij in een gebouwdossier. Hiermee kan het ontwerpcertificaat worden aangevraagd. 

3. GPR Expert – opleverfase

In de opleverfase, ook wel de realisatiefase genoemd, controleren wij of daadwerkelijk wordt gebouwd zoals er is vastgelegd in het ontwerpcertificaat. Dit doen wij door meermaals langs te komen op de bouwplaats en vragen te stellen over het bouwproces; loopt alles volgens planning? Zijn er uitdagingen met betrekking tot het ontwerp? Worden elementen anders gebouwd dan het plan was? Tijdens een opname zullen wij foto’s maken om het bestaande dossier aan te vullen zodat er voldoende bewijsmateriaal is om de punten in de software te kunnen toekennen.

De Groene Jongens als GPR specialist

GPR Expert

GPR Expert

Als GPR Gebouw Expert kunnen wij het gebouwdossier uit de ontwerp- en opleverfase accorderen en inleveren bij de GPR Gebouw Assessor te beoordeling. Dat een gebouwdossier wordt opgesteld en ingeleverd door een GPR Gebouw Expert is (vaak) een vereiste vanuit gemeentes. 

GPR Assessor

GPR Assessor

Als GPR Gebouw Assessor valideren wij als onafhankelijke derde de GPR Gebouw berekening van een opdrachtgever. Dit is een vereiste voor de onderbouwing bij een MIA\Vamil-aanvraag. Om een goede kwaliteit te borgen, is het niet toegestaan om de GPR Expert berekening door dezelfde organisatie te laten valideren door een GPR Gebouw Assessor.

De Groene Jongens:

Biedt maatwerkadvies

Omdat bij ieder project verschillende verduurzamingsmogelijkheden passen, is ieder advies uniek.

Heeft een team van specialisten

De Groene Jongens beschikt over een ervaren team van specialisten op het gebied GPR. Daarnaast zijn wij gecertificeerde Experts en Assessors.

Zijn makkelijk bereikbaar

Wij zijn betrokken bij het  volledige proces en maken berekeningen waardoor duurzaamheidsambities direct worden meegenomen in ontwerpstukken.

Heeft ervaring met 500+ projecten

De Groene Jongens heeft ruim 8 jaar ervaring waarin we betrokken zijn geweest bij meer dan 500 duurzaamheidsprojecten. 

Bekijk hier onze voorbeeld projecten

Stefan is de GPR-Expert en GPR-Assessor bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom GPR certificeringen? Neem dan contact op met Stefan.

stefan@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen

Stefan Kramer